Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

– Om studieprogrammet
Kretaivt arbeid i containerene på IPM.

Hva går studieprogrammet ut på?

Ved produktutvikling og produksjon (engelsk: Mechanical Engineering) lærer du hvordan produkter er satt sammen og hvordan nye produkter utvikles og produseres.

Studieprogrammet går over 5 år. De to første årene består av grunnleggende ingeniørfag og realfag i tillegg til at du får en smakebit på hvilke spesialiseringer som finnes ved studieprogrammet. Flere av fagene er svært praktiske og består av prosjekt- og teamarbeid. Du vil blant annet lære om:

  • Produktutvikling
  • Produksjon og ledelse
  • Mekanikk – læren om krefter og bevegelse
  • Termodynamikk og energiteknikk

Etter de to første årene er grunnlaget på plass og du velger studieretning for resten av studiet. Studieretningene har flere fagprofiler og gode valgmuligheter. Du kan også velge å ta ett av årene på utveksling i utlandet. Les mer om de ulike studieretningene ved å klikke på lenkene.

Jobbmuligheter

Ved produktutvikling og produksjon er det vanlig å bli tilbudt jobb før man er ferdig å studere. Du kan jobbe med:

  • Utvikle nye produkter og materialer
  • Styre teknologibedrifter og produksjonsanlegg
  • Konstruere produkter og løsninger innen fornybar energi
  • Styrkeberegne og simulere mekaniske konstruksjoner
  • Utvikle produkter og prosesser i olje- og gassindustri

Hvorfor velge produktutvikling og produksjon?

Ved produktutvikling og produksjon vil du lære å løse fremtidens utfordringer, både i norsk og internasjonal industri. Studiet består av en god blanding praksis og teori som gjør at du vil få en unik kompetanse i hvordan man løser komplekse og sammensatte problemer.

Den store bredden i studiet gjør deg til en svært anvendelig sivilingeniør slik at du kan velge mellom mange ulike bransjer og arbeidsoppgaver. Synes du teknologi er spennende og kunne tenke deg en utdannelse som åpner mange dører for framtiden - da er kanskje produktutvikling og produksjon noe for deg!


Mer informasjon

Besøk oss gjerne på facebook. Her kan du lese nyheter om studieprogrammet, samt stille spørsmål til erfarne studenter og faglærere. Nyheter om alt som foregår utenom studieprogrammet – for eksempel sosiale arrangement og kontakt med bedrifter – finner du på nettsidene til produktutvikling og produksjon sin linjeforening Smørekoppen.

Kontakt

Telefon: (+47) 73 59 37 00
Fax: (+47) 73 59 37 90
E-post: studier@iv.ntnu.no

Postadresse:
Høgskoleringen 6, NTNU
Fakultet for ingeniørvitenskap
7491 Trondheim

Produktutvikling og produksjon har et årlig sykkelløp i skolegården. Dette er sluttresultatet fra et sentralt emne studentene her på våren i 2. årskurs.