Marin teknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Marin teknikk

– Studiets oppbygning

I denne reportasjone fra filmen Our Oceans, Our Future får du blant annet høre om masterprosjektet til to marinstudenter.

De to første årene har alle sivilingeniørstudentene ved NTNU mange felles tekniske emner. Her blir naturfaglige og matematiske emner vektlagt. Disse emnene skal gi deg en generell teknologisk basisforståelse. Du vil også helt fra starten av bli introdusert for grunnleggende marintekniske emner, noe som vil være med på å gi deg et profesjonsgrunnlag for videre spesialisering. Du vil altså møte marintekniske emner og marin virksomhet fra dag én. Det vil si at du får en tilknytning og introduksjon til marin virksomhet. Gjennom fire marintekniske grunnemner fra 1. til 5. semester får du en grunnkompetanse i viktige marintekniske disipliner. Her vil du lære om design, styrke, maskineri og krefter fra bølger, strøm og vind på skip og offshore-konstruksjoner.

Det tredje året, i 6. semester, starter du på din videre spesialisering. Du kan da velge mellom seks ulike retninger, kalt hovedprofiler. På denne måten kan du forme studiet ditt ut fra hva du liker best, er mest interessert i og hva du ønsker å fortsette å arbeide med. Hovedprofilene tar utgangspunkt i retningene marin hydrodynamikk, marin konstruksjonsteknikk og marine systemer og driftsteknikk.

Oversikt over de seks hovedprofilene:

  1. Marin konstruksjonsteknikk
  2. Marin kybernetikk
  3. Marin hydrodynamikk
  4. Sikkerhet og driftsledelse
  5. Marint maskineri
  6. Marin prosjektering og logistikk

I løpet av det tredje året har du blant annet mulighet til å dra på ekskursjon. Formålet med ekskursjonen er å lære om marintekniske bedrifter, den internasjonale næringen og oppleve spennende land og kulturer. Ekskursjonen blir som regel gjennomført i land som Singapore, Sør-Korea, Malaysia og Brasil. Det er klassen selv som planlegger og arrangerer dette i samarbeid med de ansatte. Noen studenter velger også å dra på studentutveksling til utenlandske universitet i tredje klassetrinn.

Det fjerde året vil du møte de sentrale grunnlags- og metodeemnene for hovedprofilen du har valgt. Dessuten er det i fjerde året at de fleste studentene velger å reise på studentutveksling. NTNU og institutt for marin teknikk (IMT) har utvekslingsavtaler med en rekke utenlandske universiteter i Europa, USA, Latin-Amerika, Asia og Australia. Vi legger til rette for at du skal få mest mulig ut av ett eller to semester ved et utenlandsk universitet.

Femte og siste året, er det tid for prosjekt- og masteroppgave. Mange gjør dette i samarbeid med instituttets forskningsprosjekter, næringslivet og/eller aktuelle forskningsinstitusjoner. Man legger vekt på å knytte fordypningen i masteroppgaven til lærerike og interessante prosjekter innen design, forskning og utvikling innenfor den hovedprofilen man har valgt.

Studieplan

Under ser du studieplanen for Marin teknikk. Ved å velge inneværende år får du opp emnene som studentene som startet opp i år har. Ved å velge fjoråret får du opp emnene for de studentene som startet opp dette året osv. Klikk på emnene i tabellen for å få mer informasjon om emnets innhold.  

NB! Det kan komme endringer i studieplanen i senere studieår.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Forskerlinjen

Forskerlinjen

Les mer om den nystartede forskerlinjen ved Institutt for marin teknikk. 

Dette er ett tilbud til forskningsinteresserte studenter som ønsker å bruke mer tid på å dyrke sine egne faglige interesser. 

IMT UROP: Adopter et skip!

IMT UROP: Adopter et skip!

Som student på marin teknikk får du mulighet til å være med i forskningsprogrammet UROP!

Programmet har som mål å gi studentene et tidlig innblikk i forskningens verden ved å løse praktiske oppgaver med en forskningsmessig tilnærming.

UROP