Produktutvikling og produksjon

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

– Om produktutvikling og produksjon

Studenter på studieprogrammet Produktutvikling og produksjon

Ved produktutvikling og produksjon vil du lære å løse fremtidens utfordringer, både i norsk og internasjonal industri. Du vil få kompetanse i å løse komplekse oppgaver ved å bruke tradisjonelle ingeniørmetoder sammen med avanserte digitale verktøy. 

Den store bredden i studiet gjør deg til en svært anvendelig sivilingeniør slik at du blir relevant og attraktiv for mange ulike bransjer.

Synes du teknologi er spennende og kunne tenke deg en utdannelse som åpner mange dører for framtiden - da er produktutvikling og produksjon noe for deg!

Du kan velge mellom fire studieretninger:

Hvorfor velge produktutvikling og produksjon?

Norge er et høykostland. For at norsk industri skal fortsette å være konkurransedyktig krever det at vi videreutvikler de fortrinn vi har, for eksempel høy grad av digital kompetanse og ressurstilgang i form av energi og råvarer.

Ved produktutvikling og produksjon vil du lære om hvordan våre naturressurser kan bearbeides  til forskjellige produkter. Ordet «produkt» dreier seg om mye mer enn en dings man kan holde i hånden. Et produkt kan være en elektrisk båt, en smart metode for å redusere korrosjon, eller en prosess hvor man gjenvinner mest mulig varme. På studiet lærer du om hvordan nye produkter blir til og hvordan de effektivt kan produseres.

Lær å løse utfordringer med digitale verktøy

Utdanningen baserer seg i stor grad på bruk av dataverktøy. Sivilingeniører fra produktutvikling og produksjon kan benytte ulike typer dataprogram til å løse ingeniørfaglige utfordringer. Du vil også lære hvordan du kan behandle store datasett fra laboratorie- eller feltmålinger på en effektiv måte.


Aktuelt

Aktuelt

Studenter på produktutvikling og produksjon rett etter avdukingen av selvbygd bil

Studenter fra produktutvikling og produksjon drar på turné med selvbygd Troll-bil!

Les hele saken i Universitetsavisa (1. juni 2018)