Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet

Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig, Trondheim

Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet

– Utveksling i utlandet


Student som leser en bok. Foto

IKT-bransjen er i sin natur internasjonal, og mange "KomTekere" jobber i bedrifter med avdelinger i land over hele verden. Dersom du har en drøm om å jobbe i utlandet for en kortere eller lenger periode, er kommunikasjons-teknologistudiet et godt utgangspunkt for å oppfylle denne drømmen.

Mange av komtek-studentene velger også å studere et år i utlandet i løpet av studietiden. Ønsker du å ta et studieår utenlands, har vi lagt til rette for det i 4. årskurs. På den måten mister du ikke de tre viktige førsteårene ved studiet, hvor den grunnleggende ingeniørkompetansen bygges. Det forutsettes at lærestedet er godkjent av NTNU og at fagene som velges godkjennes som erstatning for årskurset. Det forutsettes videre at studentene tar fag tilsvarende et fullt års studium og at emnene i størst mulig grad tilsvarer de obligatoriske/valgbare emnene i årskurset ved NTNU.

På generelt grunnlag kan KomTek-studenter dra på utvekslingsopphold hvor de vil, men det forutsettes at lærestedet har faglig tyngde innen kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet. Med utganspunkt i kunnskap om fagtilbud samt etablerte avtaler anbefales KomTek-studenter å dra på utvekslingsopphold til følgende læresteder:

  • EURECOM (Frankrike)
  • INSA Toulouse (Frankrike)
  • Aalto University School of Science (Finland)
  • KTH Royal Institute of Technology (Sverige)
  • Technical University of Denmark (Danmark)
  • University of Tartu (Estland)
  • Universitet i Bologna (Italia)
  • Budapest University of Technology and Economics (BME) (Ungarn)
  • Mahidol University (Thailand)

KRYSSPUBLISERT – Fellestekst om utenlandsopphold under studieprogram

Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

 

Praktisk informasjon om utveksling


Generell informasjon om utveksling

Abakus utland

Abakus utland

Abakus har samlet nøkkelinformasjon om utenlandsstudier og publisert en nettside som omhandler utenlandsopphold for IKT-studenter.