Matteknologi

Bachelorprogram 3-årig

Matteknologi

– Videre studier

Matteknologi

MATteknolog_Forelesning_Undervisning_Studenter

Matteknologi

Matteknologistudiet er et praksisnært studium. Dette er et glimrende utgangspunkt for påbygging med mastergrad. Følgende masterutdanninger er spesielt aktuelle for matteknologer:

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.