BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Radiografi

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august - Immatrikulering

Velkommen som student ved radiografutdanningen.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg og de cirka 50 andre nye studentene ved radiografutdanningen! Vi vil være med å legge til rette for at du skal få tre spennende år, både faglig og sosialt. 

Kl. 9.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter arrangementet på Gløshaugen vil faddere møte dere på Gløshaugen og følge dere til Campus Øya og MTFS (Medisinsk-teknisk forskningssenter), bygget hvor radiografutdanningen holder til.

Her vil du få servert en enkel lunsj. Deretter blir det velkomstmøte kl. 12.00 i klasserom 1 i 2. etasje på MTFS (MTKR1). Det blir gitt praktisk informasjon, omvisning, presentasjon av faglærere samt registrering av oppmøte. Det er obligatorisk oppmøte på velkomstmøtet, ta kontakt med studieveileder hvis du ikke har anledning å komme.

Introduksjonsdager

Den første uka vil være preget av informasjon og presentasjon av studieprogrammet, bli kjent-aktiviteter, praktiske ting, omvisning på campus, sikkerhets- og brannkurs. Merk at det er obligatorisk oppmøte på sikkerhetskurs og brannkurs.

Ansvarlige for denne uka er Kathrin Ansok og Geir Andre Pedersen. Dere vil få en presentasjon av de ulike fagområder en radiograf kan arbeide med, og vi gir dere en omvisning gruppevis på røntgenlaboratoriet vårt. Fadderordningen Quak har eget program på kveldstid. 

Forelesningene starter mandag 20. august. Oversikt over disse vil du få første studiedag. Legg merke til at noen av forelesningene kan ha obligatorisk oppmøte. Det er viktig å komme i gang med lesingen allerede fra starten av.

Andre aktiviteter

Fadderordningen

Informasjon om denne vil du få av fadderne lokalt, som hovedsakelig er radiografstudenter fra 2. årskull. Se også quak.no.

Linjeforeningen Fraktur

Radiografstudentene har egen linjeforening som kalles Fraktur. Mer informasjon vil du få av fadderne.

Nyttig å vite

Undervisningssteder og lokaler

Radiografutdanningen holder hus i 2. etasje i MTFS på Øya. Undervisningen foregår i hovedsak i MTFS, men andre lokaliteter på campus Øya kan bli benyttet. I Bevegelssenteret på St. Olavs hospital har vi et studentlaboratorium som benyttes til ferdighetstrening allerede fra høsten av. Bruk de elektroniske innendørskartene i MazeMap for å finne frem på campus.

Praksis og ferdighetstrening

All praksis og ferdighetstrening i studiet er obligatorisk. En tredjedel av studiet er ekstern praksis (utenfor NTNU). NTNU har avtale med praksissteder i Helse Midt-Norge (Trøndelag, Møre og Romsdal). Du må derfor regne med praksis utenfor Trondheim i løpet av utdanningen.

ID-kort

Studenter ved radiografutdanningen må ha ett ID-kort for tilgang til NTNU-lokaler på campus Øya og ett ID-kort for tilgang til lokaler på St. Olavs Hospital. Nærmere beskjed om dette får du på velkomstmøtet 14.8.

Timeplaner

Timeplan for de første to ukene får du utdelt første dag. NTNU benytter elektronisk timeplan 

Studentekspedisjon

Studieekspedisjon befinner seg på Øya Helsehus, 2. etasje.

Bibliotek

Biblioteket for NTNU studenter, campus Øya, ligger i Kunnskapssenteret – 2. etasje

MRSA og tuberkulosestatus

For alle ansatte og studenter som har pasientkontakt kreves en dokumentasjon på MRSA og tuberkulosestatus. Ekstern praksis i radiografutdanningen vil innebære pasientkontakt ved sykehus og evt. andre helseinstitusjoner.  NTNU må derfor ha dokumentasjon på din MRSA- og tuberkulosestatus. Mer informasjon om dette vil du få ved studiestart.

Emner første semester

I første semester skal du ha følgende emner: Anatomi og fysiologi, radiografisk bildefremstilling, prosjektarbeid i helsetjenesten og sykdomslære I. Se «Studiets oppbygging» for detaljer. Info om de enkelte emnene finner dere nederst på samme side.

Mer informasjon om studiet og emner vil du også finne i e-læringsplattformen (Blackboard) etter du har aktivert brukerkontoen din.

Studentgrupper

På grunn av kapasiteten ved ferdighetstrening, deles kullet inn i grupper. Gruppene settes sammen etter studiestart.

Tilrettelegging

Hvis du har behov for tilrettelegging er det viktig at du tar kontakt med studieveileder så snart som mulig. Mer informasjon om tilrettelegging.

Video om tilrettelegging

Politiattest

Mottak av politiattester

Du kan levere politiattesten enten ved registrering i forbindelse med velkomstmøtet 14. august eller på Studentservice i Øya helsehus, Maurits Hansens gate 2

Mottak av politiattester med merknader

Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU postboks 8905, 7491 Trondheim

Om radiografi

Har du lyst til å kombinere både teknologi og helsefag? 

Har du lyst til å ta bilder av kroppens indre eller behandle kreftsykdommer ved hjelp av blant annet røntgenstråling?

Da kan radiografutdanning være noe for deg.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse.
Det kreves politiattest ved oppstart av studiet.


Jobbmuligheter

De aller fleste radiografer jobber på sykehus med bildediagnostikk, stråleterapi og/eller nukleærmedisin. Noen arbeider på private institutt. Andre jobber som konsulenter i medisinsk tekniske firmaer, i legemiddelindustrien, eller på utdanningsinstitusjoner med undervisning eller utvikling av radiograffaget via forskning.


Studiets oppbygning

Radiografstudiet er et treårig fulltidsstudium som fører frem til graden bachelor i radiografi. Vi veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, praksis og trening i blant annet å ta røntgenbilder med fantom allerede fra starten av.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med en av våre studieveiledere hvis du har spørsmål om bachelor i radiografi:

Marthe Jenssen: marthe.jenssen@ntnu.no

Tonje Christin Svendsen: tonje.c.svendsen@ntnu.no

 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i radiografi

Studieprogramkode: MTRAD
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 531
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Challenge yourself