Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Tekniske geofag

– Studiemiljø

Som student i tekniske geofag vil du være en del av en klasse på omtrent 30 studenter. I de to første årene er undervisningen felles med studentene på studieprogrammet for Petroleumsfag. Studentene på disse to programmene har den felles linjeforeningen Bergstuderendes forening (BF) som har en mer enn nittiårig tradisjon.

 • Bilde fra ekskursjon
 • Fra ekskursjon til gullvaskeanlegg
 • Bilde fra ekskursjon

Hva gjør linjeforeningen?

Foreningen skaper samhold, liv og røre blant studentene. Foreningen er også et viktig kontaktpunkt mellom studenten og næringslivet. Årlig arrangerer BF flere faglige møter med representanter for ulike bedrifter. De musikalsk anlagte kan få utløp for sine lyster i ”Bærseblesten” som er linjeforeningens eget hornorkester.

Laboratorier i studiet

I studietiden kommer du også til å løse oppgaver i laboratoriene til institutt for geologi og bergteknikk. Instituttets laboratorier består av flere enheter som delvis er organisert og drevet sammen med SINTEF. Her er noen av dem:

 • Mineralogisk/kjemisk analyselab.
  har avansert utstyr for kjemiske analyser og mineralbestemmelser
   
 • Ingeniørgeologisk/bergmekanisk lab.
  Her undersøkes en rekke egenskaper knyttet til bergarter og løsmasser til forskjellige formål. Det kan eksempelvis være byggeråstoffer eller bergets egnethet til fjellhall- eller tunnelbygging.
   
 • Oppredningslaboratoriet
  I oppredningslaboratoriet testes geologiske ressurser med hensyn til økonomiske og attraktive samfunnsnyttige produkter.
   
 • Miljølaben
  brukes til å undersøke støv/fiber og forhold knyttet til helse og forurensninger.
   
 • Mikroskoplaboratoriet
  har moderne mikroskoper for studier av bergarter og mineraler.

Studiehverdag

Det er annerledes å være student ved universitetet enn å være elev på videregående skole. Når du skal i gang med studier ved NTNU, er det derfor viktig at du tar ansvar for din egen studiehverdag. Du har selv ansvaret for å oppsøke praktisk informasjon som frister og forelesningsplaner og så videre. For å komme i gang er det mye hjelp å få. Et eksempel er fadderordningen et tilbud som er åpen til alle nye studenter.

Alle årskull har egne lesesaler; og studenter i 3. 4. og 5. årskurs tilbys egne plasser. Som nevnt i forbindelse med studiets oppbygning, feltstudier og ekskursjoner er en like viktig del av undervisningen som i de geologiske fagene, og både studentene og fagpersonale bruker mye tid i det fri. Institutt for geologi og bergteknikk, som har et særlig ansvar for studieprogrammet, har bygd opp et omfattende nettverk i industri og næringsliv som benyttes i undervisningen.


Sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

 Facebook  Facebook: NTNU neste stopp 

 Instagram: NTNUstudent

Studiebyen Trondheim

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby. En av grunnene til dette er de flere titalls studentorganisasjonene som finnes. Disse er med på å bidra til en variert og spennende studietilværelse.

Samfundet, UKA , ISFIT, Tekna og NTNUI er alle eksempler på samlesteder for engasjement, læring og trivsel. Her får de studenter som ønsker det også nyttig organisasjons- og arbeidserfaring.

 


Bergstuderendes Forening

Illustrasjonsbilde/FOTO

Bergstuderendes Forening er en av de eldste linjeforeninger med tradisjoner helt tilbake til 1757, selv om selve navnet og foreninga slik den er i dag, "bare" har røtter tilbake til 1914. Tradisjonene ønsker vi å holde i hevd, og forutsetningen for at vi skal få en god linjeforening er at mange deltar og kommer med ideer og kritikk.