Veg og jernbane

Erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Veg og jernbane

– Om studieprogrammet

Veg og jernbane

Målgruppe

Alle som jobber med veg og jernbane i offentlig og privat sektor. Kursene er lagt opp med utgangspunkt i at du har arbeidserfaring fra sektoren.


Utdanningens innhold

Studiet er initiert av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet (tidligere Jernbaneverket) for å tilføre veg og jernbanesektoren ingeniørfaglig kompetanse på masternivå. Du kan velge mellom tre studieretninger: Veg, Jernbane og Bru.

Studiet går på deltid og du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad ved siden av jobb. Normal gjennomføringstid for hele masterprogrammet er 3 år. Ved normal gjennomføringstid tar du to kurs i semesteret og bruker 2 år på kursdelen av programmet. Deretter skriver du en masteroppgave det 3. året. Mastergraden kvalifiserer ikke direkte til ph.d.-studier.

Studiets oppbygning


Hva lærer du?

Masterprogrammet skal gi deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at du kan utvikle innovative og bærekraftige teknologiske løsninger til det beste for samfunnsutviklingen innen fagområdene veg og jernbane.

Læringsutbytte


Ansvarlig fagmiljø