BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Radiografi

Velkommen til studiestart 2017

Tirsdag 16.august - Immatrikulering

Velkommen som student ved radiografutdanningen.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg og de cirka 50 andre nye studentene ved radiografutdanningen! Vi vil være med å legge til rette for at du skal få tre spennende år, både faglig og sosialt. 

Kl. 9.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter arrangementet på Gløshaugen vil fadderne følge dere til Høgskoleparken der det blir servert en enkel lunsj.

kl 12:30 Felles immatrikulering for nye studenter ved MH-fakultetet. Oppmøte i Kunnskapsparken foran Kunnskapssenteret. Tale av dekan og praktisk informasjon. 

Ca kl 13.30 vil faddere følge dere bort til  Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS), som også ligger på Campus Øya. Her vil du bli registrert som ny student og få litt praktisk informasjon. 

 Det er pliktig oppmøte på denne delen av immatrikuleringsdagen. Fravær medfører tap av studieplassen! Har du problemer med å møte denne dagen, vennligst ta kontakt med studieveileder.

 

Introduksjonsdager

Den første uka vil være preget av informasjon og presentasjon av studiet, bli kjent, praktiske ting, omvisning på campus, obligatorisk sikkerhetskurs og brannkurs. Ansvarlige for denne uka er Kathrin Ansok og Kristin Rambech. Dere vil få en presentasjon av de ulike fagområder en radiograf kan arbeide med, og vi gir dere en omvisning gruppevis på røntgenlaboratoriet vårt.  Fadderordningen Quak har eget program på kveldstid. 

Forelesningene starter tirsdag 22. august. Oversikt over disse vil du få første studiedag. Legg merke til at noen av forelesningene kan ha obligatorisk oppmøte. Det er viktig å komme i gang med lesingen allerede fra starten av.

Informasjonsmappe

Første dag vil du få utdelt en mappe med nødvendig informasjon.  Ellers er det viktig at du setter deg grundig inn i all tilsendt informasjon / lenket informasjon. 

Andre aktiviteter

Fadderordningen

Informasjon om denne vil du få av fadderne lokalt, som hovedsakelig er radiografstudenter fra 2. årskull, se også quak.no.

Linjeforeningen Fraktur

Radiografstudentene har egen linjeforening som kalles Fraktur. Mer informasjon vil du få av fadderne.

Nyttig å vite

Undervisningssteder og lokaler

Radiografutdanningen holder hus i 2. etasje i MTFS på Øya. Undervisningen foregår på ulike lokaliteter på campus Øya.  I Bevegelssenteret på St. Olavs Hospital har vi et studentlaboratorium som benyttes til ferdighetstrening allerede fra høsten av.

Praksis og ferdighetstrening

All  praksis og ferdighetstrening i studiet obligatorisk. En tredjedel av studiet er ekstern praksis (utenfor NTNU). NTNU har avtale med praksissteder i Helse Midt-Norge (Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal). Du må derfor regne med praksis utenfor Trondheim i løpet av utdanningen.

ID-kort

Studenter ved radiografutdanningen må ha ett ID-kort for tilgang til NTNU-lokaler på campus Øya og ett ID-kort for tilgang til lokaler på St. Olavs Hospital. Dette vil bli ordnet i løpet av de første dagene.

Timeplaner

Timeplan for de første to ukene får du i informasjonsmappa første dag.

Informasjon om timeplan på NTNU

Studentekspedisjon

Studieekspedisjon befinner seg på Øya Helsehus, 2. etasje.

Bibliotek

Biblioteket for NTNU studenter, campus Øya, ligger i Kunnskapssenteret – 2. etasje

Kullkontakt og ansatte

Kullkontakt for 1. RAD er Kathrin Ansok. Alle ansatte ved radiografutdanningen har kontorer i MTFS 2.etasje sør.

MRSA og tuberkulosestatus

For alle ansatte og studenter som har pasientkontakt kreves en dokumentasjon på MRSA- og tuberkulosestatus. Ekstern praksis i radiografutdanningen vil innebære pasientkontakt ved sykehus og evt. andre helseinstitusjoner.  NTNU må derfor ha dokumentasjon på din MRSA- og tuberkulosestatus. Mer informasjon om dette vil du få ved studiestart.

Emner første semester

I første semester skal du ha følgende emner: Anatomi og fysiologi, radiografisk bildefremstilling, prosjektarbeid i helsetjenesten og sykdomslære I. Se «Studiets oppbygging» .

Studentgrupper

På grunn av kapasiteten ved ferdighetstrening, deles kullet inn i grupper. Gruppene settes sammen etter studiestart.

Tilrettelegging

Hvis du har behov for tilrettelegging er det viktig at du tar kontakt med studieveileder så snart som mulig.
Mer informasjon om tilrettelegging.
Video om tilrettelegging.

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app Maze-Map | For Android (Google Play) | For Iphone (iTunes)

Politiattester

Det kreves politiattest ved oppstart på studiet. Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. I søknaden velger du kategorien "studenter" og formål "Opptak – kommunale helse og omsorgstjenester".  

Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.Ta gjerne med attesten på immatrikuleringsdagen og lever den ved registrering.

Politiattester med merknader skal sendes til NTNU, Fakultet for helse- og sosialvitenskap v/Bernt Nicolai Særsten, 7491 Trondheim. Sending skal skje senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er mottatt.

Hva du må gjøre som ny student

Ny student
Her finner du informasjon om hva du må gjøre for å registrere deg som student og aktivere dine brukerkontoer ved NTNU.

Om radiografi

Har du lyst til å kombinere både teknologi og helsefag? 

Har du lyst til å ta bilder av kroppens indre eller behandle kreftsykdommer ved hjelp av blant annet røntgenstråling?

Da kan radiografutdanning være noe for deg.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse.
Det kreves politiattest ved oppstart av studiet.


Jobbmuligheter

De aller fleste radiografer jobber på sykehus med bildediagnostikk, stråleterapi og/eller nukleærmedisin. Noen arbeider på private institutt. Andre jobber som konsulenter i medisinsk tekniske firmaer, i legemiddelindustrien, eller på utdanningsinstitusjoner med undervisning eller utvikling av radiograffaget via forskning.


Studiets oppbygning

Radiografstudiet er et treårig fulltidsstudium som fører frem til graden bachelor i radiografi. Vi veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, praksis og trening i blant annet å ta røntgenbilder med fantom allerede fra starten av.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med en av våre studieveiledere hvis du har spørsmål om bachelor i radiografi:

Marthe Jenssen: marthe.jenssen@ntnu.no

Tonje Christin Svendsen: tonje.c.svendsen@ntnu.no

 

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Bachelor i radiografi

Studieprogramkode: MTRAD
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 531
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016-2017.


Thu, 05 Jan 2017 11:18:38 +0100