BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Radiografi

Om radiografi

Har du lyst til å kombinere både teknologi og helsefag?

Har du lyst til å ta bilder av kroppens indre eller behandle kreftsykdommer ved hjelp av blant annet røntgenstråling? Da kan radiografutdanning være noe for deg!

NTNU tilbyr også Radiografi i Gjøvik


Søk opptak

Søknadsfrister: 
15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning og utenlandsk utdanning, 
1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Opptaksgrense for studieåret 2017-2018: 44.1 poeng i førstegangsvitnemålskvoten.

Du søker om opptak via Samordna opptak.


Jobbmuligheter

De aller fleste radiografer jobber på sykehus med bildediagnostikk, stråleterapi og/eller nukleærmedisin. Noen arbeider på private institutt. Andre jobber som konsulenter i medisinsk tekniske firmaer, i legemiddelindustrien, eller på utdanningsinstitusjoner med undervisning eller utvikling av radiograffaget via forskning.


Videre studier

Med en bachelorgrad i radiografi kvalifiserer du for flere masterprogram, både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til at du kan ta en rekke videreutdanninger. 


Studiets oppbygning

Radiografstudiet er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt på 3 år. Vi veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, praksis og trening i blant annet å ta røntgenbilder med fantom allerede fra starten av.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere hvis du lurer på noe om bachelorstudiet i radiografi:

Marthe Jenssen: marthe.jenssen@ntnu.no

Tonje Christin Svendsen: tonje.c.svendsen@ntnu.no


Studiemiljø

Her finner du informasjon om studentlivet ved radiografiutdanningen ved NTNU. 


Utenlandsopphold

På NTNU oppfordres du til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. 


Læringsutbytte

Etter endt studie forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap og ferdigheter innen radiografi. 

Fakta

Fakta om studieprogrammet