BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, Trondheim

Radiografi

– Søk opptak

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Hvordan søke opptak
 

 Søk opptak via Samordna opptak innen søknadsfristen 15. april (1. mars for noen søkergrupper).
 

Du kan omprioritere rekkefølgen på søknadsalternativene du har registrert frem til 1. juli. Du kan ikke legge til nye søknadsalternativer.
 

Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Fristen er 10. mai (20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars). Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

 

Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant. Siste frist er da 1. juli.

 

Resultatet av opptaket er tilgjengelig i nettsøknaden din 20. juli. Husk å registrere svar innen svarfristen.


Mer utfyllende informasjon som søknadsprosessen finnes du på samordnaopptak

Spørsmål

Ta kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.

Søknadsfrist 15 april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak

Søk opptak