Bachelorprogram 3-årig

Om matteknologi

MATteknolog_Lab_Ølbrygging_Undervisning

Hva er matteknologi?

Mat er verdens viktigste ressurs og matbransjen har behov for teknologisk kunnskap til å håndtere disse ressursene på en trygg måte. Denne kunnskapen oppnår du gjennom bachelorstudiet i matteknologi.

Studiet er satt sammen på en måte som gjør deg i stand til å gjennomføre gode faglige vurderinger og utviklingsarbeid som sikrer kvalitet og matvaretrygghet i alle faser fra råstoff til ferdige matvarer. Du får mulighet til å fordype deg i matkjemi, mikrobiologi, prosessteknologi og produktutvikling. Kunnskap om våre fascinerende smakssanser, ernæring, konservering og trender innenfor mat er andre smakebiter fra studiet. I tillegg får du arbeidserfaring gjennom fem måneders praksis som bidrar til å gjøre deg ettertraktet i arbeidsmarkedet.


Faglig aktivitet ved studieprogrammet

Vi er et et aktivt og utadrettet kompetansemiljø innenfor teknologiske, kjemiske og mikrobiologiske aspekter ved matkvalitet og produktutvikling. Vårt satsingsområde (2016-2023) er Optimal utnyttelse av havets matressurser, OPTIMAT. Innenfor satsingsområdet forskes det på teknologi og kvalitet, holdbarhet, trygg mat og risikostyring og produksjonseffektivitet. Studentene får ta del i forskningen gjennom bacheloroppgaver.

I tillegg til bachelorstudiet tilbyr vi master i mat og teknologi, og i samarbeid med Program for lærerutdanning står vi ansvarlig for den matfaglige delen av Bachelorutdanning for yrkesfaglærere i restaurant- og matfag.

Fakta

Gradsnavn:
Bachelor i matteknologi
Studieprogramkode: MTMAT
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 346
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april