Tysk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Tysk

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet MTYSK

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning MTYSK

Masterprogram tysk er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TYSK3700 eller TYSK3600 Felles seminaremne i tyskspråklig litteratur eller Moderne tysk språkvitskap  15
Flere valg Enten LITT3001 Forskningsmetoder i litteraturvitenskap og LITT3002 Litteraturvitenskapelige teorier
eller
SPRÅK3001 Forskningsmetoder i språkvitenskap og SPRÅK3002 Språkvitenskapelige teorier *)
15

Studenter som skal skrive masteroppgave i språk, velger i første semester TYSK3600 og SPRÅK3001 + SPRÅK3002. Studenter som skal skrive masteroppgave i litteratur, velger TYSK3700 og LITT3001 + LITT3002.

*) Studenter som vil skrive masteroppgave innen kulturkunnskap, erstatter disse emnene med emnene HIST3105 Avanserte forskningsmetoder i historie og HIST3115 Historiefagets teori og historie.

Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TYSK3302 Oversettelse 7,5
TYSK3401 Spesialiseringsemne 15
Flere valg Eksperter i team (kan erstattes med Humanister i praksis) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TYSK3900 Masteroppgave i tysk 60
25 mai 2020

Studiehåndbok og pensum

Diverse informasjon master