Min masteroppgave

 Nina Lødøen

Undersøkelse om betydningen av tysk språk- og kulturkompetanse i noen utvalgte midtnorske eksportbedrifter

Tyskland er en svært viktig handelspartner for Norge og norske bedrifter. Den norske regjeringen og NHO har derfor den siste tiden hatt økt fokus på Tyskland og viktigheten av språk- og kulturkompetanse i tysk. Rundt 3500 av medlemmene til NHO har sagt at de har behov for ansatte med kompetanse i tysk språk og kultur. Regjeringen har laget en egen Tysklandsstrategi for å styrke de norsk-tyske forbindelsene.

I januar arrangerte NHO et seminar som het «Lurt å lære tysk og ta utdanning i Tyskland» der det var fullt hus. Tysklands ambassadør i Norge, Axel Berg, statssekretær Elsbeth Tronstad og NHO-direktør Kristin Skogen Lund, samt flere tyske universiteter informerte de fremmøtte om fordeler ved å lære seg tysk og å kunne noe om tysk kultur.

I masteroppgaven min vil jeg undersøke i hvor stor grad midtnorske eksportbedrifter har tyskkunnskaper og kjennskap til tysk kultur. Jeg har sendt ut en spørreundersøkelse for å finne ut hvilke utfordringer de møter i kontakt med tysktalende land og om de har opplevd for eksempel misforståelser og forsinkelser på grunn av manglende tysk- og/eller kulturkunnskap. Jeg spør dem også i hvilken grad de har tysk språkkompetanse i bedriften og om de vektlegger at det er viktig å ha kunnskap om tysk kultur.

Jeg synes dette er et spennende tema og har allerede fått positiv tilbakemelding fra flere bedrifter i utvalget mitt!