Master of Technology Management

Executive Master

Master of Technology Management

– Praktisk informasjon

Løpende opptak og koronainformasjon

Løpende opptak og koronainformasjon

MTM har fortsatt noen ledige plasser, og det er nå løpende opptak ut januar 2021.​​​​
​​​​​​
​​​​​​​Fysiske samlinger er svært viktig i MTM-programmet, og vi vil gjøre det vi kan for å få gjennomført fysiske samlinger våren 2021 med godt smittevern.

NB! KRYSSPUBLISERT - Semesteravgift, semesterkort og studiebevis for videreutdanningsstudenter

Semesteravgift for videreutdanningsstudenter

Semesteravgift er en lovpålagt avgift til Studentsamskipnaden som kommer i tillegg til kursavgiften. Videreutdanningsstudenter betaler semesteravgift for eksamenssemesteret. Våren 2021 er den på 580 kroner.

Har du betalt semesteravgift ved et annet lærested? Da trenger du ikke å betale på nytt, men kopi av kvittering må forevises.

Digitalt semesterkort

Last ned semesterkortet ditt via app’en «Studentbevis». Hvis du ønsker et papirbasert semesterkort, kan få dette ved å kontakte NTNU.

Studiebevis

Ønsker du et studiebevis som fungerer som adgangskort til NTNUs bygninger og som kan brukes som legitimasjon på eksamensdager og som lånekort på biblioteket, kan du få dette ved personlig oppmøte. Les mer: https://innsida.ntnu.no/studentkort

Er du ordinær student, dvs. du tar ikke videreutdanning/deltidsstudier ved siden av jobb? Les om semesteravgift og registrering!


NB!KRYSSPUBLISERT - Eksamen

Eksamen

Oppmelding og trekk fra eksamen

Som deltaker på kurs med studiepoeng, blir du automatisk oppmeldt til den eksamen som tilhører kurset du deltar på. Hvis du ønsker å trekke deg fra eksamen, må du gi beskjed om dette til videre@ntnu.no innen 14 dager før eksamensdagen på campus eller 14 dager før oppgaven/hjemmeeksamen blir utlevert. Hvis du ikke trekker eksamensmeldingen innen fristen, regnes den som ett eksamensforsøk. Du har et begrenset antall forsøk på eksamen/vurdering.

Tilrettelagt eksamen

Hvis du har et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse har du kanskje krav på tilrettelagt eksamen. Mer om tilrettelegging på eksamen.

Ny eksamen dersom du er syk eller ikke består eksamen

Hvis du ikke kan avlegge eksamen på grunn av sykdom eller hvis du ikke består eksamen, vil du få mulighet til å avlegge ny eksamen senere. Sykdom må dokumenteres med legeerklæring. Du må selv ta kontakt med oss for å avtale tidspunkt for ny eksamen.

Ønsker du å forbedre karakteren på en eksamen som er bestått, eller avlegge eksamen på et annet tidspunkt, må du søke om dette og selv dekke omkostningene knyttet til eksamensarrangementet. Du har et begrenset antall forsøk på eksamen/vurdering.

Har du fullført kurset og obligatoriske øvinger tidligere og vil meldes til eksamen, må du kontakte NTNU VIDERE.

Begrunnelse og klage på eksamenskarakter

Dersom du vurderer å klage på karakteren, bør du be om begrunnelse først. Mer om begrunnelse og klage.

Karakterutskrift

Eksamensresultatet er tilgjengelig i Studentweb under «Resultater».

Du kan hente ut digital karakterutskrift via Vitnemålsportalen. Vitnemålsportalen er en offentlig tjeneste hvor du kan se dine resultater fra høyere utdanning og selv velge å dele resultatene digitalt med andre.

Lokal eksamen

For enkelte nettbaserte studier uten samlinger kan det søkes om lokal eksamen i stedet for skriftlig eksamen i Trondheim, se studiets nettsider for mer informasjon. Det betyr at du som ikke bor i nærheten av Trondheim kan få mulighet til å ta eksamen ved en lokal videregående skole, høgskole eller universitet, eventuelt ved en ambassade i utlandet.

Du må selv ta kontakt med skolen eller ambassaden og få bekreftelse på at de vil arrangere eksamen. Utgifter i forbindelse med lokal eksamen inngår ikke i kursavgiften. NTNU VIDERE krever et administrasjonsavgift på kroner 1500 per student per eksamen. I tillegg må du dekke eventuelle omkostninger direkte til den lokale eksamensarrangøren (eksamensvakter, leie av lokaler etc.).


NB! KRYSSPUBLISERT - Å være videreutdanningsstudent

Å være videreutdanningsstudent

Deltidsstudier

De fleste videreutdanningsstudenter studerer på deltid og studiepoeng sier noe om omfanget av studiet. Et kurs på 7,5 studiepoeng er beregnet til om lag 200 arbeidstimer, og tilsvarer 25 % av et fulltidsstudium. De fleste tar 7,5 eller 15 studiepoeng i semesteret ved siden av jobb. Fulltidsstudier er til sammenligning på 30 studiepoeng per semester.

Vekttall er en tidligere brukt målenhet for hvor omfattende et studium er. 1 vekttall = 3 studiepoeng.

Blackboard

Mange kurs bruker læringsplattformen Blackboard. Slik logger du inn:

  • Logg inn på NTNUs intranett Innsida: https://innsida.ntnu.no med brukernavn og passord som du som du har fått opprettet av NTNU.
  • Klikk på Blackboard i vaffelmenyen øverst til venstre på Innsida.

Mistet passord? Ta kontakt med Orakeltjenesten eller NTNU VIDERE.

Tilgang til bøker og elektroniske artikler via Universitetsbiblioteket

Videreutdanningsstudenter har samme tilgang til Universitetsbiblioteket som ordinære studenter.

Dersom du skaffer deg studiebevis, kan du bruke det som lånekort hos Universitetsbiblioteket.

StudentWeb

I StudentWeb kan studenter blant annet se hva som er registrert av data om seg. StudentWeb fungerer noe annerledes for videreutdanningsstudenter enn for ordinære studenter.

Dette skal du gjøre i StudentWeb:

  • Betale semesteravgift
  • Bestille karakterutskrift
  • Se dine eksamensresultater
  • Betale kursavgift

Dette skal du ikke gjøre i StudentWeb:

  • Ikke meld deg til eksamen eller registrer studieløpet ditt.
  • Du skal heller ikke bekrefte utdanningsplan. Dette blir tatt hånd om av NTNU VIDERE.

NB! KRYSSPUBLISERT - Samlinger i Trondheim

Overnatting og transport ved samlinger i Trondheim

Samlingene på våre videreutdanningskurs i Trondheim foregår på NTNUs campuser eller på hotell. For å finne fram på NTNUs campuser, se Kart over NTNUs områder.

Transport

Værnes-Ekspressen
AtB er ansvarlig for bussrutene i Trondheim og informasjon om annen kollektivtrafikk i Midt-Norge.

Overnatting i Trondheim

Du må selv ordne overnatting når du deltar på kurs. Det er mye som skjer i Trondheim og du må ofte være ute i god tid for å få hotellrom.

De fleste hotellene ligger i sentrum og det er gode bussforbindelser fra sentrum til alle NTNUs campuser. 

Parkering

Det er stor mangel på parkeringsplasser på Gløshaugen og Kalvskinnet, men det finnes noen få plasser for korttidsparkering mot betaling. På Dragvoll er det ganske godt med parkeringsplasser, men også her må du betale for å stå. Se mer informasjon på NTNUs nettsider om parkering