BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Radiografi

Velkommen til studiestart 2019

Immatrikulering mandag 12.august

Velkomstseremoni for alle nye studenter ved NTNU i Trondheim mandag 12.august. 

Følg link under for mer info:

Immatrikuleringen 2019 

Studiet har obligatorisk oppstartsmøte etter immatrikuleringen, se under "Oppstartsdager" for mer info!

Oppstartsdager

Velkomstmøte og registrering skjer etter felles velkomstseremoni mandag 12.august kl 12.00 på campus Øya. Faddergrupper vil gå med studentene til Øya.

Introduksjonsdager holdes tirsdag 13., onsdag 14. og torsdag 15. august.

HMS-opplæring

HMS-kurs er obligatorisk for deg som skal studere radiografi. Kurset holdes fredag 16.august i KA12 med følgende program:

  • Sikkerhetskurs kl 09.15 - 12.00
  • Brannvernkurs kl 13.15 - 15.00

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU. 

Radiografstudentenes linjeforening Fraktur arrangerer fadderuke i uke 33 og 34

Nyttig å vite

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene. - her finner du informasjon om hva du må ordne med de første dagene i Trondheim som student.

Buss til og fra NTNU, campus Øya

Fra 3. august blir det store endringer i kollektivtransporten i Trondheim. Sjekk infosiden til Atb hvordan kollektivtilbudet blir nær deg og hvordan du kjøper billett.

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Smittestatus (MRSA og TBC)

Egenerklæringsskjema for dette vil bli utdelt ved studiestart, mer info om MRSA og TBC

Politiattest

Studenter på radiografi må levere politiattest ved studiestart.
Politiattesten leverer du enten i forbindelse med velkomstmøte/registrering mandag den 12.august, eller på Studentservice i Øya Helsehus, Maurits Hansens gate 2 i løpet av oppstartsuken.

Politiattest med merknad sendes til:

Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N.Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt.

Kort om campus Øya

Radiografiutdanningen holder hus i 2.etasje i MTFS på Øya. Undervisniningen foregår i hovedsak i MTFS, men andre lokaliterer på campus Øya kan bli benyttet. I Bevegelsessenteret på St.Olavs Hospital har vi et studentlaboratorium som benyttes til ferdighetstrening allerede fra høsten av. Bruk de elektroniske innendørskartene i MazeMap for i finne frem på Campus.

 

 

Om radiografi

Har du lyst til å kombinere både teknologi og helsefag?

Har du lyst til å ta bilder av kroppens indre eller behandle kreftsykdommer ved hjelp av blant annet røntgenstråling? Da kan radiografutdanning være noe for deg!

NTNU tilbyr også Radiografi i Gjøvik


Søk opptak

Søknadsfrister: 
15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning og utenlandsk utdanning, 
1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Opptaksgrense for studieåret 2017-2018: 44.1 poeng i førstegangsvitnemålskvoten.

Du søker om opptak via Samordna opptak.


Jobbmuligheter

De aller fleste radiografer jobber på sykehus med bildediagnostikk, stråleterapi og/eller nukleærmedisin. Noen arbeider på private institutt. Andre jobber som konsulenter i medisinsk tekniske firmaer, i legemiddelindustrien, eller på utdanningsinstitusjoner med undervisning eller utvikling av radiograffaget via forskning.


Videre studier

Med en bachelorgrad i radiografi kvalifiserer du for flere masterprogram, både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til at du kan ta en rekke videreutdanninger. 


Studiets oppbygning

Radiografstudiet er på 180 studiepoeng, og gjennomføres normalt på 3 år. Vi veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, praksis og trening i blant annet å ta røntgenbilder med fantom allerede fra starten av.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere hvis du lurer på noe om bachelorstudiet i radiografi:

Marthe Jenssen: marthe.jenssen@ntnu.no

Tonje Christin Svendsen: tonje.c.svendsen@ntnu.no


Studiemiljø

Her finner du informasjon om studentlivet ved radiografiutdanningen ved NTNU. 


Utenlandsopphold

På NTNU oppfordres du til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. 


Læringsutbytte

Etter endt studie forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap og ferdigheter innen radiografi. 

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Følg oss på Instagram

ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på