Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Marin teknikk

– Studiets oppbygning

De to første årene har alle sivilingeniørstudentene ved NTNU mange felles tekniske emner. Her blir naturfaglige og matematiske emner vektlagt. Disse emnene skal gi deg en generell teknologisk basisforståelse. Du vil også helt fra starten av bli introdusert for grunnleggende marintekniske emner, noe som vil være med på å gi deg et profesjonsgrunnlag for videre spesialisering. Du vil altså møte marintekniske emner og marin virksomhet fra dag én. Det vil si at du får en tilknytning og introduksjon til marin virksomhet. Gjennom fire marintekniske grunnemner fra 1. til 5. semester får du en grunnkompetanse i viktige marintekniske disipliner. Her vil du lære om design, styrke, maskineri og krefter fra bølger, strøm og vind på skip og offshore-konstruksjoner.

Det tredje året, i 6. semester, starter du på din videre spesialisering. Du kan da velge mellom åtte ulike retninger, kalt hovedprofiler. På denne måten kan du forme studiet ditt ut fra hva du liker best, er mest interessert i og hva du ønsker å fortsette å arbeide med. Hovedprofilene tar utgangspunkt i retningene marin hydrodynamikk, marin konstruksjonsteknikk og marine systemer og driftsteknikk. For mer informasjon om hovedprofilene.

Oversikt over de åtte hovedprofilene:

  1. Marin konstruksjonsteknikk
  2. Marin kybernetikk
  3. Marin hydrodynamikk
  4. Sikkerhet og driftsledelse
  5. Marint maskineri
  6. Marin prosjektering og logistikk
  7. Marine ressurser og havbruk
  8. Undervannsteknikk

 

I løpet av det tredje året har du blant annet mulighet til å dra på ekskursjon. Formålet med ekskursjonen er å lære om marintekniske bedrifter, den internasjonale næringen og oppleve spennende land og kulturer. Ekskursjonen blir som regel gjennomført i land som Singapore, Sør-Korea, Malaysia og Brasil. Det er klassen selv som planlegger og arrangerer dette i samarbeid med de ansatte. Noen studenter velger også å dra på studentutveksling til utenlandske universitet i tredje klassetrinn.

Det fjerde året vil du møte de sentrale grunnlags- og metodeemnene for hovedprofilen du har valgt. Dessuten er det i fjerde året at de fleste studentene velger å reise på studentutveksling. NTNU og institutt for marin teknikk (IMT) har utvekslingsavtaler med en rekke utenlandske universiteter i Europa, USA, Latin-Amerika, Asia og Australia. Vi legger til rette for at du skal få mest mulig ut av ett eller to semester ved et utenlandsk universitet.

Femte og siste året, er det tid for prosjekt- og masteroppgave. Mange gjør dette i samarbeid med instituttets forskningsprosjekter, næringslivet og/eller aktuelle forskningsinstitusjoner. Man legger vekt på å knytte fordypningen i masteroppgaven til lærerike og interessante prosjekter innen design, forskning og utvikling innenfor den hovedprofilen man har valgt.

Tabellene under viser en skisse av studieforløpet. Oversikten over emnene er publisert med forbehold om evt. endringer. Studenter bør alltid konferere med studieplanen.
 

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.


1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
TKT4118 Mekanikk 1 7,5
TMA4100 Matematikk 1 7,5
TMR4105 Marin teknikk - Grunnlag 7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0004 Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi 7,5
TKT4123 Mekanikk 2 7,5
TMA4105 Matematikk 2 7,5
TMT4106 Kjemi 7,5

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TEP4110 Fluidmekanikk 7,5
TFY4104 Fysikk 7,5
TMA4110 Matematikk 3 7,5
TMR4167 Marin teknikk - Konstruksjoner 7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TEP4120 Termodynamikk 1 7,5
TMA4245 Statistikk 7,5
TMM4100 Materialteknikk 7,5
TMR4247 Marin teknikk - Hydrodynamikk 7,5

3. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TIØ4258 Teknologiledelse 7,5
TMA4130 Matematikk 4N 7,5
TMR4310 Marin teknikk - Maskineri 7,5
TMR4320 Simuleringsbasert design 7,5

Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om emnene det undervises i:
Se studieplan for
Marin teknikk, 

eller studiehåndbok for teknologistudiene (sivilingeniør) ved NTNU.

Studiekalender og emner

Fellesemner

Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner 
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.

Eksperter i Team (EiT):
Felles tverrfaglig emne for alle som tar mastergrad ved NTNU.

IMT UROP: Adopter et skip!

Som student på marin teknikk får du mulighet til å være med i forskningsprogrammet UROP!

Programmet har som mål å gi studentene et tidlig innblikk i forskningens verden ved å løse praktiske oppgaver med en forskningsmessig tilnærming.

 

UROP