Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Nanoteknologi

– Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanning nanoteknologi er et tverrfakultært studium der forskjellige "Nano-emner" utgjør en rød tråd gjennom hele studiet. Fra første semester vil du møte nye ideer og muligheter som oppstår ved bruk av nanomaterialer og nanokomponenter, en utfordring som vil gi deg glede og inspirasjon gjennom studietiden.

De tre første årene av studiet vil gi deg en solid basis i kjemi, fysikk og matematikk. Parallelt med dette vil du bli introdusert til nanoskala systemer, manipulering av atomer og molekyler, og få innsikt i bruk av moderne nanoverktøy. Som en integrert del av studiet vil du også bli konfrontert med etiske, samt miljømessige aspekter ved bruk av nanoteknologi.

Mastergraden i teknologi/sivilingeniør med fordypning i nanoteknologi vil gi studentene verktøy og kunnskap til å løse framtidige oppgaver innenfor tradisjonell og framtidig industri, samt grunnlag for opptak til ph.d.-studier i nanoteknologi.


1. år

Emner for sivilingeniørutdanning i nanoteknologi 1. år høstsemester 
Emnekode Emnenavn SP
TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs 7,5
TFY4115 Fysikk 7,5
TFY4350 Nanoteknologi introduksjon 7,5
TMA4100

Matematikk 1

7,5
HMS0001 HMS-kurs for 1. årskursstudenter  
Emner for sivilingeniørutdanning i nanoteknologi 1. år vårsemester 
Emnekode Emnenavn SP
EXPH0004 Exphil-NT 7,5
TMA4105 Matematikk2 7,5
TMA4115 Matematikk3 7,5
TMT4110 Kjemi 7,5
 

2. år

Emner for sivilingeniørutdanning i nanoteknologi 2. år høstsemester 
Emnekode Emnenavn SP
TFY4185

Måleteknikk

7,5
TMA4130 Matematikk 4N 7,5
TMA4245 Statistikk 7,5
TMT4185 Materialteknologi 7,5
 
Emner for sivilingeniørutdanning i nanoteknologi 2. år vårsemester 
Emnekode Emnenavn SP
TBT4170 Bioteknologi 7,5
TFE4120 Elektronmagnetisme 7,5
TFY4170 Fysikk 2 7,5
TKJ4215 Statistisk termodynamikk i kjemi og biologi 7,5
 

Valg av studieretning i tredje klasse:

De tre siste årene vil du spesialisere deg innenfor en av følgende studieretninger:


3. år

Emner for sivilingeniørutdanning i nanoteknologi 3. år høstsemester 
Emnekode Emnenavn SP
TFY4330 Nanoverktøy 7,5
TFY4335 Bionanovitenskap 7,5
TMT4320 Nanomaterialer 7,5

Valgbart emne:

FY2045
TFE4130
TKJ4102


Kvantemekanikk I
Bølgeforplantning
Organisk kjemi

7,5
 
Emner for sivilingeniørutdanning i nanoteknologi 3. år vårsemester 
Emnekode Emnenavn SP
TIØ4258 Teknologiledelse1 7,5
TFY4220 Faste stoffers fysikk 7,5
TFE4177 Halvlederfysikk med lab 7,5
--- Studieretningsemne 7,5
 

Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om dette studieprogrammet, se studieplan for nanoteknologi, eller studiehåndbok for teknologistudiene (sivilingeniør) ved NTNU.