Matteknologi

Bachelorprogram 3-årig

Matteknologi

– Studiets oppbygging

Matteknologi

MATteknolog_Sensorisk_Analyse_Undervisning.jpg

Matteknologi

Bachelorprogram i matteknologi

Matteknologi er et treårig bachelorstudium som kombinerer realfag og teknologi. Allerede første semester møter du emnet «Mat, foredlingsteknologi og bærekraft» som gir deg innsikt i norsk matbransje og kunnskap om hvordan valg av konserveringsmetoder, emballasje og logistikk er avgjørende for en bærekraftig matproduksjon. I løpet av de tre første semestrene vil du møte flere matrelaterte emner som matkjemi, produktutvikling, sensorisk analyse, prosessteknologi, mikrobiologi og mattrygghet, men også generelle realfag, ex.phil og informasjonsteknologi. 

I vårsemesteret på det andre studieåret har du fem måneder bedriftspraksis. Du kan ha praksis innenfor mange forskjellige deler av bransjen, eksempelvis meieri, fisk- og kjøttforedling, snacksproduksjon, bryggeri, analyselaboratorium, Mattilsynet eller en forskningsinstitusjon. Du blir kjent med matbransjen, får praktisk erfaring og legger grunnlaget for et nyttig nettverk for framtida som matteknolog. Vi har kontakt med ulike praksisbedrifter over hele landet, men du kan gjerne komme med egne forslag til bedrift. En del praksisbedrifter betaler en minimumslønn.

Praksisperioden gir også mulighet til å dra utenlands. Tidligere studenter har eksempelvis hatt praksis ved University of Applied Sciences i Nederland, Universitetet i Lille i Frankrike og Universitetet i Novi Sad, Serbia og ALS Chatteris Food i England. Det er mulighet for å få Erasmus-stipend i Europa.

Tredje studieår består av matrelaterte emner. Du lærer hvordan prosessteknologiske steg påvirker produktets sensoriske, ernæringsmessige, kjemiske og mikrobiologiske kvalitet. I laboratoriet får du prøve deg på oppgaver relatert til blant annet ost, øl og røykelaks. Du får også prøve deg som etterforsker i oppklaringen av et utbrudd med matforgiftning og du gjennomfører en kostholdsundersøkelse. Og til slutt: bacheloroppgaven. Denne gjennomføres som gruppeprosjekt i samarbeid med instituttets forskere, eksterne bedrifter, institusjoner eller forskningsmiljøer. Vårt samarbeid med matbransjen i bacheloroppgaver, praksis og forskning har lange tradisjoner, og sikrer at studiet i matteknologi tilbyr den kompetansen som matbransjen trenger. 

Vi legger stor vekt på studentaktive læringsformer som inkluderer laboratoriearbeid, gruppearbeid, case og prosjektarbeid gjennom hele studiet.


Studieplan

Studieplan for kull 2020 finner du i egen tabell, tidligere studieplaner med emnebeskrivelser finner du ved å velge år i studieplanoversikten nedenfor.

Vi gjør oppmerksom på at emnestørrelse (studiepoeng per emne), emnesammensetning og rekkefølge av emner i studieprogrammet kan bli endret for enkelte emner fra studieåret 2020-2021.


 

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan