Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

– Jobbmuligheter

Sivilingeniører fra produktutvikling og produksjon har en solid faglig plattform og er fleksible og anvendelige. Studiet gir en rekke spennende jobbmuligheter. For eksempel kan man få jobb som produktutvikler hos en kontorstolprodusent, produktsjef i en teknologibedrift, eller prosessutvikler i fiske- og matindustrien. Eller hva med å starte en forskerkarriere i SINTEF eller på NTNU?


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.


Intervju med tidligere studenter

Under kan du lese intervjuer med et knippe tidligere studenter og finne ut hva de jobber med i dag og hvordan deres jobbsøknadsprosess var:

"Opprinnelig valgte jeg PuP fordi studiet er bredt og det er muligheter for å gå inn i mange bransjer"

Navn: Erik Langaard Solberg
Uteksaminert: Energi og Prosessteknikk / Industriell prosessteknikk, 2015
Stilling: Prosjektingeniør

Firma: A/S Norske Shell

Studiene: Opprinnelig valgte jeg PuP fordi studiet er bredt og det er muligheter for å gå inn i mange bransjer. Etter hvert ble jeg interessert i termodynamikk og prosessteknikk. Interesse for større energimengder og maskiner gjorde at jeg valgte EPT. Etter en spennende klassetur i 3. klasse til Shanghai fattet jeg også stor interesse for Kina. Dermed var det perfekt for meg å først utveksle, for så å gå Double Degree ved Shanghai Jiao Tong University. Jeg gjorde forsøk og skrev masteroppgaven min om LNG, og tilbrakte to veldig spennende år i Shanghai.

Jobbsøking: Jeg fikk jobb etter internship for Shell i Stavanger. Shell har «assessed internships»: krevende, men gode internships som vurderes til bestått/ikke bestått ved slutt. Dersom man består er det svært gode muligheter for å få jobb. Jeg ble tilbudt stilling som prosjektingeniør på Nyhamna Expansion Project for Shell.

Livet som yrkesaktiv: Jeg har ansvaret for prosjektets sikkerhetsavvik for anlegget vi jobber på; anlegget er i produksjon og tilfører rundt 20% av Storbritannias gassforbruk. Jeg bruker det jeg har lært om gassproduksjon og prosessteknikk aktivt i jobben for å vurdere risikoene mot produksjonen og menneskene som jobber her. På prosjektet mitt er det mange parter (prosjektorganisasjon, driftsorganisasjon og kontraktører). Viktigst av alt er evnene jeg lærte fra frivillig studiearbeid i linjeforening og UKA: det å jobbe godt og strukturert med mennesker.


"Kombinasjonen av jobbing inne på kontoret og ute på bygg er veldig givende"

Navn: Martin Bergland
Uteksaminert: Energi -, prosess – og strømningsteknikk, 2015
Stilling: Energirådgiver
Firma: Trondheim kommune

Studiene:Grunnen til at jeg valgte produktutvikling og produksjon var vel kombinasjonen av interessen for realfag kombinert med motiverende tv-programmer på Discovery channel og National Geographic.

Etter andre året på studiet fikk jeg interessen for termodynamikk og valgte derfor energi -,  prosess – og strømningsteknikk. Der fikk jeg etter hvert interesse for energisystemer og spesielt innen varmepumper. Masteroppgaven min omhandlet kompresjons - / absorposjonsvarmepumper ved høye temperaturer.

Jobbsøking: Den første jobben min som energirådgiver i Trondheim kommune fikk jeg etter å ha søkt på ”vanlig” måte. Under andregangsintervjuet der, måtte jeg lage en presentasjon med utgangspunkt i en case om energisparing. Da benyttet jeg kunnskapen som jeg hadde opparbeidet meg gjennom flere fag på NTNU. I etterkant fortalte sjefen meg at det var et lurt triks å ringe til arbeidsgiver før man sender søknaden. Det gir deg mulighet til å gi inntrykk av ut du er en motivert søker.

Livet som yrkesaktiv: I jobben som energirådgiver hadde jeg tilegnet meg en del kunnskaper, men også møtt på utfordringer innen fagfelt jeg tidligere ikke har lært. Derimot har den viktigste kunnskapen fra NTNU vært evnen til å lære. Komplekse oppgaver og systemer blir mer håndterlige når man allerede har tidligere erfaringer med andre systemer fra studiene, selv om de ikke ligner. En jobb som energirådgiver handler heldigvis om mer enn bare å sitte inne på et kontor. Store deler av arbeidsdagen er jeg også ute på bygg og inspiserer tekniske anlegg for optimalisering av driften. Kombinasjonen av jobbing inne på kontoret og ute på bygg er veldig givende. Snart skal jeg starte i ny jobb som salgsingeniør i Reftec AS, et firma som leverer varmepumper og kjølemaskiner til bedriftsmarkedet. Arbeidsgiver i Reftec sa at min bakgrunn som sivilingeniør var svært attraktiv, spesielt med tanke på at vi har mye erfaring med å formulere oss presist både muntlig og skriftlig etter mye praktisk prosjektarbeid på NTNU. I tillegg har jeg fått en stor interesse og gode inngående kunnskaper innen faget kuldeteknikk. Disse interessene og kunnskapene var noe som først dukket opp på slutten av studiet.


