Marin teknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Marin teknikk

– Jobbmuligheter


Kandidatundersøkelsen

Nøkkeltall for marin teknikk fra Kandidatundersøkelsen
 

95 %

Andel som er i jobb

77 %

Relevant stilling

76 %

Opplever utdanningen som etterspurt

Jobbmuligheter

En stor andel av Norges eksport er knyttet til havbruk, skipsfart og skipsbygging, fiskeri, olje og gass. 

Ferdigutdannede studenter fra marin teknikk jobber med varierte oppgaver innen alle disse bransjene. I tillegg får du den nødvendige kunnskapen du trenger om du vil satse på en karriere innenfor marin innovasjon. Ulike oppgaver kan være utforming av vindmøller, bølgekraftverk, flytende broer og flytende flyplasser.

Innenfor marin teknikk er det store muligheter for å få jobb innen akkurat det man interesserer seg for, verden over. Enten du vil arbeide med prosjektering, forskning, ta en doktorgrad, eller starte ditt eget firma, er studiet i marin teknikk et godt utgangspunkt.

Behovet er stort for dyktige fagfolk

Som ferdigutdannet sivilingeniør fra marin teknikk har du en kompetanse som er svært viktig for Norge. Det er stor aktivitet i havnæringen, både i Norge og resten av verden. Jobbmulighetene er varierte og spennende. Behovet er stort for dyktige fagfolk.

Maritime næringer kan bli eventyrlig store - Les om fremtidsmuligheter i maritime næringer.

Hele verden som arbeidsplass

Som sivilingeniør har du hele verden som arbeidsplass. Det er vanlig å jobbe internasjonalt, i form av arbeidsreiser av forskjellig varighet eller langvarige prosjekter. Å jobbe internasjonalt gir spennende utfordringer. Du får erfaring med andre kulturer og språk, og får sett andre deler av verden.

Som marinstudenten har du gode karrieremuligheter da utdanningen blant annet gjør deg i stand til å mestre flere fagdisipliner.

Som sivilingeniør innen marin teknikk vil du være en ettertraktet og verdsatt ressurs, og du vil få et spennende og interessant yrkesliv.

Trainee

De fleste nyansatte går gjennom et opplæringsprogram hos bedriften, og mange blir ansatt som trainee. Å være trainee betyr at du arbeider i en opplæringsstilling. For bedriften er dette en fin måte å forme deg etter sine behov. Som trainee får man grundig opplæring i arbeidsoppgaver som er spesifikke for bedriften, men uten at man sitter med hele ansvaret fra første dag. Et slikt program varer ofte i opptil 3 år og innebærer lengre opphold i utlandet.


Bedriftskontak Marin

Bedriftskontak Marin

Bedriftskontakt Marin er Institutt for Marin Teknikks egne bedriftskontakt. Bedriftskontakten fungerer som et bindeledd mellom det marintekniske næringslivet og instituttets studenter. Ukentlig arrangerer de bedriftspresentasjoner og faglige arrangementer for studentene. Dette bidrar til bedre jobbformidling og kontakt med næringslivet.

Teknologiporten

Teknologiporten

Teknologiporten er bedriftskontakten for fakultet for ingeniørvitenskap.

De arrangerer en rekke bedriftspresentasjoner hvert semester i tillegg til faglige temakvelder og ekskursjoner. Teknologiporten dekker nesten 3000 sivilingeniørstudenter og har som mål å skape interesse og muligheter i næringslivet for teknologistudenter ved NTNU.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.