BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, Trondheim

Radiografi

– Jobbmuligheter

De fleste radiografer jobber på sykehus. Alle sykehus har egne avdelinger for bildediagnostikk. De store sykehusene har i tillegg egne avdelinger for strålebehandling hvor mange radiografer jobber etter å ha utdannet seg ytterligere ett år. Men du finner radiografer i andre deler av arbeidslivet også. Private røntgeninstitutter, distriktsmedisinske senter, veterinærmedisin, undervisning- og forskningssektoren er eksempler på andre steder hvor du kan jobb som radiograf.