Nanoteknologi

Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Nanoteknologi

– Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanning nanoteknologi er et tverrfakultært studium der forskjellige "Nano-emner" utgjør en rød tråd gjennom hele studiet. Fra første semester vil du møte nye ideer og muligheter som oppstår ved bruk av nanomaterialer og nanokomponenter, en utfordring som vil gi deg glede og inspirasjon gjennom studietiden.

De tre første årene av studiet vil gi deg en solid basis i kjemi, fysikk og matematikk. Parallelt med dette vil du bli introdusert til nanoskala systemer, manipulering av atomer og molekyler, og få innsikt i bruk av moderne nanoverktøy. Som en integrert del av studiet vil du også bli konfrontert med etiske, samt miljømessige aspekter ved bruk av nanoteknologi.

Mastergraden i teknologi/sivilingeniør med fordypning i nanoteknologi vil gi studentene verktøy og kunnskap til å løse framtidige oppgaver innenfor tradisjonell og framtidig industri, samt grunnlag for opptak til ph.d.-studier i nanoteknologi.


studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Valg av studieretning i tredje klasse:

Valg av studieretning i tredje klasse:

De tre siste årene vil du spesialisere deg innenfor en av følgende studieretninger:


3. år

3. år

Emner for sivilingeniørutdanning i nanoteknologi 3. år høstsemester 
Emnekode Emnenavn SP
TFY4330 Nanoverktøy 7,5
TFY4335 Bionanovitenskap 7,5
TMT4320 Nanomaterialer 7,5

Valgbart emne:

FY2045
TFE4130
TKJ4102


Kvantemekanikk I
Bølgeforplantning
Organisk kjemi

7,5
 
Emner for sivilingeniørutdanning i nanoteknologi 3. år vårsemester 
Emnekode Emnenavn SP
TIØ4258 Teknologiledelse1 7,5
TFY4220 Faste stoffers fysikk 7,5
TFE4177 Halvlederfysikk med lab 7,5
--- Studieretningsemne 7,5