Tysk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Tysk

– Om studiet

Tyske masterstudenter

På masterprogram tysk får du anledning til å fordype deg i tysk språk, litteratur eller kultur. Vitenskapelig teori og metode vektlegges, og det tilstrebes en kritisk tilnærming til lærestoffet. Her møtes engasjerte faglærere og studenter.

Masterprogram tysk består av studier i tysk språk, litteratur og kulturkunnskap, og studentene velger etter hvert å fordype seg innenfor ett av disse områdene.

Gjennom hele masterprogrammet utvikler du dine praktiske språkferdigheter i tysk, både gjennom arbeid med oversettelse og gjennom andre skriftlige arbeid og muntlige presentasjoner.

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid som skrives innenfor én av disiplinene språk, litteratur eller kulturkunnskap. Oppgaven skal skrives på tysk, og du får faglig veiledning underveis.

Hvorfor velge masterprogram tysk?

En mastergrad i tysk ved NTNU gir bred kompetanse. Studentene spesialiserer seg innenfor ett område, samtidig som de opparbeider seg kompetanse innenfor både språk, litteratur og kultur og solide språkferdigheter. Tyskseksjonen har spesialkompetanse blant annet på områder som moderne litteratur, populærkultur, syntaks, informasjonsstruktur og komparativ/kontrastiv lingvistikk.

Felles seminaremner

TSAK319 - Masteremne i tysk språkvitskap og TYSK3700 - Felles seminaremne i tyskspråklig litteratur undervises i samarbeid med Universitetet i Bergen.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Mastergrad
  • Studieprogram: Tysk - masterstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 120
  • Poenggrense: 2020: 3.0
  • Ansvarlig: Institutt for språk og litteratur
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim