Matteknologi

Bachelorprogram 3-årig

Matteknologi


Matteknologi- studieplan kull 2019

Studieplan for kull 2019 finner du i tabellen nedenfor. Denne studieplanen er noe endret fra studieplan for tidligere kull. Fullstendig studieplan med emnebeskrivelser som gjelder for kullet som startet høst 2019 vil bli tilgjengelig i mai/juni.

Tidligere studieplaner med emnebeskrivelser finner du ved å velge år i studieplanoversikten på siden for studiets oppbygging.

Vi gjør oppmerksom på at emnesammensetning og rekkefølge av emner i studieprogrammet kan bli endret for enkelte emner fra studieåret 2020-2021.

Studieplan for kull 2019

Studieplan for kull 2019

HØST
 

Emnekode Emnenavn SP
HMS0001 HMS-kurs for 1. årsstudenter 0
MA0001 Brukerkurs i matematikk A                                  7,5
TMAT1012 Intromat med sensorikk 7,5
TKJE1006 Generell kjemi 7,5
EXPH0300 Ex Phil 7,5


VÅR

Emnekode Emnenavn SP
MATV1009 Matkjemi 1 7,5
MATV1008 Mikrobiologi og mattrygghet                              7,5
MATV1006

Konserverings- og emballasjeteknologi

7,5
TMAT1010 Prosessteknologi 7,5

HØST

Emnekode Emnenavn SP
TBT4102 Biokjemi 1 7,5
TMAT2004 Statistikk                       7,5
TMAT2005 Produktutvikling og sensorisk analyse - brygging av håndverksøl 7,5
MATV2001 Matkjemi 2 7,5

VÅR

Emnekode Emnenavn SP
TMAT201P Praksisstudier 30

 

 

 

HØST

Emnekode Emnenavn SP
- Animalsk teknologi 7,5
TMAT3001 Matmikrobiologi 7,5
- Meieri- og vegetabilteknologi 7,5
TMAT3003 Mattrygghet og kvalitetsledelse 7,5

VÅR

Emnekode Emnenavn SP
- Områdeemne 7,5
TMAT2002 Ernæring                                                    7,5
- Bacheloroppgave 15