Nanoteknologi

Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Nanoteknologi

– Jobbmuligheter

I løpet av studietiden ved sivilingeniørutdanningen nanoteknologi vil du tilegne deg kunnskaper som setter deg i stand til å løse et bredt omfang av teknologiproblemer innenfor moderne industri. Utdannelsen gjør deg i tillegg rustet til å løse fremtidens utfordringer innenfor både forskning og utvikling av ny teknologi.

Som ferdig utdannet sivilingeniør har du mulighet til jobbe i et vidt spekter av bedrifter

Nanostudentene blir i stadig større grad lagt merke til av næringslivet. Du vil blant annet få gode muligheter til å jobbe med forskning. Det finnes allerede mange nanoteknologer som jobber for flere ulike forskningsinstitutter rundt omkring i Norge, både offentlig og privat.

Ved for eksempel statlige institusjoner har nanoteknologer funnet veien til både universitetet og forskningsinstitusjoner på Kjeller i Oslo – til København, og SINTEF. I tillegg jobber flere nanoteknologer ved ulike institutter på NTNU i Trondheim.

I privat sektor finnes det nanostudenter som jobber med utvikling av elektrisk ledende lim, fabrikasjon av mikrochips og optimering av aluminiumsprosessering. Det er stadig flere private aktører som åpner øynene for forskning innenfor nanoteknologi, og satsningen blir bare større og større.

Det er ikke bare innenfor forskningen ferdigutdannede nanoteknologistudenter finner seg arbeid. Gjennom studietiden får du betydelig kunnskap innenfor grunnleggende fagområder som matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Du vil også lære om elektronikk, materialer og deres egenskaper, programmering og mye mer. Dette bidrar til  du får erfaringer med mange av de analytiske verktøyene, som benyttes i flere forskjellige bransjer. Vi har sett at uteksaminerte nanoteknologistudenter får jobb i energisektoren, oljesektoren, konsulentvirksomhet, elektronikkutvikling og IT-sektoren, for å nevne noen.

Sivilingeniører i nanoteknologi kan blant annet jobbe med:

  • Utvikling av elektrisk ledende lim
  • Fabrikasjon av mikro- og nanochips
  • Utvikle neste-generasjons batteriteknologi
  • Forskning innen alternative energikilder
  • Teknologikonsultasjon
  • CO2-fangst, transport og lagring
  • Celleforskning
  • Utvikling av nye drug delivery systemer

 

Ressurspublisering

Anne Kirsti N. EgtvedtAnne Kirsti N. Egtvedt


Jobber som ingeniør hos DNV GL

Hvorfor begynte du på nanoteknologi?

– Jeg likte godt realfagene på videregående, og jeg syntes det var fasinerende å lære om naturlover og mekanismer som styrer verden. Vi hadde et skolebesøk fra NTNU, og da fant jeg ut at et sivilingeniørstudie kunne være noe for meg. Da søknadsfristen kom, var nanoteknologi den...

Susanne HellandSusanne Helland


Jobber som prosjektleder hos Mosaic Solutions/Conpart

Hvorfor begynte du på nanoteknologi?

– Jeg valgte å studere nanoteknologi av flere grunner: Fagfeltet og studiet er nytt, spennende og tverrfaglig. Jeg er glad i realfagene, og likte både matte, fysikk og kjemi på videregående. Jeg hadde et ønske om å jobbe med forskning og teknologiutvikling innenfor fysikk...

Kai Sandvold BeckwithKai Sandvold Beckwith


Er en av de første med en ph.d.-grad i nanoteknologi fra NTNU

Hvorfor begynte du på nanoteknologi?

– Jeg begynte på nanoteknologistudiet i 2006 da det var helt nyoppstartet, og ingen visste helt hva nanoteknologi kunne brukes til. Men ut fra beskrivelsene virket det som et spennende studie med god tverrfaglig basis og fokus mot en topp moderne teknologi,...

Sigmund StørsetSigmund Størset


Er ansatt som forskningsleder i SINTEF energi i Trondheim. Han bruker sin kompetanse på problemløsning innen CO2-fangst,  hydrogenteknologier og naturgass.

Hvorfor begynte du på nanoteknologi?

– Da jeg begynte på NTNU var nanoteknologi helt nytt, og jeg fikk plass i det første kullet på linja. Strengt tatt visste jeg veldig lite om nanoteknologi....

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Vi har intervjuet fire sivilingeniører som er ferdig med sin utdanning innenfor nanoteknologi. Les intervjuene og du vil få en forståelse av de ulike jobbmulighetene denne sivilingeniørutdanningen kan gi deg.


Fremtidens yrker

Fremtidens yrker

Hva gjør en sivilingeniør eller en med master i realfag etter endt studietid ved NTNU? Her kan du lese om flere studenter som er ferdig med sin utdannelse ved NTNU, og som har relevante jobber rundt i landet. Hvor arbeider de i dag og hvilke arbeidsoppgaver møter studentene etter at de er ferdig med sin utdannelse? Les mer om Fremtidens yrker og jobbmuligheter...

Noen akutelle arbeidsplasser:

Noen akutelle arbeidsplasser:


•    Mosaic Solutions
•    Hydro
•    Silicon labs
•    DNV GL
•    Accenture
•    Deloitte
•    SINTEF
•    Institutt for energiteknikk (IFE)
•    Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
•    PWC
•    Schlumberger
•    PA consulting

Karriereveiledning

Karriereveiledning

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.

NTNU Bridge kobler NTNU-studenter og arbeidslivet. Her finner du arbeidsgivere som søker studenter til prosjektoppgaver, masteroppgaver, praksisplasser, sommerjobber og del- og heltidsjobber.

Fra Gemini