Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Tekniske geofag

– Jobbmuligheter

Utnyttelse av georessurser som olje, gass og faste mineraler, utgjør en betydelig andel av verdiskapingen i Norge. Forbruket av georessurser i verden øker raskere enn befolkningsveksten. Det betyr at det i framtida vil være et økende behov for mennesker med kunnskaper i geofag og i teknologi til å utnytte disse ressursene. Også ved byggearbeider i fjell, som for eksempel vegtunneler er det behov for geofagfolk som kan sørge for at det sikres på den best mulige måte slik at senere ulykker unngås.

Våre tidligere studenter jobber i dag innenfor mange ulike yrker. Det er lett å få jobb, og etterspørselen etter vår kompetanse er stadig økende. Alt etter hvilken studieretning du går, vil du kunne velge blant mange spennende jobber innenfor ditt spesialfelt. Eksempler på dette kan være arbeid innen:

Kompetansen og kunnskapen du besitter etter endt studium er av meget høy klasse, og vil bli satt pris på, uansett hvor i verden du ønsker å jobbe.

Etter fullførte studier går veien ut i arbeidslivet. Les under hvordan studietida og overgangen til arbeidslivet var for tidligere NTNU-studenter Torgeir Sandøy og Elise Opsahl:

Varierte arbeidsoppgaver i en bransje med stor etterspørsel

Torgeir SandøyNavn: Torgeir Sandøy, 28 år
Utdanning: Geofag og Petroleumsteknologi (Tekniske geofag), Master i teknologi/siv.ing. 2011

Yrke: Ingeniørgeolog

Stabilitet av byggegroper, prosjektering av tunneler og vannkraftverk, ras- og skredfarevurderinger. Dette er noe av det Torgeir Sandøy holder på med til daglig. 

Torgeir har siden avsluttet utdannelse våren 2011 vært ansatt som ingeniørgeolog i Norconsult, et rådgivende konsulentselskap. Han forteller at han begynte på "geofag og petroleumsteknologi", som det da het, for å få seg en jobb relatert til oljebransjen. I løpet av de tre første årene merket han imidlertid at interessen lå i de landbaserte geofagene, og da særlig ingeniørgeologi. Valg av spesialisering ble dermed lett. De siste semestrene synes Torgeir var spesielt interessante, når han skrev prosjekt- og masteroppgaven. Da fikk han spesialisere seg og tid til å gå dypt i faget. I masteroppgaven skrev han om regional skredkartlegging ved hjelp av fjernkartleggingsmetoder. Dette gjorde han i samarbeid med SN Power i forbindelse med et stort vannkraftprosjekt i Nepal; "Tamakoshi 3". - Samarbeidet gjorde at jeg fikk muligheten til å reise til Nepal og bo der i en måned for feltarbeid og innsamling av data, forteller han ivrig. – Utrolig lærerikt og jeg fikk minner jeg vil ha med meg resten av livet.

Torgeir var en aktiv student, men det ble derimot aldri så travelt at han ikke fikk tid til å engasjere seg på Studentersamfundet eller med UKA. – Mange sier jo at studietiden er den beste tiden i livet ditt, og det stemmer nok, smiler han.

Etterspørselen etter ingeniørgeologer er stor, og Torgeir forteller at alle i hans klasse hadde jobb før de avsluttet studiene, inkludert han selv! Han hadde flere jobbtilbud å velge mellom, og det var viktig for han å jobbe for et firma med varierte arbeidsoppgaver og som hadde et godt faglig miljø. Valget falt på Norconsult. Når jeg spør Torgeir om hva han liker best med jobben er det tre ting han nevner. Frihet og fleksibilitet til å bestemme over egen arbeidsdag, kombinere feltarbeid med kontorarbeid dermed mange varierte arbeidsdager, og å jobbe med varierte tverrfaglige prosjekter. Det høres ut som at han valgte rett.

Ville oppleve eventyret

Navn: Elise Opsahl
Stilling: Geolog, Eni Norge

Elise Opsahl ville se mer av verden. Oppleve en annen kultur. Komme ut i eksotisk natur. Elise valgte å bli geolog. Det er hun veldig glad for i dag.

- Skulle jeg valgt i dag, ville jeg uten tvil ha studert geologi.

Elise Opsahl er sikker. Og hun har solid bakgrunn for å ha sin egen mening om den saken: Seks år i Schlumberger, derav tre år midt inne i det tropiske Afrika, og to år i Eni Norge - så langt - har gitt henne så mye at hun ikke kan tenke seg noen annen jobb.

- Jeg har i løpet av denne tiden vært med på veldig mye forskjellig, fått mange interessante arbeidsoppgaver, lært uendelig mye, og - ikke minst - fått innsikt i fremmede kulturer.

Elise smiler. Det er fordi hun trives godt i Eni, men også fordi hun kan se tilbake på mange spennende år som geolog, både her hjemme og i utlandet, til tross for at hun bare så vidt har rukket å fylle 30 år.

Geologi hele døgnet

Elise likte realfag da hun gikk på videregående. Datafag også, men hun fant fort ut at hun heller ville ha en jobb hvor "data" er et verktøy enn selv å være dataingeniør.

- Trondheim er en flott studentby, det er et godt miljø, og som aktiv både i NTNUII og studentersamfunnet fikk jeg veldig mye ut av oppholdet. Men det absolutt lureste jeg gjorde var å benytte meg av tilbudet om å ta ett år ved UNIS på Svalbard. Svalbard var uten tvil det viktigste året for meg. Det aller beste året i studietiden. Helt maks!

UNIS står for Universitetssenteret på Svalbard. Her, på 78 grader nord, tilbys studenter ved andre universiteter ett år innenfor fagkretsene arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi. Det gis også kurs for M.Sc.- eller Ph.D-studenter.

- På Svalbard opplevde jeg en helt annen måte å studere på. Bøkene var bare en del av en større helhet. Vel så viktig var feltkursene som brakte oss til alle de viktige geologiske lokasjonene. På en av ekskursjonene så jeg for første gang en ordentlig antiklinal. Det lærte meg noe om dimensjonene i geologien.

- Vi bodde og studerte midt inne i geologien. I Longyearbyen er den der hver eneste dag. Du kan ikke unngå å se den. Attpåtil hadde vi hele 40 dager i felt. Vi var også på seismisk båt, hvor vi lærte om innsamling og prosessering av seismiske data.

- Det var kjekt å komme ut og se prosesser og sammenhenger, legger hun til med et stort smil. Kroppsspråket røper henne også. Det er ingen tvil om at Svalbard-oppholdet var en stor opplevelse for en ung student.

Vi trenger ingeniørgeologer fra NTNU!

Navn: Per BollingmoPer Bollingmo

Stilling: Senior ingeniørgeologi ved Multiconsult, gjennom mange år ansvarlig for rekruttering av ingeniørgeologer.

Per Bollingmo, som selv er utdannet ingeniørgeolog fra det som den gang het NTH, sier at NTNU er hovedkilden for rekruttering av nye ingeniørgeologer. Han foretrekker kandidater fra NTNU fordi disse i tillegg til grunnleggende kunnskaper i geologi også har den nødvendige ingeniørfaglige bakgrunn.

Hva med en akademisk karriere?

kanskje jeg skal bli doktor

Les mer om vårt doktorgradstudie!