Marin teknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Marin teknikk

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Dette er et frivillig og gratis kurs som varer i én uke. Kurset avholdes før den ordinære undervisningen og Teknostart begynner.

Kurset gir et godt grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU, og er sterkt anbefalt dersom det er en stund siden du hadde matematikk på VGS.

Les mer om innhold og påmelding

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Alle nye marin teknikk studenter ønskes velkommen til Campus Tyholt for studiestart.

Sjekk AtBs reiseplanlegger for bussruter. Nærmeste holdeplass til Campus Tyholt er Otto Nielsens veg og Magnus Berrføtts veg.

Fra kl. 08.15

Vi tar imot dere for oppmøteregistrering og gruppeinndeling.

Kl. 09.15

Samling i grupper. Her får dere møte fadderne og studentmentoren deres. Fokuset på oppstartsdagen er at dere skal bli kjent med hverandre. I tillegg blir det gitt litt praktisk informasjon det kan være nyttig å få med seg.

Kl. 11.00

Vi ser den digitale immatrikuleringen sammen i grupper.


Les mer om immatrikuleringen 2020

Kl. 09.00-15.00: Spør en student om det du lurer på

Studenter svarer på spørsmål i Facebookgruppen "Søkere til NTNU - Teknologi, ingeniør & realfag, Trondheim 2020".

Kom-i-gang

Kom-i-gang nettsiden finner du informasjon om ulike studentorganisasjoner, linjeforeninger og annen nyttig informasjon for deg som er ny student.

Tips: Bruk dagen til å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette allerede. 

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU.

Se nettsiden til Teknostart for timeplan

Informasjonsvideo fra studieveileder kommer.

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen Mannhullet arrangerer fadderuke for 5-årig master i Marin teknikk i uke 32 og 33.

Få mer informasjon om dette i «Marina introutgave» som blir sendt ut på epost i slutten av juli/begynnelsen av august.

Har du spørsmål om fadderuka på Marin Teknikk, send en epost til sproyteforer@mannhullet.no.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig fra Min side på Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplanen for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen som du kan finne under studiets oppbygning.

Pensum

Det vil bli informert pensum om etter studiestart.

PC

Du må ha egen standard bærbar PC for bruk i undervisning og vurdering. Det er ikke nødvendig med en kraftig og dyr maskin og programmene som blir brukt stiller ingen store krav til hverken maskinvare eller operativsystem.

Vi anbefaler PC med Windows operativsystem framfor Mac. Modell og prisklasse velger du selv, men av erfaring er man tjent med å unngå de aller rimeligste alternativene.

Har du behov for tilrettelegging av studiene vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig, slik at studietiden ved NTNU blir best mulig. 

Send en epost til tilrettelegging@st.ntnu.no 

NB! Ikke send sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.


Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Søkt om studieplass?

Søkt om studieplass?

Få informasjon og nyttige tips i Facbookgruppen for søkere til teknologi, ingeniør & realfag i Trondeheim.

Om marin teknikk

Om marin teknikk

Havet – en horisont mot fremtiden! 

Har du noen gang sett på flytende vindmøller, en oljeplattform eller et fullastet containerskip og lurt på hvordan det fungerer? Da er muligens dette studiet noe for deg! 

På studieprogrammet marin teknikk vil du lære om det som er verdt å vite – både over og under havoverflaten. Om alt fra design av framtidens supertankere til avanserte sensorsystemer på maskineri langt nede i havdypet. 

Studiet gir deg også etterlengtet kompetanse om framtidens utfordringer på havet. Kanskje kan du bidra til å skape bærekraftige løsninger som kan ta oss i riktig retning? Vi legger vekt på å bruke innovative løsninger som datateknologi, marin robotikk, autonomi og materialteknikk. 

Marin teknikk passer for deg som liker realfag, er flink til å se sammenhenger og som ønsker å bruke realfag på praktiske problemstillinger.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

 • Generell studiekompetanse
 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak. For opptaket 2019 var poenggrensen 54,3 for ordinær kvote, 53,6 i førstegangsvitnemålkvoten.


Jobbmuligheter

En stor andel av Norges eksport er knyttet til havbruk, skipsfart og skipsbygging, fiskeri og olje og gass. Ferdigutdannede studenter fra marin teknikk jobber med varierte oppgaver innen alle disse bransjene.  I tillegg er det økende aktivitet og jobbmuligheter innen nye anvendelser, slik som offshore vindturbiner, bølgekraftverk, og flytende broer og flyplasser. Innenfor marin teknikk er det store muligheter for å jobbe med akkurat det man er interessert i, over hele verden!

Enten du vil arbeide med engineering, forskning, ta en doktorgrad, eller starte ditt eget firma, er studiet i marin teknikk et perfekt grunnlag.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i marin teknikk er et 5-årig masterprogram.

Etter de to første årene som er felles for alle, velger du mellom seks ulike fordypningsretninger (hovedprofiler):

Det femte og siste året er satt av til prosjekt- og masteroppgave.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
epost: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Studiemiljø

Informasjon om linjeforening, studiebyen Trondheim og hvordan det er å studere marin teknikk ved NTNU.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogram: Marin teknikk - masterstudium (5-årig)
 • Gradsnavn: Master i teknologi
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194765
 • Poenggrense: 2019: 54,3
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019: 53,6
 • Ansvarlig: Fakultet for ingeniørvitenskap
 • Studiested: Tyholt, Trondheim

SoMe

FØLG OSS HER

Facebook      Snapchat     Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

FNs Bærekraftmål

FNs Bærekraftmål

Vi er helt avhengig av havet for å opprettholde klimabalansen, produsere ren energi, skaffe mat og transportere, men havet forsures og forsøples. Som student på marin teknikk får du kunnskapen som trengs for å kunne realisere havets verdier bærekraftig.

Ikon - FNs bærekraftmål 3 - god helse. Lenke til bærekraftsmål 3.Ikon - FNs bærekraftmål 7 - ren energi for alle. Lenke til bærekraftsmål 7.
Ikon - FNs bærekraftmål 13 - Stoppe klimaendringene. Lenke til bærekraftsmål 13.Ikon - FNs bærekraftmål 14 - liv under vann. Lenke til bærekraftsmål 14.

Kjønnspoeng

Kjønnspoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for kvinner som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.

ID: 1286089954 Krysspublisert Sivilingeniør

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.