"Miksen mellom praktisk og teoretisk arbeid ved produktutvikling og produksjon var meget tiltalende for meg"

Navn: Lars-Kristian Antonsen
Uteksaminert: Produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK), 2013
Stilling: Advisor, Safety and Emergency Preparedness
Firma: Acona AS

Studiene: Jeg fant forholdsvis tidlig ut at jeg ville bli sivilingeniør. Inspirasjonen min kom fra faren og broren min, som er henholdsvis elektroingeniør og sivilingeniør i geoteknikk. Jeg hadde også inntrykk at arbeidsmarkedet for folk med teknisk utdannelse er godt, og vil være det i lang tid fremover. For å velge riktig studieretning satte jeg meg først inn i hva de ulike retningene innebar. Miksen mellom praktisk og teoretisk arbeid ved produktutvikling og produksjon var meget tiltalende for meg, og heldigvis kom jeg inn på førstevalget mitt. Før 3. klasse måtte vi velge studieretning, og produksjons- og kvalitetsteknikk hadde de mest interessante fagene for min egen del. Styrken min er ikke i de tunge teoretiske emnene, men heller i fagområder med fokus på teknologi fra et ledelses-/styringsperspektiv. Det jeg har lært mest fra studieretningen er å forstå teknologien bak produkter, samt hvordan prosjekter kan styres.

Jobbsøking: Da jeg gikk i 5. klasse var det veldig mange bedriftspresentasjoner ukentlig på NTNU. Jeg gikk på en del av de, og knyttet kontakter med representanter fra bedriftene. I jobbsøkingen snakket jeg også med studiekamerater som allerede var ferdigutdannete. Jeg møtte Acona på en bedriftspresentasjon. Hadde ikke hørt om selskapet før, men de hadde en interessant profil, og utlyste en stilling med spennende arbeidsoppgaver. Jeg var på tre intervjuer med selskapet før jeg fikk jobbtilbud i Oslo som rådgiver (advisor). Sisteåret på NTNU jobbet jeg som vitenskapelig assistent på IPK, og det var definitivt avgjørende for å bli tilbudt stillingen i Acona.

Livet som yrkesaktiv: Acona er et konsulentselskap med hovedkontor i Stavanger, og som primært jobber i olje- og gassindustrien. Selskapet tilbyr tjenester som støtter opp om alle aspektene ved et olje- eller gassprosjekt, uten å hente opp selve råoljen. Jeg har nå jobbet i litt over et halvt år. Til å starte med gjorde jeg analyser og skrev rapporter innen offshore beredskap. Det hjalp meg med å få et innblikk i offshore-industrien i Norge. I den siste tiden har jeg fått være med å holde kurs i ulykkesgranskning og avvikshåndtering. Fremover skal jeg utvikle disse produktene, og det er et stort ansvar med mange utfordringer. Det jeg har hatt mest bruk for fra studietiden er egenskapen til å lære nye ting raskt. I tillegg har jeg fått tilbakemelding på at mine overordnede setter stor pris på den strukturerte arbeidsmetoden jeg har lært meg fra NTNU.


"Det er mulig å spesialisere seg, men det kan samtidig brukes på et bredt utvalg med problemer og i mange industrier"

Navn: Thomas Bertheau Eeg
Uteksaminert: Industriell Mekanikk, 2012
Stilling: Engineer, Well & Flow Technology
Firma: DNV GL

Studiene: Før jeg begynte på NTNU visste jeg at jeg ønsket å jobbe med fluidmekanikk, strømningsteknikk. For meg virket dette som et spennende fagfelt, og mulighetene det åpnet appellerte spesielt mye. Det er mulig å spesialisere seg, men det kan samtidig brukes på et bredt utvalg med problemer og i mange industrier. Jeg valgte studieretningen Industriell Mekanikk for å kunne jobbe med Biomekanikk. Det var en perfekt mulighet å bruke teori om strømningsteknikk og mekanikk på noe som ikke ellers figurerte mye i undervisningen, men er veldig fascinerende, nemlig menneskekroppen.

Jobbsøking: Over et halvt år før jeg var ferdig utdanningen begynte jobbsøkingen. Jeg skrev to søknader, som er overraskende vanskelig å gjøre, og sendte til to firmaer. En bekjent som korrekturleste CVen min sendte den videre til sjefen sin. Jeg ble innkalt til intervju hos alle tre, og aksepterte jobb hos den gang DNV, nå DNV GL.

Livet som yrkesaktiv: Jeg begynte i Flow Technology etter endt utdanning. Der jobbet jeg som ingeniør med strømningsmekanikk i oljeindustrien. Etter et år ble jeg Global Trainee i DNV GL som resulterte i 6 måneder i London for å jobbe med eksplosjonsanalyser på offshore installasjoner, 6 måneder i Nagasaki, Japan med inspeksjon av skip under konstruksjon, og 6 måneder i Singapore hvor jeg jobbet med rørledninger og brannmotstand på strukturer. Etter trainee-perioden var ferdig returnerte jeg til Oslo og jobber nå i Well & Flow Technology avdelingen i Oslo. 


