BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, Trondheim

Radiografi

– Om radiografi

En radiograf jobber med å ta bilder ved hjelp av røntgenstråler, radioaktive stoffer, ultralyd- og/eller MR-teknologi for å oppdage, behandle eller lindre sykdom og lidelser.

Vanlige arbeidsoppgaver er å utføre bildediagnostiske undersøkelser, bearbeide bilder, planlegge og utføre stråleterapi, assistere ved røntgenassistert kirurgi, kontrollere teknisk utstyr og å passe på at sikkerhetsrutiner blir fulgt. Som radiograf jobber du både selvstendig og i tett samarbeid med annet helsepersonell. Pleie og omsorg for pasienter er en viktig del av hverdagen. Den raske teknologiske utviklingen innen bildediagnostikk og stråleterapi åpner opp for stadig nye jobbmuligheter