Bachelorprogram 3-årig

Om matteknologi

MATteknolog_Lab_Ølbrygging_Undervisning

Hva er matteknologi?

Vet du hvorfor det er hull i noen oster og ikke i andre? Har du lurt på hvorfor popcorn popper? Vet du hva som er likheten mellom en flamingo og en laks? Visste du at mat smaker annerledes når du sitter oppe i et fly?

Matteknologi er studiet for deg som vil vite mer om hvordan mat, snacks og drikkevarer er blitt til.  Gjennom kunnskap om blant annet produktutvikling, produksjon, matkjemi, ernæring og kvalitet står du godt rustet til å ta del i en mangfoldig matbransje ved fullført utdannelse.

Hos oss står studentaktive læringsformer sterkt. Du lærer å produsere blant annet ost, øl og røykelaks, og du får prøve deg som etterforsker i oppklaringen av et utbrudd med matforgiftning ved en restaurant. Ett semesters praksisutplassering i bedrift gir deg enda flere knagger å henge den teoretiske kunnskapen på. Denne gode sammensetningen av teori og praksis bidrar til at du er ettertraktet i arbeidsmarkedet.


Faglig aktivitet ved studieprogrammet

Vi er et et aktivt og utadrettet kompetansemiljø innenfor teknologiske, kjemiske og mikrobiologiske aspekter ved matkvalitet og produktutvikling. Vårt satsingsområde (2016-2023) er Optimal utnyttelse av havets matressurser, OPTIMAT. Innenfor satsingsområdet forskes det på teknologi og kvalitet, holdbarhet, trygg mat og risikostyring og produksjonseffektivitet. Studentene får ta del i forskningen gjennom bacheloroppgaver.

I tillegg til bachelorstudiet tilbyr vi master i mat og teknologi, og i samarbeid med Program for lærerutdanning står vi ansvarlig for den matfaglige delen av Bachelorutdanning for yrkesfaglærere i restaurant- og matfag.

Fakta

Gradsnavn:
Bachelor i matteknologi
Studieprogramkode: MTMAT
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 346
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april