"Jeg valgte PuP fordi jeg syntes det var det studiet med den mest spennende fagkombinasjonen"

Navn: Jonas Bergmann-Paulsen (i midten)
Uteksaminert: (studieretning og år) Energi-, prosess- og strømningsteknikk, Vannkraftlaboratoriet, 2012
Stilling: Sivilingeniør Maskin, Maskinseksjonen, Energidivisjonen
Firma: Norconsult AS

Studiene: Jeg valgte PuP fordi jeg syntes det var det studiet med den mest spennende fagkombinasjonen. Det var særlig fag som mekanikk, fluidmekanikk og aerodynamikk som fristet. Derfor var det også et naturlig valg å fortsette på EPT da det valget skulle tas. Videre spesialisering innenfor vannkraft skal dyktige og engasjerte forelesere ha æren for. Valget ble gjort ekstra enkelt når jeg fikk et tilbud om et to måneders opphold i Nepal i forbindelse med masteroppgaven.

Jobbsøking: Jobben min hos Norconsult i Sandvika fikk jeg ved å søke på en utlyst stilling. Det ble to runder med intervjuer før jeg signerte kontrakt.

Livet som yrkesaktiv: I jobben hos Norconsult har jeg fått prøve meg på mange ulike arbeidsoppgaver, alt fra detaljdesign og beregninger av maskinkomponenter til prosjektering av store vannkraftverk. Mye av jobben foregår på kontoret vårt i Sandvika, men det blir også en del turer ut til kunder og på anlegg. En del oppgaver kan knyttes til fag og erfaringer fra studiet, mens andre ting er helt nytt.

Det viktigste jeg har tatt med fra studiet er evnen til å sette seg raskt seg inn i nye problemstillinger, gå analytisk til verks samt grunnforståelsen man får fra basisfagene. 


"Arbeidet som vitenskapelig assistent og deretter som doktorgradsstipendiat har vært utrolig givende."

Navn: Bjørn Winther Solemslie
Uteksaminert: Energi- og Prosessteknikk, 2011
Stilling: Doktorgradsstipendiat
Firma: NTNU

 

Studiene: Jeg skulle egentlig begynne på Data, men etter å ha pratet med en som gikk på Produktutvikling og produksjon byttet jeg fort over dit. Det som trakk meg til studiet var muligheten for å kombinere en teoretisk utdanning med det å jobbe med noe praktisk. Da jeg begynte tenkte jeg at studiet ville gjøre meg til en slags Reodor Felgen. Dette stemmer, til en viss grad, men ikke på den måten jeg først tenkte siden det er mer teori enn praksis i starten av studiet. Etter hvert som jeg fikk mer og mer teori i bunnen fikk jeg mulighet til å forstå og analysere intrikate problemer som tidligere var helt utilgjengelige for meg. Da jeg begynte i 3.klasse ville jeg fokusere på noe som var teoretisk tungt, men som likevel hadde en praktisk vinkling. Da var energi- og prosessteknikk midt i blinken. Jeg valgte retningen Strømningsteknikk, nærmere bestemt vannkraft, da jeg gjerne ville jobbe med noe miljøvennlig.

Jobbsøking: Min første jobb var som Vitenskapelig assistent ved Vannkraftlaboratoriet. Denne jobben søkte jeg på gjennom professoren som var veilederen min under prosjekt- og masteroppgaven. Jeg hadde tidlig bestemt meg for at jeg ønsket å ta en doktorgrad, men siden jeg gjerne ville ha et «hvileår» først og var jobben som Vitenskapelig assistent perfekt. Jeg søkte ikke på noen andre jobber, for jeg fikk tidlig tilbud om jobben ved laboratoriet.

Livet som yrkesaktiv: Arbeidet som vitenskapelig assistent og deretter som doktorgradsstipendiat har vært utrolig givende. Som vitenskapelig assistent jobbet jeg tett opp mot både professorer og studenter og i løpet av året fikk jeg prøvd meg på mye av det som foregår på universitetet. Jeg hjalp til med både veiledning av prosjekt- og masteroppgaver, jobber i laboratoriet med gjennomføring av tester for bedrifter, underviste et fag innen målinger samt jobbet med organisering, administrering og gjennomføring av flere fag hvor jeg ikke foreleste.

Doktorgraden jeg nå jobber med handler om Peltonturbiner, og jeg ser spesifikt på hvordan vannet strømmer gjennom turbinen. Teknologien er over 100 år gammel, men det er fremdeles mange områder hvor mekanismene som påvirker vannet ikke er beskrevet godt nok. Tiden frem til nå har hovedsakelig gått med til å designe en referanseturbin som nå skal testes grundig for å øke forståelsen av strømningen. Det å få frie tøyler til å fordype seg i et område man er interessert i og at jeg fått mulighet til å designe og produsere min egen turbin har vært en utrolig opplevelse. Den kunnskapen jeg fikk gjennom masterstudiet bruker jeg hver eneste dag og jeg blir ofte overrasket over hvordan den teoretiske matematikken fra de første årene på universitetet tas i bruk for å løse utfordringer jeg møter på til daglig.


