Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Petroleumsfag

– Studiemiljø

De to første årene er undervisningen felles med studentene på studieprogrammet Tekniske geofag. Studentene på disse to programmene har felles linjeforening - Bergstuderendes forening.

Studentforening

Bergstuderendes Forening har en mer enn nittiårig tradisjon og skaper samhold, liv og røre blant studentene. Foreningen er også et viktig kontaktpunkt mellom studenten og næringslivet. Årlig arrangerer BF flere faglige møter med representanter for ulike bedrifter. De musikalsk anlagte kan få utløp for sine lyster i "Bærseblesten" som er linjeforeningens eget hornorkester eller i Lapis audio som er foreningens sangkor.

Lab og arbeidsplasser

Alle årskull har egne lesesaler. Studenter i 3., 4. og 5. årskurs tilbys egne plasser. I løpet av studiene vil kommer du til å arbeide i forskjellige laboratorier. Blant annet.:

  • "Virtual Reality" lab (VR) som er et laboratorium for forskning og arbeid med for eksempel 3D seismiske datakuber, planlegging av brønnbaner i reservoarmodeller, m.m.
  • Reservoarteknisk og petrofysisk lab for analyser og eksperimentering med fluider og bergarter for å finne deres egenskaper.
  • Gasshydratlaboratorium.
  • Mikroskoplaboratorium med moderne mikroskop for undersøkelse av bergarter

Studentenes hverdag

Det er annerledes å være student ved universitetet enn å være elev på videregående skole. Når du skal i gang med studier ved NTNU, er det derfor viktig at du tar ansvar for din egen studiehverdag. Du har selv ansvaret for å finne praktisk informasjon som frister og forelesningsplaner og så videre. Men for å komme i gang er det mye hjelp å få. Et eksempel er fadderordningen et tilbud som er åpen til alle nye studenter.

Studenter med goggles i mørket

Internasjonalt studiemiljø

Studiemiljøet har et internasjonalt preg. De beslektede internasjonale masterstudiene Petroleum Engineering og Petroleum Geosciences tar hvert år inn 20 studenter. Disse studentene tar de samme emnene fra 4.årskurs som de ordinære studentene, og undervisningen foregår på engelsk.

Mange av studentene fra andre land har flere års erfaring fra oljeindustrien og annen industri. De er utvalgte og meget dyktige studenter som gir et verdifullt bidrag til læringsmiljøet. Integrasjonen med de norske studentene bidrar til gjensidig kulturell forståelse og modning – noe som er etterspurt i oljeindustrien.

Sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

 Facebook  Facebook: NTNU neste stopp 

 Instagram: NTNUstudent

Bergstuderendes Forening

Illustrasjonsbilde/FOTO

Bergstuderendes Forening er en av de eldste linjeforeninger med tradisjoner helt tilbake til 1757, selv om selve navnet og foreninga slik den er i dag, "bare" har røtter tilbake til 1914. Tradisjonene ønsker vi å holde i hevd, og forutsetningen for at vi skal få en god linjeforening er at mange deltar og kommer med ideer og kritikk.

Studiebyen Trondheim

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby. En av grunnene til dette er de flere titalls studentorganisasjonene som fins. Disse er med på å bidra til en variert og spennende studietilværelse.

Samfundet, UKA , ISFIT, Tekna og NTNUI er alle eksempler på samlesteder for engasjement, læring og trivsel. Her får de studenter som ønsker det også nyttig organisasjons- og arbeidserfaring.