Kybernetikk og robotikk

Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig, Trondheim

Kybernetikk og robotikk

Om kybernetikk og robotikk

– Om kybernetikk og robotikk

Studenter som bygger en slangerobot. Foto: Geir Mogen

Kybernetikk og robotikk gjør det mulig å skape et effektivt og miljøvennlig fremtidssamfunn med meningsfylte jobber og mer fritid.

Hva er kybernetikk?

Kybernetikk handler om hvordan dynamiske systemer kan styres og overvåkes ved å kombinere matematikk, naturvitenskap, datateknologi og reguleringsteknikk. Dette gjelder alt fra teknologiske til biologiske systemer, fordi kybernetikkens prinsipper er allmenngyldige. Tilbakekobling er et slikt prinsipp, som gjør det mulig å styre alt fra medisinske proteser til autonome undervannsbåter. Kybernetikken gir oss derfor en verktøykasse som gjør det mulig å automatisere det meste vi kan tenke oss.

Matematikk er sentralt i kybernetikken for å kunne beskrive og modellere de dynamiske systemene, til bruk i analyse og design av effektive styrings- og overvåkingsløsninger. Les mer om hva kybernetikk er her.

Se Raffaello D'Andrea fra ETH Zürich forklare hva kybernetikk er ved hjelp av kvadrokoptre:

Hvorfor er kybernetikk viktig?

Gode styresystemer er viktige for å utnytte råstoff og energi mest mulig effektivt, for å bedre produktiviteten og øke sikkerheten i komplekse systemer. Avanserte styresystemer innen medisin muliggjør også økt livskvalitet. Bedre styring betyr vanligvis bedre miljø eller samfunnsnytte på annen måte.

For å utnytte potensialet i nyvinninger innenfor for eksempel medisin, materialer og datakraft, vil kybernetikken få en stadig viktigere rolle. I framtida vil vi kunne styre innretninger som ville vært utenkelige i dag.

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for deg som er interessert i anvendt matematikk. De matematiske metodene du lærer er avanserte, men nødvendige for å lage automatiske styresystemer. Det geniale er at disse matematiske metodene kan anvendes i automatiske styresystemer av vidt forskjellig karakter – alt fra mekaniske systemer som fly, båt og roboter til kjemiske, biologiske og medisinske systemer.

Studiet passer også for deg som er interessert i datateknologi anvendt på fysiske systemer. Her vil du lære hvordan du skal lage et datateknisk system som ivaretar kravene fra de fysiske systemene som skal styres. Dette gjelder alt fra innebygde små mikrokontrollere i forbrukerelektronikk til store fabrikkanlegg.

Hvilke muligheter har en kybernetiker?

Etter studiet har du fått en solid bakgrunn som kan anvendes i svært mange bransjer. Samtidig er du blitt ekspert på automatiske styresystemer.

Videoklipp fra studentoppgaver

Videoklipp fra studentprosjekter

Under studiet får studentene mange muligheter til å prøve ut teorien i praksis.

Studentprosjekt der to kybernetikkstudenter utvikler en autonom båt:


Videoklipp fra kybernetikkens verden

Videoklipp fra kybernetikkens verden

Kristin Y. Pettersen

Se foredraget Slangeroboter utforsker havet, ved professor Kristin Y. Pettersen (fra NTNUs Vitenskapsfestival i Trondheim i 2019 - The Big Challenge).

Se også andre videoer fra YouTube-kanalen NTNU Cybernetics.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi
Studieprogramkode: MTTK
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april
Opptak: Samordna opptak
Studiekode: 194 798
Karakterkrav: Karakteren 4 eller bedre i 3MX, 3MN eller R2

Poenggrenser 2019:
Ordinær kvote: 61,7
Kvote for førstegangsvitnemål: 59,4

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for teknisk kybernetikk

Magasin om kybernetikkens vidunderlige verden

Studentprosjekter

Studentprosjekter

NTNU CyborgUnder studiet har du mulighet til å velge mellom en rekke tverrfaglige studentprosjekter. Som kybernetikkstudent er kompetansen din ettertraktet. Oppgaven vil ofte være å lage selve kjernen - de automatiske styresystemene. Dette gir en fin mulighet til å bruke spisskompetanse innen reguleringsteknikk, instrumentering og innebygde (embedded) datasystemer. I tillegg til morsomt teamarbeid, er dette en unik sjanse til å praktisere det man lærer i studiet. Her er noen eksempler på slike prosjekter:

Kybernetikk for Ingvild

Kybernetikk for Ingvild

Ingvild Forseth har sikret seg studieplass på NTNU i Trondheim. Foto: Leserfoto.

God arbeidsinnsats på skolen sikret drømmestudiet for Ingvild Forseth. Til syvende og sist har den harde innsatsen vært lønnsom. Vitnemålet viser 23 seksere, og én femmer. Nå ser Ingvild fram til studiestart. - Jeg tenker det er fint å velge et studium som er anvendelig, fortsetter hun.

Les mer i Ringerikes Blad