"Jeg har vel egentlig alltid hatt et lite ønske om å skape noe"

Navn: Tonje Overvik Olsen
Uteksaminert: Produktutvikling og Materialer, 2010
Stilling: Mechanical Engineer
Firma: OneSubsea

Studiene: Jeg var alltid mest interessert i de mer tekniske og naturvitenskapelige fagene på skolen. Og da jeg var kommet så lang som til valg av retning på universitetet, så var ikke det så vanskelig heller. Grunnen til at det ble akkurat PuP henger nok sammen med at jeg i tillegg anser meg selv som en kreativ person. Jeg har vel egentlig alltid hatt et lite ønske om å skape noe. Ved studieretningen PuP og videre PuMa, så jeg muligheten til både å få god teknisk innsikt, samtidig som jeg fikk bryne meg på kreative oppgaver knyttet til design.

Jobbsøking: Mot slutten av studietida begynte jeg søkeprosessen etter jobb. Mye tid ble brukt til jobbmesser, jobbannonselesing og jobbsøknader. Jeg hadde aldri noe klar visjon om akkurat hvor jeg ville jobbe og hva jeg ville jobbe med. Det eneste som var sikkert var at jeg ønsket å drive med produktutvikling av en eller annen form. På den tida var det mange muligheter i olje- og gassindustrien, og i likhet med flere av mine studievenner ble det min første jobb. Jeg begynte hos Schlumberger som «mechanical engineer».

Livet som yrkesaktiv: En del år senere jobber jeg fortsatt på det samme prosjektet som jeg startet min jobbkarriere med, selv om vi ikke lenger heter Schlumberger, men OneSubsea. Prosjektet var i oppstartsfasen da jeg begynte, og oppgaven var å utvikle en ny måleteknologi for å plassere i subsea olje- og gassrørledninger. Siden da har jeg vært gjennom idémyldringer med skisseringer, valg av konsept til videre 3D modellering eller 3D printing, og beregninger både for hånd og med avanserte analyseverktøy. Etter design review og klarsignal for å ta ideen videre, var det bare å sette i gang med produksjonsforberedelser; fullføre tegninger og avgjøre materialvalg, bestille deler og følge opp produksjon, planlegge testing og skrive prosedyrer for både test og sammenstilling. Og tilslutt kom det som var det absolutt kjekkeste: å motta delene du har bestilt for så å følge dine egne prosedyrer til du står igjen med et ferdig testet og montert produkt. Og nå nettopp har arbeidet startet med forbedringer av denne prototypen til et kommersielt produkt.

Noe av viktigste jeg har tatt med meg fra studietiden handler om arbeidsmetodikk og både selvstendig arbeid og arbeid i team. Jeg jobber ofte med mange ulike typer mennesker innenfor ulike disipliner og med ulike krav, men samtidig må jeg være selvstendig og strukturere mitt arbeid i forhold til dette. I tillegg føler jeg at jeg i mine daglige arbeidsoppgaver titt og stadig bruker kunnskap jeg har opparbeidet meg gjennom tida ved PuP, som for eksempel materialkunnskap, beregninger og analyser. Det er godt å kjenne at den kunnskapen jeg har brukt tid på å lære meg opp gjennom studietida kommer til god nytte i jobben min, som jeg trives så godt i. 


"Teamarbeid danner grunnlaget for det meste som blir skapt i norske bedrifter"

Navn: Mads Bolstad
Uteksaminert: Produktutvikling og materialer, 2009
Stilling: Utviklingsingeniør
Firma: Bergen Engines AS (et selskap i Rolls-Royce Power Systems AG)
 
Studiene: Jeg har alltid vært interessert i teknologi og mekanikk, og da jeg leste om produktutviklingsstudiet i NTNU-katalogen skjønte jeg umiddelbart at dette måtte være det rette. Her kunne jeg kombinere utdanning og interesser, samtidig som Trondheim hadde et godt rykte som studieby. 

Jobbsøking: Etter studiet drev jeg som konsulent sammen med Terje Rølvåg (professor ved PuMa), samtidig som jeg hadde en deltidsstilling som forskningsassistent ved PuMa. Konsulentarbeidet gjorde at jeg kom i kontakt med Sway Turbine AS i Bergen, et teknologiutviklingsfirma som utviklet en 10 MW vindturbin. Etter et halvår som konsulent, gikk turen til Bergen og inn i fast stilling hos Sway Turbine.

Livet som yrkesaktiv: Jeg begynte som konsulent, hvor jeg hovedsaklig gjorde stukturanalyser, og dette fortsatte jeg med i min første faste stilling hos Sway Turbine. Her fikk jeg etter hvert muligheten til å lede mekanisk avdeling, noe som var både svært spennende og lærerikt.

Dessverre klarte ikke Sway Turbine å finne en kjøper til teknologien, så da utviklingen var nær fullført valgte jeg å forlate Sway Turbine for å igjen inngå samarbeid med Terje Rølvåg. Sammen med Torgeir Welo (også professor ved PuMa) startet vi konsulentforetaket TMT Engineering AS. Her hadde jeg rollen som daglig leder og konsulent.

Jeg drev TMT Engineering i to og et halvt år, og her drev jeg med alt i fra design av en barneseng til beregning av marine girkasser. I 2013 startet jeg som innleid ressurs i Bergen Engines AS. Da Bergen Engines gav meg tilbudet om fast stilling i 2014, takket jeg ja til dette, delvis fordi jobben var svært spennende, og delvis fordi jeg skulle bli pappa og finanskrisen gjorte konsulentsalgsarbeidet mer krevende enn det som passet i en hektisk familiehverdag.

