Sivilingeniør/masterprogram 5-årig, Trondheim

Materialteknologi

– Studiemiljø

Når du begynner på materialteknologi vil du gå i en klasse med ca. 30 studenter. Allerede fra første dag blir du møtt av faddere fra høyere årskurs. Disse tar deg med på bli-kjent-fester, grilling, idrettsarrangementer og mye annet fadderopplegg slik at du raskt kommer inn i studentmiljøet. Materialteknologistudentene har mange sosiale arrangementer å glede seg til i løpet av året, og vi har et flott miljø på tvers av årstrinnene!

Vanligvis går du i samme klasse gjennom hele studietiden, noe som gjør klassen til en sammensveiset gjeng. Klassefølelsen, samholdet og den personlige kontakten med faglærerne ved instituttet, gjør at materialteknologistudiet er unikt og skiller seg ut blant de fleste andre universitetsstudier. Studenter blir raskt kjent med hverandre gjennom den daglige kontakten på lesesalen, forelesninger, arbeid på laboratoriet, eller i forbindelse med bedriftsbesøk og sosiale arrangementer.

Kontakt med materialteknologistudenter fra høyere årskurs opprettes også, gjennom felles deltagelse på fester og at eldre studenter ofte er studentassistenter. Vi har også et pauserom, hvor studenter fra ulike åstrinn sitter sammen for å ta en liten matbit og en pause i løpet av dagen.

Studentsamarbeid er viktig i studietiden. Materialteknologistudentene har egen lesesal

Materialteknologistudentene er tilknyttet Bergstuderendes Forening, som er en felles linjeforeningen for Petroleum, Tekniske Geofag, Geologi og Materialteknologi. Det skjer mye sosialt arrangert av linjeforeningen, noe som gir deg mulighet til å bli kjent med studenter fra petroleum og tekniske geofag også. Foreningen har blant annet et eget korps og et eget kor som du kan bli med i.

Materalteknologi har også sin egen linjeforening, "De Høylegerte", som disponerer en egen hytte og arrangerer utflukter. Det er gode muligheter til å engasjere seg i foreningene gjennom mange ulike verv. Det er veldig gøy og sosialt, og gjør at studietiden blir mer enn bare å studere.

Allerede i første klasse får du være med på ekskursjoner, der du besøker ulike bedrifter i Norge som har materialteknologi som nøkkelkompetanse. Senere drar alle studentene i tredje klasse på en hovedekskursjon til det store utland. De senere år har denne vært lagt til land som Kina, Malaysia, Sør-Korea, Japan, USA og Brasil. I 2015 reiste studentene på tur til Singapore. Ekskursjonene er lærerike, sosiale og gir minner for livet.

I løpet av studietiden må alle studenter ved sivilingeniørstudiene gjennomføre 12 ukers praksis i arbeidslivet, hvorav seks av disse må være relevante for studiet. De fleste studentene får sin første relevante sommerjobb etter 3. klasse, men det er også noen "ivrige" som starter tidligere. Jobbene for materialteknologistudenter varierer fra å jobbe "på gulvet" i smelteverk hos Hydro eller Elkem –  til prosjektarbeid i Statoil.


Intervju med en student

Therese Vadholm fullførte sivilingeniørutdanningen materialteknologi i 2014:

Hvorfor valgte du materialteknologi?

– Det virket spennende og interessant. Spesielt likte jeg at materialteknologi har en god blanding av de forskjellige realfagene. Jeg hadde ikke lyst til å gå på en ren matematikk- eller kjemilinje, så materialteknologi passet perfekt.

Er du fornøyd med valget?

Ja! Klassemiljøet vårt er kjempebra, og jeg trives med det faglige. Det er gøy å vite at det man lærer brukes i praksis, noe jeg har fått erfare gjennom laboratorieøvelser og industribesøk. God kunnskap i materialteknologi er viktig for mange bedrifter, og mulighetene etter endt studium er mange og allsidige. Miljøet er i tillegg veldig bra, og jeg tror det er vanskelig å finne en linje hvor det faglige og sosiale er så bra!

Hvorfor bør andre velge materialteknologi?
Hvis en vil gå på et faglig utfordrende studieprogram som samtidig er utrolig sosialt, er materialteknologi tingen! Vi har små klasser, og du får mulighet til å bli godt kjent med både professorer, klassekamerater og studenter i andre klassetrinn. Ønsker du et studie med stor grad av tverrfaglighet er materialteknologi det rette valget!

Film

– Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved NTNU i Trondheim

Sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

 Facebook  Facebook: NTNU neste stopp 

 Instagram: NTNUstudent

Funballz

Som en del av høstens fadderopplegg har flere av linjeforeningene på NT-fakultetet ved NTNU, bestemt seg for å arrangere funballz-turnering. Dette er et rusfritt arrangement som legger til rette for å bygge et sosialt samhold mellom studentene i spreke omgivelser.

Funballz, eller boblefotball som det også kalles, går ut på at man spiller fotball mens man har "kledd på" seg hver sin oppblåsbare boble. Dette ble innført  første gang for noen få år siden, og har siden blitt gjentatt årlig da det er svært populært. Årets fadderuker strekker seg fra 11. - 24. august, med immatrikulering tirsdag 12. august.

Samarbeidsforum

Et aktivt samarbeid mellom næringslivet og Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved NTNU.

Aktiv studentkontakt
Studentkontakt er et av hovedformålene for Samarbeidsforumet, gjennom blant annet oppfølging av studenter, bedriftsbesøk, sommerjobber, prosjekter og masteroppgaver i samarbeid med de aktuelle medlemsbedriftene.

Besøk våre nettsider: www.ntnu.no/nt/sf