Bachelorprogram 3-årig

Matteknologi

– Studiets oppbygging
MATteknolog_Sensorisk_Analyse_Undervisning.jpg

Bachelorprogram i matteknologi

I studiets første år legges grunnlaget for de to neste årene gjennom vekt på naturvitenskapelige emner som kjemi, matematikk, mikrobiologi, konserveringsteknologi og prosessteknologi. I andre studieår bygges det videre med biokjemi, matkjemi og statistikk samt mer anvendte emner som produktutvikling med brygging av håndverksøl. Vårsemesteret i andre studieår er en praksisperiode. Siste studieår omfatter matteknologi, matmikrobiologi, mattrygghet, ernæring, kvalitetsledelse og til slutt: bacheloroppgaven. Denne gjennomføres som gruppeprosjekt i samarbeid med instituttets forskere, eksterne bedrifter, institusjoner eller forskningsmiljøer.

Vårt samarbeid med bransjen gjennom bacheloroppgaver, praksisutplassering og forskning har lange tradisjoner og er med på å sikre at vi kan tilby den kompetansen som matbransjen trenger.

Praksis
Praksisperioden fremheves av studentene som svært nyttig og lærerik fordi teori og praktisk læring blir satt i sammenheng. Du kan jobbe innenfor ulike deler av matbransjen: f.eks. meieri, fisk- og kjøttforedling, snacksproduksjon, bakeri, analyselaboratorium, Mattilsyn eller forskningsinstitusjon. Du blir kjent med matbransjen, du får praktisk erfaring å vise til ved jobbsøking og du legger grunnlaget for et nyttig nettverk for ditt yrkesaktive liv som matteknolog.

Vi har kontakt med ulike praksisbedrifter over hele landet, men du kan gjerne komme med forslag på bedrift selv. Hybel kan la seg ordne, ofte gjennom den lokale studentsamskipnaden der det finnes. En del praksisbedrifter betaler en minimumslønn.

Praksisperioden gir også mulighet til å dra utenlands. Vi har avtale om to praksisplasser ved University of Applied Sciences, Van Hall Larenstein, campus Leeuwarden i Nederland. Ellers har vi også hatt praktikanter ved Universitetet i Lille, Frankrike og Universitetet i Novi Sad, Serbia. Du vil ikke få lønn ved utenlandspraksis, men det er muligheter for Erasmusstipend i Europa.

Bacheloroppgaven
I bacheloroppgaven vil du ta i bruk mye av det du har lært men også lære å finne den kunnskapen du trenger fra andre kilder. Oppgaven gjennomføres i grupper på tre personer, men arbeidet krever likevel stor grad av selvstendighet. Det legges vekt på at du lærer og erfarer hvordan prosjektarbeid gjennomføres.
Oppgavetemaene skal være innenfor det vi kaller anvendt forskning, det vil si at problemstillingene er nært knyttet til bransjens reelle behov. Mange av oppgavene er tilknyttet vår egen forskning som alltid er bransjerettet. Temaforslag kan også komme fra bedrifter eller forskningsinstitusjoner, eller du har kanskje en ide selv?


Studieplan for kull 2019 finner du i egen tabell, tidligere studieplaner med emnebeskrivelser finner du ved å velge år i studieplanoversikten nedenfor.

Vi gjør oppmerksom på at emnestørrelse (studiepoeng per emne), emnesammensetning og rekkefølge av emner i studieprogrammet kan bli endret for enkelte emner fra studieåret 2019-2020.


 

Studieplan