Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Tekniske geofag

Film fra studiene bachelor geologi og 5-årig master i tekniske geofag.


Velkommen til studiestart 2019

Søndag 11. august - Velkomstdag for jenter

Før immatrikulering og offisiell studiestart inviterer vi til velkomstdag for nye jenter. Her får du møte jenter som du skal gå sammen med og jenter fra de studiene som ligger nærmest ditt eget. Du får informasjon om de ulike tilbudene som NTNU har til jenter på studiene og du får en snikktitt på campus, før det braker løs for alvor.

Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.

Dette er et tilbud til jenter ved studier der NTNU har spesielle tiltak for å øke kvinneandelen.

Se programmet og meld deg på her

NB: Påmeldingsfrist 5. august

Mandag 12. august - Immatrikulering

Kl 09.30-11.30: Felles immatrikulering

Sted: Den store plena bak hovedbygget (Gløshaugen)

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter.

Les mer om programmet for immatrikulering.

Kl 12.00: Studieprogramvis immatrikulering

Sted: Aud. S7

Velkomstseremoni for studenter på Tekniske geofag. Obligatorisk oppmøte.

Kl 13.15 - 14.00: Møte med instituttet

Sted: Aud G1

Møte med institutt for geovitenskap og petroleum (IGP)

 

Tirsdag 13. august - Kom-i-gang-dagen

Kl 10.00-14.00: Kom-i-gang-dagen

Sted: Gløshaugen

Du kan bruke dagen til å møte linjeforeninger, studentorganisasjoner, studentsamskipnaden (SiT) og studieveiledere. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før. 

Onsdag 14. august - Informasjonsmøte

Kl 10.00 - 12.00: Informasjonsmøte

Sted: Aud G1

Informasjonsmøte for nye studenter på tekniske geofag, petroleumsfag og geologi etterfulgt av lunsj.

Torsdag 15. - fredag 23. august - Teknostart

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU. 

Teknostart består av forskjellige deler, hvor alle er obligatoriske:

 1. Matematikk; dette er starten på emnet TMA 4100 Matematikk 1.
 2. Grupperefleksjon; for å utvikle ferdigheter i teamarbeid.
 3. Prosjekt; et gruppearbeid innenfor fagfeltet du har valgt. Det vil være fokus både på fagfeltet og bruken av matematikk i dette.

Se timeplan for Teknostart

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim!

Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

For Tekniske geofag er det linjeforeningen Bergstuderendes forening som organiserer fadderuka for nye studenter.

Meld deg på fadderuka her

Timeplan, pensum og PC

Timeplan og pensum vil bli informert om etter studiestart.

Du må ha egen standard bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering. Det er ikke nødvendig med en kraftig og dyr maskin, programmene som blir brukt stiller ingen store krav til hverken maskinvare eller operativsystem. Vi anbefaler PC med Windows operativsystem framfor Mac. Modell og prisklasse velger du selv, men av erfaring er man tjent med å unngå de aller rimeligste alternativene.

Om tekniske geofag

Har du lyst til å skape en tryggere hverdag for mennesker som er truet av fjellskred, jordras og andre geologiske naturkatastrofer? Vil du lære å bygge sikker infrastruktur som tunneler, brohoder, vindmølleparker og annet som bygger på geologiske konstruksjoner? 

Vil du utvinne ressurser fra jorden som samfunnet er avhengige av i dag og i fremtiden, samtidig som du spiller på lag med miljøet? Da er tekniske geofag noe for deg! 

Tekniske geofag kombinerer kunnskap om jorda, både lokalt og globalt, med en forståelse for menneskenes økende behov for ufornybare ressurser og begrensede arealer. Som sivilingeniør i tekniske geofag kan du styre uttak av stein, mineraler, løsmasser, grunnvann, kull og olje. Du lærer blant annet å plassere tunneler og andre undergrunnsanlegg, og hvordan skade på miljøet og forurensning kan unngås.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak og det er ett opptak i året. For opptaket 2018 var poenggrensen 52,6 for ordinær kvote, 49,4 i førstegangsvitnemålkvoten og 24 studenter ble tatt opp.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i tekniske geofag er et 5-årig masterprogram.
Etter de første to årene, som er felles for alle, velger du mellom to ulike studieretninger:

 • Ingeniør- og miljøgeologi
 • Mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi

De to siste årene av studiet spesialiserer du deg ytterligere ved å velge hovedprofil/fordypning innenfor din studieretning.


Jobbmuligheter

Studenter fra tekniske geofag er svært ettertraktet i arbeidslivet. Utnyttelse av georessurser som olje, gass og faste mineraler utgjør en betydelig del av Norges verdiskapning. Forbruket av georessurser i verden øker raskere enn befolkningsveksten. Det betyr at det i framtiden vil være et økende behov for mennesker med kunnskaper i geofag og i teknologi til å utvinne disse ressursene.

Med denne bakgrunnen blir man også ettertraktet i forbindelse med ras-, skred- og flomsikring. Mulighetene for å jobbe for de fremste private og offentlige aktørene innen bergsikring, skred, fornybar energi, vannkrafttunneler er meget sannsynlig. 

Kompetansen og kunnskapen du får etter endt studium er av høy kvalitet og vil være attraktiv – uansett hvor i verden du ønsker å jobbe.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: MTTEKGEO
 • Studienivå: Master
 • Studieprogram: Tekniske geofag - masterstudium (5-årig)
 • Gradsnavn: Master i teknologi
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 300.0
 • Studiekode opptak: 194946
 • Poenggrense: 2018: 52,6
 • Poenggrense f.vitnemål: 2018: 49,4
 • Anvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim
 • Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU