IMT UROP: Adopter et skip!

masterprogram / sivilingeniør 5-årig, Trondheim

IMT UROP: Adopter et skip!

– Undergraduate Research Opportunities Program

«UROP» står for «Undergraduate Research Opportunities Program», og ble opprinnelig startet opp ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i 1969. UROP er siden startet opp ved mange universiteter over hele verden. Programmet har som formål å involvere studenter i spennende forskning tidlig i studieløpet. Slik får studenter mulighet til å utvikle ny kunnskap og bli kjent med forskningsmiljøet. Mer informasjon om UROP-konseptet.

Adopter et skip: R/V Gunnerus

Utgangspunktet for UROP ved Institutt for marin teknikk, er den spennende utviklingen innenfor digitalisering innen shipping. Økt tilgang på sensordata som kontinuerlig sendes til operasjonssentral på land for analyse, utgjør en stor mulighet for bedret beslutningsstøtte for skipsoperasjoner og også mer autonome systemer. På lengre sikt kan forståelsen av innsamlet data bidra til skipsdesign tilpasset den reelle operasjonsprofilen til fartøyet. Det gjenstår likevel mange utfordringer rundt tolkning av målinger, forståelse av hvilke datakilder som kan gi økt innsikt, og hvor ny instrumentering vil ha størst verdi. Deltagelse på UROP for marin teknikk er en gylden mulighet for studenter som vil være med på å løse disse problemene, og lære mer om digitalisering av skipssystemer.

illustrasjonsfoto Marin teknikk Urop

R/V Gunnerus er NTNUs forskningsfartøy, og vil utgjøre plattformen for innsamling av data relatert til fartøyets operasjoner, og utvikling av digitale modeller av fartøyssystemer. Det skal på sikt etableres en digital fartøysrepresentasjon av R/V Gunnerus, en digital tvilling, som kobles opp mot data som samles inn kontinuerlig fra fartøyet.

R/V Gunnerus

Prosjektet innebærer arbeid hvor studentene får anvende teorien fra marinstudiet i en mer praktisk kontekst og arbeide med et konkret fartøy - R/V Gunnerus. Studentene får innsikt i fartøyets systemer og operasjoner, og knytte tettere kontakt med det akademiske miljøet på Tyholt og mannskapet på R/V Gunnerus. Mer informasjon om R/V Gunnerus.

Det vil også åpnes for UROP-prosjekter med annen fokus. Typisk vil studentene da inngå i et forskningsteam med professor, PhD og postdoc-forskere, og i mange tilfeller vil forskningsarbeidet da være lab-basert.

Målsetninger for UROP

Ideen bak denne UROPen er å øke forståelsen av hvordan trender innen digitalisering kan benyttes til forskning og undervisning i marin teknikk. Vi setter oss som mål å:

 • Bidra til engasjement og entusiasme for forskning blant studentene.
 • Styrke forbindelsene mellom studentene, akademisk ansatte, og industrien.
 • Bidra til mer spennende forskningsbasert undervisning i marin teknikk, ved å koble prosjektresultatene inn mot teorigrunnlaget i marinfagene.
 • Bidra med innsamling og analyse av reelle data fra R/V Gunnerus.
 • Bidra i planlegging av installasjon av utstyr for monitorering av R/V Gunnerus operasjon, og utstyr for kommunikasjon mot landbasert «operasjonssentral».
 • Bidra til utvikling av digitale modeller av R/V Gunnerus, og bidra til langsiktig mål om å utvikle en digital tvilling av R/V Gunnerus.
 • Bidra til økt forståelse av koblingene mellom innsamlet måledata og bruk av reelle måledata for etablering av «virtuelle» målepunkter i en digital fartøysrepresentasjon.

 

Hvem kan søke?

Vi ser etter motiverte studenter ved studieprogrammet i marin teknikk, primært i tredje klasse, men engasjerte andreklassinger blir også vurdert! Prosjektet foregår i stor grad på MTS, men det vil også være muligheter for å bli med på tokt med R/V Gunnerus. Studentene velges ut på grunnlag av valgt spesialisering, ettersom vi ønsker å dekke over følgende studieretninger:

 • Prosjektering
 • Maskineri
 • Driftsteknikk
 • Kybernetikk
 • Hydrodynamikk
 • Konstruksjon

Vi tar opp inntil 10 studenter, som vil dekke problemstillinger relatert til digitaliseringsutfordringer innen de ovennevnte fagområdene.

Hvordan søker du?

Vi har for tiden ingen ledige UROP-stillinger.

 


Logo Urop

UROP

person-portlet

Kontaktperson

Sigurd Solheim Pettersen
Tilknyttet
sigurd.pettersen@ntnu.no
47679121

person-portlet

Prosjektleder

Bjørn Egil Asbjørnslett
Professor
bjorn.e.asbjornslett@ntnu.no
73595877
91897687