Det viktigste jeg har tatt med meg fra studietiden inn i arbeidslivet må være evnen til å jobbe i team og faglig tyngde. Teamarbeid danner grunnlaget for det meste som blir skapt i norske bedrifter, og evnen til samarbeid er noe av det første en arbeidsgiver ser etter hos potensielle kandidater. Mastergraden ved NTNU gav meg en allsidig kunnskapsbase og en faglig verktøykasse til å ta med inn i arbeidslivet.


"Studietiden gikk altfor fort!"

Navn: Eirik S. Slettebø
Uteksaminert: Studieretning Energi- og prosessteknikk (2009)
Stilling: Prosessingeniør
Firma: 
Kanfa Ingenium Process

Eirik på jobb i Kanfa Ingenium Process

Studier: Jeg begynte på PuP rett og slett fordi det virket som det passet mine interesser best. Jeg har alltid synets at teknologi er spennende, og inntrykket var at dette studiet kunne gi meg et bredt utgangspunkt med gode jobbmuligheter. Da jeg begynte, hadde jeg nok ikke sett for meg å gå videre på energi- og prosessteknikk. Derimot utvikler man seg mye på kort tid når man begynner på NTNU, og jeg fant ut at det var EPT som var tingen for meg. En prosessteknisk retning med mekanisk bakgrunn er kanskje noe man som student i utgangspunktet ikke tenker passer helt sammen. Erfaringsmessig er det er en veldig bra kombinasjon. I min jobb får jeg daglig bruk for både prosess-, mekanikk- og materialkunnskaper. Tenk for eksempel bare på hva som involverer design av en pumpe.

Om å studere i Trondheim: Trondheim er, som de aller fleste sier, en veldig bra studentby, både faglig og sosialt. Det var alltid noe moro å finne på, og ikke noe problem å finne likesinnede mennesker. Det ble mye festing, turer, konserter og engasjement. Studietiden gikk altfor fort! Jeg var også et år i Sydney, og anbefaler alle som har mulighet til det, å ta et år ute. Det gir mye verdifull erfaring og et ekstra perspektiv. 

Jobb: Jobbmulighetene er mange, og det er i dag relativt lett å få seg en stilling man ønsker seg. Jeg er nå i min andre jobb, i Kanfa Ingenium Process (en del av Kanfa-gruppen), hvor jeg jobber som prosessingeniør. Vi er en relativt liten bedrift som leverer prosesspakker til oljeindustrien. I en liten bedrift jobber man veldig multidisiplint, noe som gjør hverdagen variert og arbeidsoppgavene spennende. Jeg tar del i hele leveransen, fra å utarbeide tilbud, gjøre prosessdesign, kjøpe inn utstyr, følge opp fabrikasjon, og til slutt være med på oppstart. Det gjør at jeg varierer mellom å sitte på kontoret og reise rundt i Norge og verden for å følge opp, både på land og off-shore. Å jobbe i en liten bedrift kan varmt anbefales: du får ta del i så mye, og merker virkelig at man utgjør noe!


"Allerede før jul i femte klasse hadde jeg fire jobbtilbud, så det var ikke noe problem å skaffe seg jobb"

Navn: Anne Serine Ognedal
Uteksaminert: Studieretning Industriell Mekanikk (Indmek), 2007
Stilling: Doktorgradskandidat
Forskningsgruppe: SIMLab ved Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

Doktorgradskandidat Anne Serine Ognedal

Studier: Jeg valgte å begynne på produktutvikling og produksjon på NTNU fordi jeg hadde lyst til å utvikle og konstruere dingser og maskiner. For meg har det alltid vært spennende å finne ut av hvordan ting fungerer, hvordan de henger sammen, hvordan de kan ødelegges og hvordan de eventuelt kan forbedres. For å kunne gjøre dette, må du være god i mekanikk. Det er fordi mekanikk er den delen av fysikken som handler om deformasjoner og bevegelse. Mekanikken kan forklare hvordan ting henger sammen. Alt vi observerer er mekanikk. Er du god i mekanikk, kan du forutse alt.

Om å studere i Trondheim: Studietida var rimelig travel. Det var fordi det var så mange supersosiale mennesker og så mye artig å finne på! Trondheim by preges av et bra uteliv og et rikt konserttilbud. Det var aldri et problem å finne noen som ville bli med på fest eller konsert. I helgene var jeg mye ute på tur, ofte i regi av Ski og Fjellsportgruppa (NTNUI). Trondheim ligger perfekt til for å drive med stisykling, stå på ski, gå langrenn, loffe i fjellene, fiske eller dra på jakt.

Jobb: Allerede før jul i femte klasse hadde jeg fire jobbtilbud, så det var ikke noe problem å skaffe seg jobb. Jeg begynte å jobbe som produktutvikler i Laerdal Medical as. Det var et veldig artig år fordi jeg fikk være med på å lage ting, akkurat slik jeg ønsket da jeg begynte å studere. Etter ett år fant jeg ut at jeg hadde lyst til å lære enda litt mer. Derfor bestemte jeg meg for å dra tilbake til NTNU, denne gangen for å forske og skrive doktorgrad. Temaet er materialmekanikk, og jeg jobber med å utvikle en matematisk beskrivelse av hva som skjer når plastmaterialer deformeres. Våre industripartnere, Audi, Renault, BMW og Toyota er med på å finansiere denne forskningen fordi de trenger mer kunnskaper om plastmaterialene de bruker i bilene sine. Jeg trives godt med forskning fordi det tilfredsstiller nysgjerrigheten min og fordi det gir rom for å være kreativ. Dessuten tror jeg at jeg lærer mye nå som kan komme godt med når jeg etterpå skal begynne å jobbe i industrien igjen.


