Master of Technology Management

Executive Master

Master of Technology Management

– Om studieprogrammet

Løpende opptak og koronainformasjon

Løpende opptak og koronainformasjon

MTM har fortsatt noen ledige plasser, og det er nå løpende opptak ut januar 2021.​​​​
​​​​​​
​​​​​​​Fysiske samlinger er svært viktig i MTM-programmet, og vi vil gjøre det vi kan for å få gjennomført fysiske samlinger våren 2021 med godt smittevern.

Om studieprogrammet

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot sivilingeniører, siviløkonomer og andre med fagutdanning på masternivå som ønsker å nå til topps i nåværende eller annen bedrift eller organisasjon. Vi har deltakere på mange nivå i bedriften - fra avdelingsledere, mellomledere, tekniske sjefer og fagansvarlige til direktører - og fra mange ulike bransjer og fagfelt i både privat og offentlig sektor. Felles for alle er at de ønsker å lære mer om hvordan teknologi og ny kunnskap kan forme fremtidens samfunn og bedrifter.

Den mangeartede bakgrunnen gjør at man kan utvikle spennende faglige og personlige nettverk mellom deltakerne på studiet.


Internasjonal og prestisjetung master

Technology Management er et masterprogram for kandidater med ledererfaring – en såkalt Executive Master. Det betyr at vi bare tar opp studenter med betydelig arbeidserfaring som ønsker å kombinere sitt arbeid med utdanning. I programmet møter du noen av de ypperste fagpersonene fra NTNU, NHH og våre internasjonale samarbeidspartnere, samt en svært kvalifisert deltagergruppe der alle har mastergrad fra før og flere års ledererfaring. Dette er det eneste studiet i Norge som retter seg mot strategisk ledelse innenfor et teknologiperspektiv.


Utdanningens innhold

Norsk næringsliv blir stadig mer avansert, komplekst og globalisert. Ledere trenger å se fremtidige muligheter gjennom å forstå teknologi i et strategisk perspektiv og å mobilisere menneskelige ressurser for å øke organisasjonens evne til vekst og innovasjon. Studiet skal gi deltakerne en slik forståelse gjennom å

 • utnytte og utvikle varige faglige/personlige nettverk mellom studieprogrammets deltakere
 • tilføre deltakerne det faglige beste fra NHH, NTNU og våre samarbeidspartnere ved topp-rangerte internasjonale universiteter 
 • gi deltakerne internasjonal erfaring og kontaktnett

>> Les erfaringer fra tidligere studenter

Oppbygning

Studiets første år (første og andre semester) er lagt opp som et sammenhengende deltidsstudium der alle deltakerne går gjennom samme fagdel (to kurs á 15 studiepoeng, undervist over seks samlinger). Det legges vekt på å skape et miljø der andres erfaringer og nettverksbygging er sentrale elementer. Antall deltakere er normalt begrenset til 30.

Tredje semester er internasjonalt og tilbringes enten på heltid ved et av lærestedene i utlandet, eller på deltid gjennom en fagpakke utarbeidet av NTNU i samarbeid med våre internasjonale partnere. De aller fleste velger heltidsløsningen, men siden noen av våre kandidater underveis i studieløpet får nye jobber med mer ansvar, eller krav om tilstedeværelse i Norge av andre årsaker, tilbyr vi også en deltidsløsning. I fall du velger deltidsløsningen i semester 3 kan du fritt velge fag fra en liste som tilbys fra programmet. Disse fagene vil variere noe fra år til år, men skal oppfylle de samme krav til faglig spesialisering som de som velger å reise utenlands på heltid. 

I fjerde semester skrives masteroppgaven. Det stimuleres til vitenskapelig publisering av masteroppgavene, og det er en klar ambisjon at programmet skal bidra til å knytte norske bedrifter i et tettere samarbeid med NHH, NTNU og våre internasjonale partnere om anvendt forskning.

>> Studiets oppbygning

En helhetlig studiemodell

Studiet representerer et helhetlig faglig-pedagogisk opplegg hvor studentene forutsettes å følge hverandre som samlet gruppe i undervisningen. Samlingene er obligatoriske og fritak for fag, prøve eller oppgave vil normalt ikke innfris. Det er også få muligheter for å få godkjent elementer fra andre studier som erstatning for kursene i MTM. 

Studiet fører fram til graden Master of Technology Management fra NTNU.

Fagmiljø

Studieprogrammet er utviklet i nært samarbeid mellom NTNU og NHH. I tillegg samarbeider programmet med Chalmers, NUS, MIT Sloan og andre internasjonalt ledende institusjoner for på den måten å tilby ønskede spesialiseringer for programdeltakerne.

Fagstaben består av vitenskapelig ansatte ved NTNU og NHH. I tillegg benyttes inviterte gjesteforelesere fra næringsliv og akademia som bidragsytere i programmet.

Forelesere:

 • Marte Daae-Quale Holmemo er førsteamanuensis ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse ved NTNU. Marte har lang praktisk og akademisk erfaring innen endringsledelse.
 • Trond Bjørnenak er professor ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH. Bjørnenak forsker og underviser innen økonomisk styring av private og offentlige virksomheter.
 • Monica Rydland er programdirektør ved NHH Executive og forsker på mellomledere og deres rolle i å øke organisasjoners endringskapasitet.
 • Lasse Lien, Professor i Strategi ved Department of Strategy and Management ved NHH
 • Øystein Gjerde er professor i finansiell økonomi ved NHH. Gjerde forsker og underviser innen finansiell analyse, budsjettering og operasjonsanalyse.
 • Arild Aspelund er professor i Internasjonal markedsføring ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Aspelund forsker og underviser innen entreprenørskap, innovasjon og internasjonal handel. 
 • Terje Heskestad er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han er utdannet siviløkonom, høyere avdeling i Bedriftsøkonomi og dr. oecon. fra NHH. Hans doktorgradsavhandling omhandlet temaet regnskapsmessige avskrivninger og usikkerhet.
 • Alf Steinar Sætre er professor i innovasjon ved NTNU. Han forsker på strategisk innovasjon og innovasjonsprosesser i etablert næringsliv. Alf Steinar er også direktør for PIMS som er et topplederforum for norske industribedrifter som satser på innovasjon. 
 • Roger Sørheim er professor i entreprenørskap ved NTNU og leder av NTNUs Entreprenørskole og NORSI - den norske forskerskolen i innovasjon. Roger forsker på bedriftsetableringer og er spesielt interessert i finansiering av forretningsutvikling. 
 • Øyvind Bjørgum er førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Øyvind forsker og underviser innenfor områdene entreprenørskap, innovasjon og markedsføring.

Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig

Studiet er et samarbeid mellom NTNU og NHH.

Ansvarlig ved NTNU:
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Ansvarlig ved NHH:
NHH Executive (nhh.no)

Logo. NTNU og NHH.

Internasjonale samarbeidspartnere

Internasjonale samarbeidspartnere

 

NUS - National University of Singapore. Klikkbar logo.

MIT Sloan School of Management. Klikkbar logo.

Chalmers. Klikkbar logo.

Blogg: Fikk ny innsikt ved et av verdens mest innovative tekniske miljøer

Blogg: Toppet karrieren med master i teknologiledelse