Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet

Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig, Trondheim

Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet

– Studiets oppbygging

Studenter på lab
Det er viktig å prøve ut systemer i praksis. Foto: Geir Mogen.
Studiet kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet er et femårig masterprogram som gir deg tittelen sivilingeniør.

De tre første årene fokuserer på grunnleggende emner i kommunikasjonsteknologi, data, matematikk og fysikk. Noen av fagene er digital økonomi, datamaskiner og digitalteknikk, teknologiledelse, algoritmer og datastrukturer, mobil- og nettjenester og informasjonssikkerhet. Studiet kombinerer teori med praktisk arbeid og simuleringer i lab. For å forstå hvordan noe faktisk fungerer, er det viktig å få prøvd ut systemer i praksis.

 

Etter tre år kan du spesialisere deg innen i en av de tre hovedprofilene:
 
  • Nett, tjenester og applikasjoner
  • Informasjonssikkerhet
  • Digital økonomi
 
Fjerde studieår består av emner knyttet til hovedprofilen, et komplementært emne og et tverrfaglig prosjekt med Eksperter i team. Det komplementære emnet du velger vil bidra til å gi deg en større forståelse og for eksempel økt kunnskap om konsekvenser av teknologi og/eller gi deg et bedre grunnlag for å kunne ta lederoppgaver.
 
Femte studieår er det siste og avsluttende året i sivilingeniørgraden. Høstsemesteret består av et fordypningsprosjekt og et fordypningsemne innen hovedprofilen du har valgt, og til et nytt komplementært emne. Vårsemesteret siste studieår står masteroppgaven på planen. Masteroppgaven kan gjerne utføres i samarbeid med en bedrift.
 
 
 

Kommunikasjonsteknologi, studiets oppbygging

 

Hovedprofiler

Nett, tjenester og applikasjoner

Dette er hovedprofilen for deg som vil utvikle og forstå arkitekturen bak nettbaserte tjenester og applikasjoner. Det gir deg dyp kompetanse og ferdigheter innen kommunikasjonsnett, nettbaserte tjenester og applikasjoner. Du vil lære å mestre tekniske utfordringer som krever forståelse av samspillet mellom funksjonelle og ikke-funksjonelle krav og samfunnsmessige behov. Nettbaserte tjenester har strenge sanntids- og pålitelighetskrav. God arkitektur og systemer som er stabile og riktig skalert er viktig.

Informasjonssikkerhet

Dette er hovedprofilen for deg som er opptatt av sikkerhetsaspektet i kommunikasjonsteknologi og ønsker å identifisere sikkerhetstrusler. Det gir deg spesialkunnskap om sikring mot misbruk, avlytting og sabotasje av nettet og informasjon. Du vil få inngående kunnskap om kryptering og lære prinsipper, metoder og algoritmer for sikring av data som transporteres over nett, eller som lagres eller prosesseres av nettbaserte tjenester og applikasjoner.

Digital økonomi

Dette er hovedprofilen for deg som vil ha en dyp og overordnet forståelse for kommunikasjonsteknologi og digitale tjenester med forretningsmodeller, modellering, samfunnsbehov og forbrukeratferd. Det gir deg spesialkunnskap om det økonomiske fundamentet for IKT-industrien og verdiskapning. Tekniske og økonomiske konsekvenser av samfunnets bruk av kommunikasjonsnett, nettbaserte tjenester og informasjonssikkerhet er også viktige områder. Endringstakten i teknologi og marked er stort. Kunnskap om metodikker og prinsipper innen digital økonomi er veldig verdifult.

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene over gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

1. år

1. år


 
Emnekode Emnenavn SP
HMS0002 HMS-kurs for 1. årsstudenter
TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
TMA4100 Matematikk 1 7,5
TMA4140 Diskret matematikk 7,5
TTM4175 Kommunikasjonsteknologi, introduksjon 7,5
Emnekode Emnenavn SP
EXPH0004 Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi 7,5
TDT4100 Objektorientert programmering 7,5
TFE4101 Krets- og digitalteknikk 7,5
TTM4100 Kommunikasjon - Tjenester og nett 7,5

2. år

2. år

Emnekode Emnenavn SP
TDT4120 Algoritmer og datastrukturer 7,5
TDT4160 Datamaskiner og digitalteknikk 7,5
TMA4110 Matematikk 3 7,5
TTM4165 Digital økonomi 7,5
Emnekode Emnenavn SP
TDT4145 Datamodellering og databasesystemer 7,5
TMA4245 Statistikk 7,5
TTM4115 Design av reaktive systemer 1 7,5
TTM4180 Nettverkshåndtering 7,5

3. år

3. år

Emnekode Emnenavn SP
TMA4135 Matematikk 4D 7,5
TTM4105 Aksess- og transportnett 7,5
TTM4110 Pålitelighet og ytelse med simulering 7,5
TTM4185 Sikkerhet og robusthet i IKT system 7,5
Emnekode Emnenavn SP
TFY4125 Fysikk 7,5
TIØ4258 Teknologiledelse 7,5
TTM4133 Mobile nett og tjenester 7,5
TTM4135 Informasjonssikkerhet 7,5

4. årskurs

4. årskurs

Fra fjerde årskurs deler studiet seg i tre fordypningsområder. Fra høstsemesteret i 4. årskurs velger du enten nett, tjenester og applikasjoner eller informasjonssikkerhet eller digital økonomi. 

I tillegg til de obligatoriske emnene skal det velges emner slik at det blir 30 studiepoeng (SP) i hvert semester.

Se https://www.ntnu.no/eit for mer informasjon om Eksperter i team, tverfaglig prosjekt.

Fordypningsområdene


5. årskurs

5. årskurs

I 5. årskurs tilbys disse hovedprofilene: