Kybernetikk og robotikk

Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig, Trondheim

Kybernetikk og robotikk

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Generell kompetanse

Studieprogram Kybernetikk og robotikk skal gi bred teknologisk basis med teoretiske og praktiske kunnskaper innen overvåking og styring av dynamiske systemer. Sentrale fagfelt er reguleringsteknikk, automatisering, innebygde datasystemer, instrumentering og industriell datateknikk.

Utdanningen skal gi kunnskaper og ferdigheter til å delta aktivt i arbeidet med å utvikle nåværende og fremtidig næringsliv, og den gir en god basis for krevende stillinger. Utdanningen har et metodegrunnlag som gir studenten fleksibilitet og tilpasningsevne i et omskiftelig arbeidsmarked.

Kunnskap

 • har brede og solide basiskunnskaper innen matematikk, IKT og ingeniørfag
 • har avansert kunnskap innenfor kybernetikk, blant annet i reguleringsteknikk, automatisering, instrumentering og IKT for industrielle anvendelser
 • har innsikt i økonomi, prosjektledelse og HMS
 • har inngående kunnskap om kybernetikkens vitenskapelige og faglige teori og metoder
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i kybernetikkens tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har dybdekunnskap innenfor valgt fordypning i kybernetikken

Ferdigheter

 • kan selvstendig anvende kunnskap på nye områder innenfor kybernetikken
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor kybernetikken
 • har praktiske ferdigheter i implementering av industrielle løsninger

Generell kompetanse

 • kan kommunisere effektivt med andre fagdisipliner og effektivt kunne tilegne seg kompetanse og forståelse for å kunne løse oppgaver på nye områder
 • kan arbeide selvstendig i flerfaglige grupper og samarbeide effektivt med spesialister fra andre fagområder
 • kan vurdere og forstå teknologiske, etiske og samfunnsmessige konsekvenser av eget arbeide
 • kan aktivt oppdatere egen kompetanse gjennom livslang læring