"Det er veldig spennende å utvikle produkter som ender opp i mange arbeidsplasser rundt om i Europa"

Navn: Kjetil WiigKjetil Wiig - tidligere PuP-student
Uteksaminert: Studieretning produktutvikling og materialer, 2007
Stilling: Konstruksjonssjef
Firma: Savo AS

Studier/studietid: Jeg valgte å ha en bred utdannelse hvor jeg kombinerte fag innen produktutvikling og materialer, men også innen design og formgivning. Det gjorde at jeg ikke bare satt på lesesalen, men at jeg også fikk mange timer i verkstedet. Hovedoppgaven min var å lage en setekonstruksjon for passasjerseter i samarbeid med en produsent på vestlandet. En slik oppgave tar deg gjennom alle faser i produktutvikling, og har gitt meg mange erfaringer til videre produktutvikling. I tillegg til skolearbeid var jeg også med på UKA'05, som var med på å gjøre studietiden til en veldig positiv opplevelse.

Jobbsøking: Jobbsøkingen foregikk over en relativt kort periode våren '07. Det var gode tider, og mange hadde jobben sikret før endt studie. Jeg hadde et ønske om å utvikle forbrukerprodukter, og om mulig jobbe et sted som fortsatt hadde deler av produksjonen i eget hus. Etter å ha søkt stillinger hos for eksempel design-kontorer, oljebransje og møbelindustri ble jeg innkalt til intervju hos blant annet Savo. Vedlagt i søknaden til Savo hadde jeg lagt en portefølje av diverse prosjekter fra NTNU. En slik portefølje kan være veldig nyttig i jobbsøking, da bedriften øyeblikkelig ser resultatet av prosjekter du har deltatt i.

Hvor jeg fikk jobb: Jeg fikk jobb i Savo, som produserer kontorstoler for kontraktsmarkedet. Savo ligger på Bryn i Oslo, hvor vi inntil nylig også har hatt produksjon av stoler. Vi leverer i overkant av 40.000 stoler i året.

Livet som yrkesaktiv: Jeg får bruk for veldig mye av det jeg har lært på NTNU. Kort fortalt er mitt ansvar produktenes mekaniske funksjoner (i alle livsfaser til produktet) i tillegg til utviklingsprosjekter. I dette inngår konstruksjon, DAK'ing, materialvalg, miljø-analyser, verkstedarbeid osv... Man merker at tempoet er høyt, og at man i blant har flere oppgaver en man rekker å løse. Det er veldig spennende å utvikle produkter som ender opp i mange arbeidsplasser rundt om i Europa.


"Det er en lang og spennende læringsprosess som fortsatt pågår og som vil pågå i lang tid fremover"

Navn: Stine Camilla GrønlundStine Grønlund, tidligere PuP-student
Uteksaminert: Studieretning produktutvikling og materialer, 2007
Stilling: Prosjektingeniør
Firma: VetcoGray Scandinavia

Studiene: Jeg valgte Produktutvikling og Materialer (PuMa) som studieprogram på grunn av fagutvalget dette studieprogrammet hadde å tilby. Jeg hadde ønske om å fordype meg innen produktutvikling og design, og kombinerte derfor fag innenfor dette fagområdet både på Perleporten og på Institutt for Produktdesign. Masteroppgaven skrev jeg for HÅG der oppgaven gikk ut på å utvikle tilleggsutstyr for en nylansert konferanseromsstol.

Jobbsøking: Mot slutten av studietiden ble jeg kontaktet av en tidligere student fra PuMa som var ansatt i VetcoGray. De hadde behov for flere medarbeidere og da gjerne jenter fra PuP. Etter å ha vært på intervju hos VetcoGray satt jeg igjen med et inntrykk at dette var en spennende arbeidsplass, og det fristet å begynne å jobbe i oljebransjen selv om dette ikke hadde ligget til grunn for fagvalgene jeg gjorde gjennom studiet.

Jobb og livet som yrkesaktiv: VectoGray er et GE-eid selskap som har spesialisert seg i oppstrøms bore- og produksjonsteknologi for onshore, offshore og subsea olje og gassindustri. På avdelingen i Trondheim jobber vi kun innenfor subsea, og min jobb går hovedsaklig ut på 3D-modellering og mekanisk design. Subsea er et bredt fagfelt som jeg hadde minimal kjennskap til før jeg gikk ut i arbeidslivet, så det er en lang og spennende læringsprosess som fortsatt pågår og som vil pågå i lang tid fremover. Dette gjør arbeidet utfordrende og interessant, og det gir rom for sterk faglig utvikling.

Til tross for at fagene jeg valgte gjennom studiene ikke var rettet mot denne bransjen har jeg hatt stort utbytte av mange av fagene fra studieprogrammet. Fagvalgene man tar i studiet trenger altså ikke å legge noen direkte føringer for hvilken vei man ønsker å gå i arbeidslivet, mitt tips er å velge de fagene man selv synes virker spennende og nyttige, og ikke nødvendigvis fokusere så mye på den jobben man ser for seg å ha etter endt studietid. Ingen kunnskap er bortkastet.


