Produktutvikling og produksjon

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

– Jobbmuligheter

Bilder MTPROD

 • Studenter Produktutvikling og produksjon
 • Studenter produktutvikling og produksjon
 • Studenter produktutvikling og produksjon

Jobbmuligheter - krysspublisert

Jobbmuligheter

Ved produktutvikling og produksjon er det vanlig å bli tilbudt jobb før man er ferdig å studere. Du kan blant annet jobbe med/innenfor:

 • Utvikle nye produkter og materialer
 • Styre teknologibedrifter og produksjonsanlegg
 • Konstruere produkter og løsninger innen fornybar energi
 • Styrkeberegne og simulere mekaniske konstruksjoner
 • Utvikle produkter og prosesser i olje- og gassindustri
 • Maritim virksomhet og havbruk
 • Start-ups
 • Forskning og utvikling

Som sivilingeniør i produktutvikling og produksjon får du en allsidig og teknisk kompetanse, spesielt i form av en kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap. Studiet gir deg store valgmuligheter i arbeidslivet. 

Stillinger - krysspublisert

Stillinger

Under ser du en beskrivelse av et utvalg jobber du kan få med en utdannelse fra Produktutvikling og produksjon.

Stillinger - krysspublisert

En driftsingeniør har, som navnet tilsier, ansvaret for den daglige driften av produksjonsutstyret i en bedrift. Hun/han må koordinere produksjonen med vedlikehold og utskiftning av utstyr, samt sørge for at tidsplaner følges.

En prosessutvikler er med på å forbedre og utvikle nye produksjonsprosesser. Dette kan være nødvendig for å kunne benytte nye produksjonsmetoder, minke produksjonstid, øke kvalitet etc.

Direktør blir man sjelden som nyutdannet, men etter å ha fått noen års erfaring på baken ute i industrien, kan man ende opp i en slik stilling. Teknisk direktør har det overordnede ansvaret for alle tekniske installasjoner og tar alle viktige avgjørelser på dette området. I tillegg har vedkommende ansvaret for bedriftens produksjonsstrategier.

En konstruktør kan jobbe med å konstruere alle typer produkter, eksempelvis biler, bygninger, cd-spillere og det meste annet. Det inngår også i jobben å beregne hvor mye belastning produktet tåler. I dag brukes datamaskiner med DAK-programvare i stor grad til å lette dette arbeidet. I de aller fleste tilfeller er konstruktøren også produktutvikler.

Produktutviklere jobber med utvikling og nyvinning. En slik jobb vil kreve at du kan jobbe systematisk og ha kjennskap til ulike produktutviklingsmetodikker. Du bør ha gode samarbeidsegenskaper for i industrien jobber man i prosjektteam. Produktutvikling handler om å realisere gode ideer. Det vil si at selve idégenereringsprosessen bare er en liten del av arbeidet med å få frem gode produkter. I stor grad er det verifisering og testing av produktene som tar tid, samt kartlegging og planlegging av produksjon. Dette er også en jobb hvor produktutviklere deltar aktivt.

En beregningsingeniør og konstruktør gjør mye av den samme jobben, men beregningsingeniører er direkte knyttet til verifisering, beregning og testing. Dette skjer i de aller fleste tilfellene ved hjelp av avansert dataverktøy, men det er helt essensielt at beregningsingeniøren har meget gode analytiske evner og kan gjøre estimeringer for hånd før man foretar mer avanserte numeriske dataanalyser.

Som produksjonsteknolog kan du velge innen et rikt, variert utvalg jobber. Plastisk forming og støping benyttes ved produksjon i mange bedrifter i Norge. På grunn av vår framtredende rolle innen videreforedling av aluminium tilbys mange gode jobber innen bearbeiding så vel i Norge som i utland. Sveisingen er avansert og har stor anvendelse, spesielt innen skipsbygging og offshorevirksomhet.

FoU står for "Forskning og Utvikling", og det er en mye brukt forkortelse ute i industrien. De som arbeider innen FoU har ansvaret for å identifisere et behov, for så å utvikle dette fram til ferdig produkt eller tjeneste. Nyutdannede begynner gjerne som en del av et utviklingsteam og kan deretter avansere til lederstillinger.

Bidra til at Norge fortsetter å utvikle miljøvennlig energi! I det siste har det vært mye snakk om dyr strøm. Norge er et fantastisk land med tanke på de muligheter som naturen og det norske klimaet gir. Her gjelder det bare å utnytte på en miljøvennlig måte naturressursene slik at man kan opprettholde et akseptabelt prisnivå på strøm. Dette er avgjørende for at Norge skal kunne opprettholde konkurransedyktigheten internasjonalt. En energirådgiver / energiingeniør vil både jobbe med problemstillinger knyttet til energi generering, energiforvaltning og energiforbruk.

En konsulent kan jobbe med så mangt og det hender at en del PuP-studenter havner i konsulentselskaper som arbeider med strategi og ledelse. Det finnes imidlertid en del engineering konsulentselskaper som også rekrutterer PuP-studenter. Slike selskaper er meget dyktige på utviklingsprosesser og / eller analyse. Konsulentselskapene går inn i bedrifter som trenger assistanse på utvikling eller analyse og bidrar til å sikre fremgang.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.  


Hva med en akademisk karriere?

Hva med en akademisk karriere?

kanskje jeg skal bli doktor

Les mer om vårt doktorgradstudie.

Industrien sparar både pengar og miljøet ved å bruke mindre straum

Industrien sparar både pengar og miljøet ved å bruke mindre straum

Tidligere student på produktutvikling og produksjon, Bård Wallentinsen, arbeider nå med miljøsatsing i norsk industri.

Tidligere student Bård Wallentinsen jobber med miljøsatsing i norsk industri

– Dei aller fleste arbeider med andre ting enn det dei gjorde i masteren, fortel Wallentinsen, og trekk fram at det han og andre ingeniørar kan, er å vere flinke til å lære. Les hele intervjuet med Wallentinsen (framtiden.no)

Teknologiporten

Teknologiporten

Teknologiporten er bedriftskontakten for fakultet for ingeniørvitenskap.

De arrangerer en rekke bedriftspresentasjoner hvert semester i tillegg til faglige temakvelder og ekskursjoner. Teknologiporten dekker nesten 3000 sivilingeniørstudenter og har som mål å skape interesse og muligheter i næringslivet for teknologistudenter ved NTNU.