Sivilingeniør / Masterprogram, 5-årig, Trondheim

Kommunikasjonsteknologi

– Studieveiledning

Hva kan studieveilederne hjelpe deg med?

Studieveilederens oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsmål både til nye studenter og underveis i studiet:

  • Svare på spørsmål om studiet og jobbmulighetene generelt.
  • Bistå ved valg av hovedprofiler og emner.
  • Gir uttalelse til fakultetet om godkjenning av fagopplegg ved utenlandsopphold.
  • Bistå studenter som har spesielle behov og/eller problemer, som for eksempel med opplegg for redusert fremdrift.

Studieveiledere kan også hjelpe deg ved problemer med registrering av fag eller oppdatering av studieplan.

Hvordan kontakte studieveilederene?

Beste måte å komme i kontakt med studieveileder er å sende en e-post hvor du presenterer saken og eventuelt ber om et møte.

Karriererådigiving

Nærmer du deg slutten av studiet og skal i gang med jobbsøking? Studieveilederne ved komtek tilbyr studieveiledning. NTNU Karriere gir studieveiledning, karriereveiledning og kursing. I tillegg kan studentkontaktene være behjelpelige og gi deg svar fra «en students synspunkt».


Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd for utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene