Kristina Lurås Solberg- master i tysk

– Utveksling i Hamburg

Kristina Lurås Solberg valgte å dra til Tyskland på utveksling fordi hun ønsket å få et språklig utbytte av å det å bo i et tyskspråklig land. Samtidig fikk jeg utvidet min kulturforståelse av det tyske folk og landet i sin helhet, sier hun og vil anbefale andre språkstudenter å gjøre det samme.

Hamburg ble valgt på bakgrunn av at vi var en gruppe på seks studenter fra NTNU, henholdsvis tyskseksjonen, som ønsket å dra sammen. Vi fant Hamburg som den mest attraktive destinasjonen, og utvekslingsoppholdet var under planlegging i ca to år før vi reiste alle sammen.

Jeg føler jeg fikk den innsikten jeg ønsket om hvordan det er å bo i Tyskland, og ikke minst ble jeg mange erfaringer rikere av å møte utfordringene som følger med å bo i et fremmed land. Derav ble jeg også mer løsningsorientert.