Nanoteknologi

Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Nanoteknologi

– Om studieprogrammet

​​​​​​​​​​​​​​Utforsk materialer helt nede på atomnivå

Hvordan kan atomer og molekyler settes sammen til nye typer materialer? Hvordan kan vi bygge nye komponenter for diagnostikk og medisinering, ren energiteknologi og nye elektroniske innretninger? Nanoteknologi handler om å studere og manipulere ulike materialer helt nede på atomnivå.
Nanoteknologiutdanningen er tverrfaglig. Den kombinerer fagområdene fysikk, kjemi og biologi. Nanoteknologi gir muligheter til å designe materialer, systemer og komponenter med unike egenskaper som igjen åpner opp for framstilling av produkter med helt nye kvaliteter.

Hva er nanoteknologi?En student bruker høyteknologisk utstyr til nanostrukturering (FIB) av en prøve på NTNU NanoLabs renrom. Foto.

Nanoteknologi forener de klassiske naturvitenskapelige fagene fysikk, kjemi og biologi i fremstillingen av materialer, komponenter og system, hvor toleranser på nanometer skala er avgjørende for deres funksjonelle egenskaper. Dette krever verktøy for inspeksjon og kontroll helt ned på atomær skala.

Slike «nanoverktøy» er i dag tilgjengelig i laboratoriet og benyttes i industrien, blant annet til fremstilling av integrerte kretser. Nanoteknologiens tverrfaglige karakter gjenspeiles i bredden av anvendelser, blant annet innen medisin, elektronikk, fornybar energi, sikkerhet og miljøovervåking.

De første to årene av masterprogrammet gir en solid basis i kjemi, fysikk og matematikk. Samtidig får studentene en introduksjon til nanoskalasystemer, manipulering av atomer og innsikt i moderne nanoverktøy. De tre siste årene skal du spesialisere deg innen en av tre studieretninger.

Studer nanoteknologi
​​​​​​​
Liker du matematikk og naturvitenskap, og drømmer om et yrkesliv der du kan bidra med din kunnskap til nye innovative løsninger for:

  • bedre terapi og diagnose innen medisin
  • nye og bedre komponenter og systemer for kommunikasjon og miljøkontroll
  • mer effektiv, miljøvennlig produksjon og bruk av energi i hverdagen

I så fall vil sivilingeniørstudiet i nanoteknologi ved NTNU trolig være et godt valg for deg!

Du lærer nye metoder for å sette atomer og molekyler sammen til helt nye materialer ved å ta en nanoteknologiutdanning. Bare fantasien begrenser hva som er mulig å skape.

​​​​​​​Nanoteknologi krever avansert utstyr og mulighet til å arbeide under kontrollerte forhold i såkalte "renrom". Du vil også få undervisning i NTNUs nyetablerte renromslaboratorier etter behov. Disse laboratoriene er lokalisert i nærheten av hverandre og innbyr til tverrfaglig samspill.


Nanoteknologi ved NTNU

Nanoteknologi ved NTNU

Sivilingeniørstudiet i nanoteknologi er et fremtidsrettet og spennende studieprogram ved NTNU. Her kan du se litt av hva studieprogrammet har å by på:

møtNTNU på YouTube!

møtNTNU på YouTube!

møtNTNU på YouTube Ingrid gror perovskitt-tynnfilmer

Vil du vite mer om nanoteknologi?

Vil du vite mer om nanoteknologi?