"I Helsport følger jeg produktet fra idé til det ligger i hylla til sportsbutikken"

Navn: Torkel SørhusTidligere student Torkel Sørhus
Uteksaminert:
Studieretning produktutvikling og materialer, 2007
Stilling: Produktutvikler
Firma: Helsport AS

Studier/studietid: Så lenge jeg kan huske har jeg vært opptatt av ting, og det å lage ting. Ting kan være så mangt. Alt i fra en tegning, til en kassebil, til en nettside. Så når jeg søkte på studiet Produktutvikling og Produksjon var det nettopp for å lære meg å skape ting, eller produkter som man også kan kalle det. Under studiet valgte jeg fag som jeg følte bygget opp under nettopp dette og jeg kombinerte materiallære med ulike fag innenfor produksjon, utviklingsmetodikk og formgiving.

Masteroppgaven min var å utvikle en stolsekk for Helsport, og det var et prosjekt hvor jeg fikk utfolde meg i alle fasene av et utviklingsløp. Alt i fra å være med brukere ut på jakt, til å sveise min egen prototyp.

Jobbsøking: Under skriving av masteroppgaven gjennomførte jeg en del intervjuer med ulike konsulentbyråer som drev innen produktutvikling, og jeg var heldig og fikk en stilling hos Inventas i Trondheim før jeg var ferdig med studiene. Ønske mitt under jobbsøkingen var å finne en stilling hvor jeg fikk jobbe med et vidt spekter av produkter, og fikk ta del i alle de ulike fasene av et produktutviklingsløp.

Livet som yrkesaktiv: I løpet av de 4 årene jeg jobbet i Inventas fikk jeg utfolde meg i alle mulige bransjer, produkttyper og faser. Jeg var innom alt i fra grafisk arbeid, emballasje, romfart og oljenæring til konkurrent og markedsanalyser og da gjerne alt i løpet av en uke. Det var en bratt læringskurve, og etter hvert utviklet man seg metoder for å levere ideer og konsepter på kort tid til kunden, på en forståelig måte.

Jobbmuligheter

Etter å ha hørt om en ledig stilling på Helsport ble jeg nysgjerrig på hvordan det ville være å jobbe som in house utvikler innenfor sportsbransjen.  Her jobber jeg nå i et mindre team hvor jeg jobber med utvikling av telt og andre frilufts produkter. I Helsport følger jeg produktet fra idé til det ligger i hylla til sportsbutikken. En stor del av jobben er naturligvis utviklingsprosjekter, men den innebærer også andre oppgaver som er med å bygge opp under utvikling og produksjon. Dette kan være alt i fra testing av materialer og tekstiler, til å teste konkurrerende produkter, jobbe med ulike brukere og være med på produksjonskontroll for å sikre kvalitet.

Under hele min relativt korte karriere har jeg fokusert på å jobbe "etter boka", og har i stor grad benyttet meg av det jeg lært under studiene. Både utviklingsmetodikk og det å lære seg nye ting. Som produktutvikler er det en stor fordel å ikke være redd for å lære seg noe nytt, det være seg ny programvare, en ny metode eller nye fag.


"NTNU har vært et veldig bra sted å studere - ikke minst på grunn av studentlivet ved siden av"

Navn: Lisbet ElvakerLisbet Elvaker, tidligere PuP-student
Uteksaminert: Studieretning produktutvikling og materialer, 2006
Stilling: Prosjektingeniør
Firma: NPC AS

Studiene: Jeg valgte å studere ved produktutvikling og materialer (PuMa) på grunn av at linjen hadde en kombinasjon av de fagområdene jeg ønsket å lære mer om bl.a. produktutvikling, teknologi og materiallære. I tillegg var det mulighet for å jobbe en del med prosjektarbeid og være kreativ. Masteroppgaven skrev jeg for SINTEF hvor jeg fordypet meg innenfor universell utforming av offentlige kommunikasjonsmidler. NTNU har vært et veldig bra sted å studere - ikke minst på grunn av studentlivet ved siden av.

Jobbsøking: Mot slutten av studietiden begynte jeg å søke etter jobber i Oslo, hvor det var mange gode jobbmuligheter. Det har vært forholdsvis enkelt å få jobb i Oslo, da det har vært stort mangel på ingeniører.  I tillegg var det mange firmaer som ønsket å ansette kvinner. Mange av de som gikk i mitt kull endte opp med jobb før endt studie. Jeg endte opp i Vegdirektoratet som hadde mange av de arbeidsområder jeg ønsket å lære mer om. Etter å ha jobbet der i to år ønsket jeg å jobbe med noe helt nytt og fikk jobbtilbud som prosjektleder / byggeleder i NPC, hvor jeg jobbet i ca 4 år. Deretter begynte jeg i Universell Utforming AS, hvor jeg har vært ansatt i 2 år. Nå skal jeg bytte jobb igjen og begynner i OPAK AS i mai..

