Sivilingeniør/mastrprogram, 5-årig, Trondheim

Nanoteknologi

– studentintervju

Doktorgradsstipendiat i nanoteknologi

Navn: Frode Håskjold Fagerli

Utdanning: Sivilingeniør/mastergrad nanoteknologi

Uteksaminert: 2018

Arbeidssted: NTNU

Hardt arbeid lønner seg.

Doktorgradsstipendiat i nanoteknologi

Navn: Frode Håskjold Fagerli

Utdanning: Sivilingeniør/mastergrad nanoteknologi

Uteksaminert: 2018

Arbeidssted: NTNU

Hardt arbeid lønner seg.

Hva jobber du med?

Jeg tar nå en doktorgrad på det samme arbeidet som jeg jobbet med på masteroppgaven min, nemlig batterier. Det jeg gjør, er å syntetisere et nytt 2-dimensjonelt materiale som jeg skal forsøke å få til å fungere som katodemateriale for oppladbare Mg batterier.

Hvordan er din arbeidshverdag?

Min arbeidshverdag går til mye eksperimentelt arbeid på forskjellige laber, nettopp for å syntetisere og karakterisere materialet jeg skal teste, men også for å sette sammen batterier med det syntetiserte materialet. I tillegg til labarbeidet, så er det en del møter med veileder og forskningsgruppen jeg er en del av. Det første året av doktorgraden tar jeg også 30 studiepoeng, så en del tid går også med til å lese og forberede seg til timer og eksamener, i tillegg til selve undervisningen, hvor det stort sett er obligatorisk oppmøte.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben er nok det at jeg kan fortsette litt som en slags student, bare med den ekstra goden at jeg tjener penger. Man er stort sett ansvarlig for egen fremgang, og er svært fri til å velge hva man vil fokusere på, hvordan man ønsker å jobbe, samt (til en viss grad) når man ønsker å jobbe.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Nanoteknologistudiet er generelt sett veldig forskningsrelevant, og jeg mener derfor at studiet i sin helhet er svært relevant for en doktorgrad. I tillegg så fortsatte jeg jo også med arbeidet mitt fra masteren, så for min del var studiet mitt så relevant som det kan bli for nettopp denne jobben.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Min vei har stort sett blitt til mens jeg gikk den, uten å ha noe spesielt mål jeg har jobbet mot. Senest for ett år siden var en doktorgrad noe av det siste jeg kunne se for meg, men etter en spennende masteroppgave i en trivelig gruppe med mennesker, så ble jeg iallfall fristet til å søke. Etter å ha forberedt meg på videre studier, fikk jeg ved semesterstart tilbud om doktorgradsstillingen, som jeg da takket ja til. Forklaringen på hvorfor min vei faktisk har endt opp der den har, er nok en generell interesse, forståelse og nysgjerrighet for realfag, kombinert med muligheten for å kunne bruke dette til å forklare, kontrollere og modifisere verden rundt oss.

Hva er dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag?

Hardt arbeid lønner seg. Derfor bør man sørge for å gjøre ting ordentlig, når man først velger å gå for det. Om man også klarer å finne noe man interesserer seg for, så trenger det ikke å føles så hardt heller. Husk at det meste er gøy når man føler at man behersker det. Men bak det å beherske noe, så ligger det sannsynligvis en del jobbing/feiling, være det seg i idrett, sang, realfag, presentasjoner, osv.

Analytikar i BearingPoint

Namn: Hanna Heggheim Lee

Utdanning: Sivilingeniør/mastergrad i nanoteknologi

Uteksaminert: 2018

Arbeidsstad: BearingPoint

Sjølv om nanoteknologi ikkje er direkte relevant for jobben min, har eg fått god nytte av det eg har lært på NTNU. Tenkjemåten ein lærer seg i fag som matematikk, statistikk og ikkje minst programmering, gjer meg i stand til å setje meg inn i problemstillingar raskt.

