Nanoteknologi

Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Nanoteknologi

– Om studieprogrammet

Hvordan kan atomer og molekyler settes sammen til nye typer materialer? Hvordan kan vi bygge nye komponenter for diagnostikk og medisinering, ren energiteknologi og nye elektroniske innretninger? Nanoteknologi handler om å studere og manipulere ulike materialer helt nede på atomært nivå.

En student bruker høyteknologisk utstyr til nanostrukturering (FIB) av en prøve på NTNU NanoLabs renrom.Hva er nanoteknologi?

Nanoteknologi forener de klassiske naturvitenskapelige fagene fysikk, kjemi og biologi i  fremstillingen av materialer, komponenter og system, hvor toleranser på nanometer skala er avgjørende for deres funksjonelle egenskaper. Dette krever verktøy for inspeksjon og kontroll helt ned på atomær skala. Slike «nanoverktøy» er i dag tilgjengelig i laboratoriet og benyttes i industrien, blant annet til fremstilling av integrerte kretser. Nanoteknologiens tverrfaglige karakter gjenspeiles i bredden av anvendelser, blant annet innen medisin, elektronikk, fornybar energi, sikkerhet og miljøovervåking.

De første to årene av masterprogrammet gir en solid basis i kjemi, fysikk og matematikk. Samtidig får studentene en introduksjon til nanoskalasystemer, manipulering av atomer og innsikt i moderne nanoverktøy. De tre siste årene skal du spesialisere deg innen en av tre studieretninger.

Studer nanoteknologi

Liker du matematikk og naturvitenskap, og drømmer om et yrkesliv der du kan bidra med din kunnskap til nye innovative løsninger for:

  • bedre terapi og diagnose innen medisin
  • nye og bedre komponenter og systemer for kommunikasjon og miljøkontroll
  • mer effektiv, miljøvennlig produksjon og bruk av energi i hverdagen

I så fall vil sivilingeniørstudiet i nanoteknologi ved NTNU trolig bli et lykkelig valg for deg.

Studerer du nanoteknologi, lærer du nye metoder for å sette atomer og molekyler sammen til helt nye materialer, samt nye metoder for å karakterisere disse. Bare fantasien begrenser hva som er mulig å skape.

Nanoteknologi krever avansert utstyr og mulighet til å arbeide under kontrollerte forhold i såkalte "renrom". Ved NTNU bygges det nå helt nye renromslaboratorier som du vil få undervisning i etter behov. Disse laboratoriene blir lokalisert i nærheten av hverandre og vil dermed innby til tverrfaglig samspill.


Nanoteknologi ved NTNU

Nanoteknologi ved NTNU

Sivilingeniørstudiet i nanoteknologi er et fremtidsrettet og spennende studieprogram ved NTNU. Her kan du se litt av hva studieprogrammet har å by på:

møtNTNU på YouTube!

møtNTNU på YouTube!

møtNTNU på YouTube Ingrid gror perovskitt-tynnfilmer

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTNANO
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 937
Adgangsbegrensning: Ja

Fakultet for naturvitenskap

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15.april

Vil du vite mer om nanoteknologi?

Vil du vite mer om nanoteknologi?