Sivilingeniør/masterprogram, Trondheim

Sommerjobber

Kristine Bakken

– SINTEF Energi - Elkraftsystemer

Bilde av Kristine Bakken. Foto: PrivatIntervju med Kristine Bakken. Hun forteller om sin sommerjobb hos SINTEF Energi - Elkraftsystemer sommeren 2013.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg sendte inn en elektronisk søknad på utlysningen de hadde på nettsidene sine. Jeg ble kalt inn til intervju, men endte opp med å ikke få den jobben jeg søkte på, fordi jeg ikke var helt kvalifisert til den. I stedet lagde de en egen jobb til meg, som passet min kompetanse og interesse mye bedre.

Hva lærte du?

Kort oppsummert lærte jeg hva det innebærer å være forsker. Litt mer spesifikt så lærte jeg hvordan man bruke avanserte optiske mikroskop og SEM (Scanning Electron Microscope). Jeg lære prøvepreparering av ikke-ledende prøver til SEM og håndtering og uttak av flytende nitrogen fra tank. Dessuten var en del av jobben min å sette meg inn i en del teori rundt om ulike degraderingsmekanismer i isolasjonen og korrosjon av metallet i mellomspente jordkabler.

Hvilke ting husker du best fra jobben?

Det gode miljøet med de andre studentene i sommerjobb, spesielt kaffepausene vi hadde presis kl. 14.17 hver dag. Men også den enorme tilliten du ble vist og alt ansvaret du fikk.

Hvilke tips har du til andre som vil søke sommerjobb?

Søk selv om du ikke tror du egentlig er helt kvalifisert eller at jobben kanskje ikke virker relevant for studiet ditt. Det er mulig jobben kan rettes den veien likevel, så la det være opp til arbeidsgiver å bedømme om de har bruk for din kompetanse.

 

Jarand Nærland

– Aker Solutions MMO AS

Bilde av Jarand Nærland. Foto: PrivatIntervju med Jarand Nærland. Han forteller om sin sommerjobb hos Aker Solutions MMO AS sommeren 2013.

Hvordan fikk du jobben?

Eg snakket med tidlegare studentar som var innom for å halde ei presentasjon om deira oppgåver hos Aker. Eg fekk mailadressa til HR-ansvarleg og sendte cv og søknad den vegen.

Hva lærte du?

Det viktigaste eg lærte var kva eg kan sjå for meg av oppgåver i arbeidslivet. Det er spanande å lære nye ting på skulen, men det er ikkje alltid like klart kva det skal brukast til i arbeidslivet. Det viste seg at veldig mykje av det eg hadde lært var nyttig i praksis. Spesifikt for jobben eg hadde, lærte eg og mykje om bruksområder for ulike material og aktuelle fordelar og problem knytt til desse.

Hvilke ting husker du best fra jobben?

Eg trur det eg hugsar best er at eg vart veldig godt teke i mot av dei ansatte. Alle var klar over at eg var ny, og tok seg god tid til å snakke med meg og hjalp meg med spørsmål eg hadde. Det var veldig mange ting som var ukjent for meg, men siden eg fekk spørje dei rundt meg gjekk det bra likevel.

Hvilke tips har du til andre som vil søke sommerjobb?

Prøv aktivt å finne kontakter i bedrifta du vil arbeide i. Dei kan fortelje kva dei gjer og kva dei liker med jobben, samstundes som dei kan gi tips om kva du må gjere for å få jobb der.