Analytikar i BearingPoint

Namn: Hanna Heggheim Lee

Utdanning: Sivilingeniør/mastergrad i nanoteknologi

Uteksaminert: 2018

Arbeidsstad: BearingPoint

Sjølv om nanoteknologi ikkje er direkte relevant for jobben min, har eg fått god nytte av det eg har lært på NTNU. Tenkjemåten ein lærer seg i fag som matematikk, statistikk og ikkje minst programmering, gjer meg i stand til å setje meg inn i problemstillingar raskt.

Kva jobbar du med?

Eg er tilsett som analytikar hjå konsulentselskapet BearingPoint. Her jobbar eg i Data & Analytics-teamet vårt. På prosjekt jobbar eg som utviklar i datavarehuset til ein stor norsk bank.

Korleis er arbeidskvardagen din?

Som regel sit eg ute hjå kunde. Arbeidsdagen kan bestå av problemløysing (t.d. finne ut kvifor ein datalast ikke har gått som den skulle og få dataen dit den skal) eller utvikling gjennom programmeringsspråket SQL og ETL-verkty (Extract, Transform, Load - trekkje ut data frå databasen, bearbeide dataen for å få dei på ynskt form og sende det til rett mottakar). Av og til er det kurs eller sosiale aktivitetar med dei andre konsulentane i BearingPoint. Då vert det som regel å gå frå kunden til BearingPoint sitt kontor på Tjuvholmen og møte kollegaene for fagleg påfyll og/eller sosiale aktivitetar.

Kva er det beste med jobben din?

På prosjekt ute hjå kunde får eg utfordra meg teknisk og lærer stadig meir om bankbransjen. Det beste med BearingPoint er definitivt det sosiale miljøet. Allereie fyrste veka mi i BearingPoint var det Hemsedalstur, for min del ein helt fantastisk start på arbeidslivet. Kvar månad har me fredagspils med heile bedrifta. Me har også månadlege møter i Data & Analytics-teamet, gjerne etterfulgt av ein god middag. I tillegg er eg engasjert i rekruttering, so eg får moglegheit til å reise på bedriftspresentasjonar og karrieredagar. I løpet av det fyrste året mitt i BearingPoint har eg vore tilbake på Gløshaugen fem gongar, noko eg syns har vore veldig kjekt!

På kva måte er studia dine relevante for jobben din?

Sjølv om nanoteknologi ikkje er direkte relevant for jobben min, har eg fått god nytte av det eg har lært på NTNU. Tenkjemåten ein lærer seg i fag som matematikk, statistikk og ikkje minst programmering (IT grunnkurs og C++ for meg) gjer meg i stand til å setje meg inn i problemstillingar raskt. I løpet av fem år på Gløshaugen lærer ein seg også å strukturere arbeid og metodar for å tilnærme seg problem, noko eg har stor nytte av som konsulent.

Korleis var veien til denne jobben etter studia?

Eg vart kjend med BearingPoint gjennom bedriftspresentasjon arrangert av Timini, linjeforeninga til nanoteknologi på NTNU. I utgangspunktet syns eg det var vanskeleg å skilje mellom dei ulike konsulentselskapa, men fekk eit veldig godt inntrykk av bedriftsrepresentantane frå BearingPoint. Eg heldt kontakten med bedrifta gjennom middagar og deltok på Konsulentskulen, kor me var ca. 15 studentar frå NTNU og NHH som jobba med caseløysing på BearingPoint sine kontor i Oslo. Sidan eg var heilt overbevist om at BearingPoint var plassen eg hadde lyst til å jobbe, var det enkelt å takke ja til jobbtilbodet då det kom.

Kva er dine beste jobb- og karrieretips til dei som studerer i dag?

Nyttar sjansen til å kome med eit studietips. Fyrst og fremst, finn arbeidsmetoden som passar deg. Av og til kan det verke som at det er ein konkurranse om å klokke inn flest timar på lesesal, men prøv å ikkje tenkje på det. Jobb effektivt når og der det passar deg, og ta deg fri med godt samvit. Dersom du tenkjer at konsulentyrket kan vere aktuelt for deg, prøv å finne ut kva som skil bedriftene. Bli kjend med bedriftene gjennom bedriftspresentasjonar, søk på sommarjobbar og vis interesse.