Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Tekniske geofag

– Feltkurs og ekskursjon

Tekniske geofag ved NTNU benytter i stor grad feltundervisning og ekskursjoner i undervisningen. Dette er en nyttig og interessant måte å lære om naturen og om de geologiske prosessene, og er svært populær blant studentene.

Ved alle studieretninger arrangeres det normalt en større hovedekskursjon. Den foregår i 4. årskurs, fortrinnsvis uken før påske samt påskeferien.

Ekskursjonene foregår både i Norge og utlandet og kan ha varighet 1-2 uker. I tillegg til hovedekskursjonen har studieretningene en eller flere mindre ekskursjoner til innenlandske bedrifter eller andre mål av interesse.

Feltundervisningen og ekskursjonene legges opp slik at studentene får besøke aktuelle anlegg, eller utvalgte områder av interesse for studiene. Dette varierer fra år til år for å gjøre studiene så aktuelle som mulig. Det kan omfatte studiebesøk i store og små industribedrifter, eller tunnel og anleggsprosjekter som er i gang, så vel som naturområder som krever spesielle tiltak med hensyn på miljø.

Mange av emnene i studiet har obligatorisk feltundervisning – se studieplanbeskrivelsen for oversikt over emner med feltundervisning.

Feltundervisning