Sivilingeniør / Masterprogram, 5-årig, Trondheim

Kommunikasjonsteknologi

– Studieveiledning

Studenter ved komtek kan benytte seg av studieveiledere ved Studentservice, ved fakultetet eller ved instituttene. De ulike studieveilederene kan hjelpe deg på ulike områder, beskrevet nedenfor.

Hva kan studieveilederne hjelpe deg med?

Studieveilederenes oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål både til nye studenter og underveis i studiet:

  • Svare på spørsmål om studiet og jobbmulighetene generelt.
  • Bistå ved valg av hovedprofiler og emner.
  • Gir uttalelse til fakultetet om godkjenning av fagopplegg ved utenlandsopphold.
  • Bistå studenter som har spesielle behov og/eller problemer, som for eksempel med opplegg for redusert fremdrift.

Studieveiledere kan også hjelpe deg ved problemer med registrering av fag eller oppdatering av studieplan.

Hvordan kontakte studieveilederene?

Beste måte å komme i kontakt med studieveileder er å sende en e-post hvor du presenterer saken og eventuelt ber om et møte.

Karriererådigiving

Nærmer du deg slutten av studiet og skal i gang med jobbsøking? Studieveilederne ved komtek tilbyr studieveiledning. NTNU Karriere gir studieveiledning, karriereveiledning og kursing. I tillegg kan studentkontaktene være behjelpelige og gi deg svar fra «en students synspunkt».


Fri, 10 Mar 2017 09:18:20 +0100