Master of Technology Management

Executive Master

Master of Technology Management

– Pris og angrerett

Løpende opptak og koronainformasjon

Løpende opptak og koronainformasjon

MTM har fortsatt noen ledige plasser, og det er nå løpende opptak ut januar 2021.​​​​
​​​​​​
​​​​​​​Fysiske samlinger er svært viktig i MTM-programmet, og vi vil gjøre det vi kan for å få gjennomført fysiske samlinger våren 2021 med godt smittevern.

Pris

​​​​​​​

Pris

Fagdel (semester 1 og 2)

NOK 130 000. Pensumlitteratur, reise og opphold på samlingene kommer i tillegg.

Utenlandsopphold (semester 3)

Pris avhenger av valgt universitet. Prisene under er kun en indikasjon:

  • MIT: ca USD 45 500 
  • NUS: ca SD 16 000
  • Chalmers: ca SEK 25 000
  • IfM Cambridge: ca £ 9000
  • Syd-Danske Universitet ca DK 75 000

De oppgitte prisene er for 2020. Prisene for 2021 er ikke oppdatert ennå. Reise og opphold kommer i tillegg.

Masteroppgave (semester 4)

NOK 50 000.


Betaling av kursavgift

Slik betales kursavgiften:

  • Semester 1 & 2 Betales ved start av semester 1 og 2 (februar & august)
  • Semester 3 betales direkte til det aktuelle universitetet.
  • Semester 4 betales ved semesterstart.

I tillegg må det betales semesteravgift til SIT.


Permisjon fra studiet

Du kan avbryte studiet etter semester 2 for å ha 1 år permisjon. Dersom du av ulike årsaker ønsker/må utsette utenlandsoppholdet i semester 3 er dette mulig. I alle situasjoner hvor et opphold i studiet er aktuelt, må det søkes om permisjon.


Avmelding

Avmelding

Før du har fått tilbud om plass, kan du melde deg av kurset ved å sende e-post til Tove Krokstad.


Angrerett - krysspublisert

Angrerett

Etter at du har fått tilbud om plass, gjelder angrerettloven (lovdata.no). Det betyr at du fritt kan trekke deg fra kurset innen 14 dager etter at du har fått tilbud om kursplass. Hvis du ikke benytter deg av angreretten innenfor fristen, og senere ønsker å trekke deg fra kurset, må kursavgiften betales i sin helhet.

Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, må du gi oss skriftlig melding om dette. Du kan bruke skjema for opplysninger om angrerett (word) skjema for opplysninger om angrerett (odt), eller du kan sende en annen utvetydig erklæring i form av melding/brev til oss. Vi anbefaler at du sender skjema/melding per e-post til videre@ntnu.no. Skriv «Angrerett + navn på kurset» du har fått opptak til i emnefeltet på e-posten.

Når du sender e-posten til videre@ntnu.no vil du få en kvittering til din e-postadresse som bekreftelse på at meldingen er mottatt hos oss. Du kan også sende skjema/brev i posten til NTNU VIDERE, 7491 Trondheim. Merk at det er forbrukeren som må bevise at meldingen er gitt innen fristen, dersom det senere oppstår tvil om dette, jfr. § 20 i loven.

Utsettelse

Hvis du ikke gjennomfører et kurs, kan du be om utsettelse til neste gang kurset arrangeres, men kursavgiften må betales for inneværende semester. Det er kun mulig å be om utsettelse én gang. Dersom kurset heller ikke da gjennomføres, anses kursavgiften som tapt. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle kurs kjøres flere ganger. Enkelte kurs kan ha andre regler for utsettelse og permisjon, se kursets nettside.


Studiefinansiering - krysspublisert

Studiefinansiering

Statens lånekasse

Du kan søke støtte til videreutdanning hos Statens Lånekasse. Støtten er behovsprøvd mot lønn og annen støtte gjennom studiet. Etter at du har betalt semesteravgift, overfører vi informasjon om deg til Lånekassen. Deretter må du forholde deg til de rutiner Lånekassen har. Det kan ta en uke fra du betaler semesteravgiften til lånet blir utbetalt. Kommer ikke lånet, sjekk at du har brukt riktig KID-nummer, kontonummer og at Lånekassen vet at du skal studere ved NTNU. På Studentweb kan du se hvilke opplysninger som er overført til Lånekassen.

Arbeidsgiver

Ofte betaler arbeidsgiver for etter- og videreutdanning de anser som relevant for din jobbutførelse eller som et grunnlag for din karriereutvikling i bedriften. Som et personalpolitisk virkemiddel er dette ofte en svært god investering for en arbeidsgiver, da det øker bedriftens samlede kompetanse. I mange tilfeller vil det at arbeidsgiver bidrar til å finansiere hele eller deler av din etter- og videreutdanning kunne være et alternativ til lønnsøkning. Det kan gis skattefritak for kostnader som arbeidsgiver dekker i forbindelse med videreutdanning, se Arbeidsgivers fradragsrett (pkt. 11) på skatteetaten.no.