Masterprogram / Sivilingeniør, Trondheim

Marin teknikk

– Institutt for marin teknikk (IMT) sitt renommé

Verdensledende

Institutt for marin teknikk (IMT) har utdannet marine sivilingeniører i 100 år, og er verdensledende på marinteknisk utdanning. Instituttet har et bredt spekter av tilbud og spesialiseringer. Det marine miljøet i Norge blir sett og hørt i utlandet og vår forskning og utvikling setter ofte en standard. Som student her, vil du møte høyt respekterte fagfolk som forsker og underviser parallelt.

I dag huser Institutt for marin teknikk ett av fire Senter for Fremragende Forskning (SFF) ved NTNU: Amos (Senter for autonome marine operasjoner og systemer). Før det, hadde den tidligere SFF’en CeSOS (Centre for Ships and Ocean Structures) sin tilværelse på huset i ti år. I tillegg er instituttet aktivt i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Omdømme

Studiet i marin teknikk ved NTNU har et godt omdømme. Det gir deg særlige fordeler om du planlegger en internasjonal karriere. Studiemiljøet på instituttet er internasjonalt og det gir deg gode muligheter til å etablere et internasjonalt nettverk i løpet av studietida.
«Professorene Moan og Faltinsen er verdenskjent. De er nummer én på sine felt» sier Zhi Shu fra Shanghai Jiao Tong universitetet. NTNU sto øverst på listen da Shu skulle ta doktorgrad i marine konstruksjoner. Zhi Shu er ikke alene om den prioriteringen. Les hele artikkelen på Adressa.no.

Videre lesning