Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Hovedprofil: Marint maskineri

– Marin teknikk

Illustrasjonsbilde/FOTODe som velger denne hovedprofilen vil få utstrakte kunnskap om blant annet:

 • produksjon av elektrisk og mekanisk energi til sjøs, i denne forbindelse også forbrenningsmotorer
 • regulering av maskinerisystemer
 • måling av mekaniske og termiske størrelser
 • væske- og varmetransport
 • mekaniske svinginger

Studentene får opplæring i hvordan kunnskapen kan anvendes til å utforme og dimensjonere komplette maskinerianlegg for både skip og plattformer. De lærer også å analysere, modellere og simulere maskinerisystemer matematisk.

Stikkord: Miljøvennlig energiforbruk, produksjon av elektrisk og mekanisk energi, væske- og varmetransport, drivstoff og forbrenning, forbrenningsmotorer, lastehåndtering, instrumentering og måleteknikk.

Læringsmål for marint maskineri

Hovedprofilen marint maskineri omfatter design, installasjon og operasjon av maskineri på skip og plattformer inklusive forbrenningsmotoren i marine anvendelser. Den dekker et bredt utvalg av systemer for propulsjon og elektrisk kraftproduksjon samt hjelpesystemer for kjøling, smøring, lasthåndtering og dekksmaskineri.   Kjerne temaene i denne disiplinen er system design, ytelses analyse, styring og integrasjon for optimal ytelse og miljøvennlig og sikker operasjon.

Kunnskap

Kandidaten skal etter å ha fullført denne profilen ha:

 • Brede og solide basiskunnskaper som for studieprogrammets læringsmål og som gir grunnlag for komponent- og systemforståelse, metodeforståelse og anvendelse, design og problemløsning innenfor maskineriområdet inklusive propulsjon.
 • Ha dybdekunnskap innen minst ett av områdene varme- og strømningstekniske systemer, mekaniske systemer og styrke inklusive vibrasjoner samt hydrauliske systemer med et særlig fokus på system dynamikk, styring og integrasjon.
 • Ha gode kunnskaper innen forbrenningsmotoren og dens hovedsystemer med særlig fokus på gass som energibærer, reduksjon av skadelig utslipp, optimalisering av motorsystemet, systemdynamikk og integrasjon.
 • Ha gode kunnskaper om matematisk modellering og simulering av maskinerisystemer generelt og bruk av simuleringsmodeller som redskaper for analyse og problemløsning.
 • Ha gode kunnskaper om teknisk drift, vedlikehold og sikkerhet, samt metodikk for planlegging av vedlikehold for maskinerisystemer innen området.
 • Ha kjennskap til sentrale standarder og regelverk innenfor fagområdet.
 • Ha kjennskap til utviklingen innen nye teknologier for produksjon av ren energi for propulsjon og kraft.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Utnytte ervervet kunnskap i utvikling, problemløsning og innovasjon innen fagområdet.
 • Utføre prosjektering av maskinerianlegg for ulike anvendelser og vurdere maskineri komponent- og systemløsninger for effektiv, sikker og miljøvennlig operasjon og drift.
 • Bruke moderne beregningsverktøy, modellerings- og simuleringsprogrammer for modellering, simulering og analyse av dynamiske systemer innenfor maskineriområdet inklusive vurdering av resultater.

Generell kompetanse

Som for studieprogrammet