Marin teknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Marin teknikk

– Jobbmuligheter

En stor andel av Norges eksport er knyttet til havbruk, skipsfart og skipsbygging, fiskeri, olje og gass. 

Ferdigutdannede studenter fra marin teknikk jobber med varierte oppgaver innen alle disse bransjene. I tillegg får du den nødvendige kunnskapen du trenger om du vil satse på en karriere innenfor marin innovasjon. Ulike oppgaver kan være utforming av vindmøller, bølgekraftverk, flytende broer og flytende flyplasser!

Innenfor marin teknikk er det store muligheter for å få jobb innen akkurat det man interesserer seg for, verden over. Enten du vil arbeide med prosjektering, forskning, ta en doktorgrad, eller starte ditt eget firma, er studiet i marin teknikk et godt utgangspunkt.

Behovet er stort for dyktige fagfolk

Som ferdigutdannet sivilingeniør fra marin teknikk har du en kompetanse som er svært viktig for Norge. Det er stor aktivitet i havnæringen, både i Norge og resten av verden. Jobbmulighetene er varierte og spennende. Behovet er stort for dyktige fagfolk.

Hele verden som arbeidsplass

Som sivilingeniør har du hele verden som arbeidsplass. Det er vanlig å jobbe internasjonalt, i form av arbeidsreiser av forskjellig varighet eller langvarige prosjekter. Å jobbe internasjonalt gir spennende utfordringer. Du får erfaring med andre kulturer og språk, og får sett andre deler av verden.

Som marinstudenten har du gode karrieremuligheter da utdanningen blant annet gjør deg i stand til å mestre flere fagdisipliner.

Som sivilingeniør innen marin teknikk vil du være en ettertraktet og verdsatt ressurs, og du vil få et spennende og interessant yrkesliv.

Trainee

De fleste nyansatte går gjennom et opplæringsprogram hos bedriften, og mange blir ansatt som trainee. Å være trainee betyr at du arbeider i en opplæringsstilling. For bedriften er dette en fin måte å forme deg etter sine behov. Som trainee får man grundig opplæring i arbeidsoppgaver som er spesifikke for bedriften, men uten at man sitter med hele ansvaret fra første dag. Et slikt program varer ofte i opptil 3 år og innebærer lengre opphold i utlandet (Brasil, Asia, Den persiske gulf, USA osv).


Intervju med tidligere studenter

Under kan de lese og se intervju med tidligere studenter fra Marin teknikk.

Ressurspublisering

I tillegg er det kult å jobbe med skip i sanntid; avgjørelser vi tar påvirker store fartøy umiddelbart.


Intervju med tidligere student på marin teknikk Ragni Rørtveit

Studieprogram: Marin teknikk
Uteksaminert fra NTNU: 2017
Arbeidsgiver: Equinor
Tittel: Graduateingeniør
Navn: Ragni Rørtveit

Det beste med jobben er at det er veldig sosialt - hele verdikjeden må snakke sammen for å optimalisere driften, og  det er mange hensyn som må tas i betraktning.


Jeg likte friheten og muligheten til å velge etter interesse


Studieprogram: Marin teknikk
Arbeidssted: MainTech
Navn: Sverre Wattum

Sverre Wattum er utdannet sivilingeniør innenfor marin teknikk med fordypning i driftsteknikk. Nå jobber han i MainTech. I videoen forteller han om hvorfor han valgte dette studiet og hva han jobber med nå.

NTNU marin teknikk - tommel opp!


Studieprogram: Marin teknikk
Arbeidssted: Kongsberg
Navn: Daniel Svoren

Daniel Svoren er utdannet sivilingeniør innenfor marin teknikk med spesialisering innenfor marine konstruksjoner v/NTNU i Trondheim. Nå jobber han i Kongsberg og i videoen under forteller han litt om hvorfor han valgte å studere marin, sitt utvekslingsår i Brasil og om sine nåværende arbeidsoppgaver.

Det skjer mye spennende maritimt


Studieprogram: Marin teknikk
Arbeidssted: Rolls-Royce
Navn: Solveig Bjørneset

Solveig Bjørneset er utdannet sivilingeniør innenfor Marin teknikk med spesialisering i kybernetikk v/NTNU i Trondheim. I denne videoen forteller hun om hvorfor hun valgte å studere marin teknikk og hvordan hun får bruk for det hun lærte under studiet i sin nåværende jobb i Rolls-Royce.

Vurder å ta en doktorgrad

Vurder å ta en doktorgrad

Bedriftskontak Marin

Bedriftskontak Marin

Bedriftskontakt Marin er Institutt for Marin Teknikks egne bedriftskontakt. Bedriftskontakten fungerer som et bindeledd mellom det marintekniske næringslivet og instituttets studenter. Ukentlig arrangerer de bedriftspresentasjoner og faglige arrangementer for studentene. Dette bidrar til bedre jobbformidling og kontakt med næringslivet.

Teknologiporten

Teknologiporten

Teknologiporten er bedriftskontakten for fakultet for ingeniørvitenskap.

De arrangerer en rekke bedriftspresentasjoner hvert semester i tillegg til faglige temakvelder og ekskursjoner. Teknologiporten dekker nesten 3000 sivilingeniørstudenter og har som mål å skape interesse og muligheter i næringslivet for teknologistudenter ved NTNU.