Jobb og livet som yrkesaktiv: I juni 2006 ble jeg ferdig uteksaminert ved NTNU. Rett etter studiet begynte jeg å jobbe som saksbehandler i Vegdirektoratet ved kjøretøyseksjonen. Fagfeltene der besto bl.a. av organisering av spesialistenheter for ytre etat, implementering av EU-direktiv, FOU, statistikk, korrosjon på kjøretøy, periodisk kjøretøykontroll og internasjonalt arbeid i forbindelse med intelligente transportmidler.

I juni 2008 begynte jeg i NPC AS. Arbeidsoppgavene mine der har vært omfattet av prosjektadministrasjon/byggeadministrasjon (prosjektstyring, prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse, kvalitetsledelse og driftsledelse), prosjektering, byggesaksbehandling, teknisk tegner, oppdatering av bedriftens sitt kvalitetssikringssystem og en rekke andre kontoradministrative oppgaver og organisasjonsarbeid.

I september 2012 begynte jeg i Universell Utforming AS som rådgiver innenfor universell utforming av bygg- og utomhusområder. Arbeidsoppgavene mine der har vært omfattet av rådgivning, kvalitetssikring av tegninger og utførelse av byggeprosjekter, uavhengige kontroller og oppdatering av bedriftens sitt kvalitetssikringssystem.

Lisbet Elvaker på jobb

I mai 2014 begynner jeg i OPAK AS som prosjektleder i forbindelse med byggeprosjekter. Arbeidsoppgavene der vil bl.a. bestå av prosjektadministrasjon og ledelse (økonomistyring, fremdriftstyring, kontraktstyring, kvalitetsstyring etc.).


"Det inspirerende å jobbe blant så mange flinke folk som er gode på alt fra industridesign til styrkeberegninger"

Navn: Ingrid Juel LangmoenIngrid Juel Langmoen, tidligere PuP-student
Uteksaminert: Studieretning produktutvikling og materialer, 2005
Yrke: Produktutvikler i INVENTAS

- Studier skal være gøy! Velg fag du liker, og gjør morsomme ting på fritiden. Dette er Ingrid Langmoens første råd til andre studenter. Ingrid ble uteksaminert fra PuP i 2005 og jobber nå som produktutvikler i Inventas Oslo AS. Inventas er en bedrift med 55 ansatte på landsbasis og leverer tjenester innen industriell produktutvikling og design. Oppgavene er varierte og man får bli kjent med mange forskjellige produkter. – Noe av det morsomme med å jobbe i Inventas er at jeg får jobbe med produktutvikling slik jeg hadde sett for meg at det skulle være da jeg studerte. Vi jobber med hele prosessen fra idé, via prototyper, til ferdig produkt. Jeg syns brukerorientert produktutvikling er veldig spennende, også er det inspirerende å jobbe blant så mange flinke folk som er gode på alt fra industridesign til styrkeberegninger.

Som nyutdannet sivilingeniør begynte Ingrid å jobbe for VetcoGray/GE Oil&Gas, som er en totalleverandør av subsea produksjonssystemer for olje og gass. Oppgavene gikk i starten ut på mekanisk design, detaljtegninger for produksjon, oppfølging av underleverandører og styrkeberegninger. – Det var veldig morsomt å få komme ut og se produktene jeg  hadde jobbet med. Jeg sendte stolt bilder av "babyene" mine til familie og venner.

Ingrid Juel Langmoen på jobbIngrid opplevde arbeidsoppgavene også i GE Oil&Gas som varierte og at det var stort rom for å påvirke egne oppgaver. Senere jobbet Ingrid med tilbud og som produktansvarlig. – Det er vanskelig å trekke frem ett fag fra studiene som jeg har hatt mer bruk for enn andre. Jeg mener evnen til å tilegne seg ny kunnskap, og det å kunne løse mange forskjellige problemer er det viktigste jeg lærte på NTNU, selvfølgelig i kombinasjon med en generell teknisk innsikt. Man trenger ikke huske alt man har lært, men man må vite hvor man skal slå opp for å finne det tilbake, og vite hvordan man skal bruke kunnskapen.


Industrien sparar både pengar og miljøet ved å bruke mindre straum

Tidligere student på produktutvikling og produksjon, Bård Wallentinsen, arbeider nå med miljøsatsing i norsk industri.

Tidligere student Bård Wallentinsen jobber med miljøsatsing i norsk industri

– Dei aller fleste arbeider med andre ting enn det dei gjorde i masteren, fortel Wallentinsen, og trekk fram at det han og andre ingeniørar kan, er å vere flinke til å lære. Les hele intervjuet med Wallentinsen (framtiden.no)

Veksler mellom kontor både til lands og til havs

Tidligere student ved Produktutvikling og produksjon, Anita Morch Johnsen, jobber i dag som prosjektingeniør hos SubseaDesign.

Tidligere student Anita Morch Johnsen. Foto: Kim Ramberghaug

I denne bloggen forteller Anita om studiet sitt og om tiden i sin første jobb etter studiene.

Hva med en akademisk karriere?

kanskje jeg skal bli doktor

Les mer om vårt doktorgradstudie!

Teknologiporten

Teknologiporten er bedriftskontakten for fakultet for ingeniørvitenskap.

De arrangerer en rekke bedriftspresentasjoner hvert semester i tillegg til faglige temakvelder og ekskursjoner. Teknologiporten dekker nesten 3000 sivilingeniørstudenter og har som mål å skape interesse og muligheter i næringslivet for teknologistudenter ved NTNU.