Master of Technology Management

Executive Master

Master of Technology Management

– Karrieremuligheter

Programmet tilbyr en kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet og våre tidligere kandidater gir god tilbakemelding på programmets verdi og anvendbarhet for videre karriere. Dette gjelder spesielt som kompetanse for kandidater som søker ledende stillinger i teknologi- eller kunnskapsintensive organisasjoner.


Dette sier studentene

Berit Svendsen

Chief Technology Officer Telenor

"...MTM programmet har vært svært verdifullt for meg i min karriere. Jeg har fått bedre forståelse for markedsmekanismene og teknologiutvikling, for strategiprosesser og implementering i store konsern, og disse konsekvenser for organisasjonens utvikling....MTM programmet har i svært høy grad bidratt til å styrke min evne til å være endringsfokusert og dermed øke verdiskapningen innenfor telekom-industrien"


Trude Hole

Bouvet

"Å velge MTM-studiet er det beste karrierevalget jeg har gjort. Jeg bruker daglig den kunnskapen jeg tillærte meg gjennom MTM-samlingene, gruppeoppgavene og det inspirerende semesteret på MIT Sloan i Boston. Jeg har i dag en økt forståelse for hvordan de teknologiprosesser og endringer jeg er en del av påvirker omgivelsene. Kunnskapen om strategi- og organisasjonsutvikling har gitt meg nye, spennende muligheter jeg ikke hadde anledning til å ta del i uten MTM-studiet. Og best av alt, det var både gøy og gikk fint å kombinere med et familieliv."


Per Morten Torvildsen

Konsernsjef og arbeidende styreformann, Ventelo Konsernet

"Et viktig element i MTM-studiet er at det anvendes lærerkrefter med lang praktisk erfaring fra næringsliv og offentlig sektor utover at de har en tung formell akademisk bakgrunn. I tillegg har man et semester i utlandet som gir et godt internasjonalt perspektiv. Kombinert med kravet til at studentene skal ha lang arbeidserfaring og høyskoleutdanning skaper dette en god arena for læring innenfor teknologiområdet også for siviløkonomer..."


Hogne Pedersen

Vice President Field Development Statoil

"Deltagelse på MTM programmet er en av de mest verdifulle valgene jeg har gjort i min karriere. Etter 15 år med ulike stillinger på mange nivåer i prosjekter innen feltutvikling i Norsk olje og gass, var tiden inne for å sette seg nye mål... Oppholdet på MIT gav mulighet til å studere ved en av verdens ledende Business Schools med store muligheter til å fokusere mot strategi, ledelse, energi og internasjonalisering..."


Haakon Knudsen

Senior ingeniør/Faggruppeleder FLO IKT

"MTM har for meg gitt grunnlag for et yrkesmessig sporskift og har utvidet min kunnskaps-plattform betydelig. Med min tekniske bakgrunn følte jeg at det var mange aspekter som manglet før jeg kunne ta et karrieremessig steg videre, men dette er nå på plass. I tillegg til å gi meg en større bredde og valgfrihet innenfor arbeidslivet har MTM-programmet utvidet interessesfæren og på den måten påvirket den personlige utviklingen på en positiv måte..."


Hildegun Tryggestad

Daglig leder, Konik AS

"MTM var en lærerik og verdifull utdannelse som ga meg fundamentet og tryggheten jeg trengte for å ta steget til å bli daglig leder i en oppstartsbedrift. Jeg anbefaler denne utdannelsen på det sterkeste!"


Ståle Gjersvold

Konsernsjef, TrønderEnergi

"MTM-studiet har gitt meg som økonom en bedre plattform for å kommunisere faglige og strategiske problemstillinger med teknologer. Etter å ha jobbet i fjorten år i Statoil innen økonomi- og prosjektstyringsfunksjoner, var MTM-programmet en forutsetning for å få større ledelsesmessige utfordringer i selskapet..."