Marin teknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Marin teknikk

– Hovedprofiler

Hovedprofilene tar utgangspunkt i de grunnleggende marine disiplinene marin hydrodynamikk, marin konstruksjonsteknikk og marine systemer. Det blir lagt vekt på din evne til å kombinere fysisk forståelse ved hjelp av matematiske modeller og databaserte analysemetoder. I tillegg fokuserer hovedprofilene på å utvikle din evne til å se helheten i tekniske problemstillinger når det gjelder utforming, analyse og drift av marintekniske systemer.

Kunnskap fra flere fagområder blir brukt til å finne fram til gode løsninger. Det er først i det tredje året du velger hovedprofil.

Det finnes seks ulike hovedprofiler:

  1. Marin konstruksjonsteknikk
  2. Marin kybernetikk
  3. Marin hydrodynamikk
  4. Sikkerhet og driftsledelse
  5. Marint maskineri
  6. Marin prosjektering og logistikk