Kommunikasjonsteknologi

Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig, Trondheim

Kommunikasjonsteknologi

– Om studieprogrammet


Studenter fra kommunikasjonsteknologi på labKommunikasjon og teknologi binder oss sammen. Vi bruker stadig mer av livene våre på nett – både på jobb og i fritiden. Studiet kommunikasjonsteknologi gir deg en bred og helhetlig forståelse av digitale systemer som samfunnet vårt har blitt helt avhengig av.

Kommunikasjonsteknologi blir brukt til å automatisere, styre og overvåke energisystemer. Teknologien kan gjøre transportsektoren og privatbiler smartere. For å få ny teknologi til å fungere godt, for eksempel helse- og omsorgsektoren, må kommunikasjon mellom enheter være samstemt – og den må være sikker og trygg.

Studiet kombinerer teori med praktisk arbeid i simuleringslaben. I laben simulerer og tester vi et ekte kommunikasjonssystem, ser hvordan det fungerer, er koblet sammen og leter etter flaskehalser. Vi fjerner en flaskehals og sjekker om systemet fortsatt er stabilt.

Dette lærer du i kommunikasjonsteknologi:

 • generell kommunikasjonsteknologi
 • grunnleggende kode og programmering
 • digital sikkerhet
 • samfunnsmessige, etiske, økonomiske og forretningsmessige konsekvenser av informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
 • design og implementasjon av et system
 • hvordan du lager din "egen" webserver og nettside
 • hvordan du setter opp og konfigurer et nettverk Identifisering av sikkerhetstrusler og etisk hacking
 • teknologiens historie, utvikling og teknologiledelse
 • hvordan du analyserer et problem, definerer logiske delproblemer, velger modeller og metoder som du anvender og deretter evaluerer resultatene
 • studiet er et femårig program som gir deg tittelen sivilingeniør
 • de tre første årene fokuserer på grunnleggende emner i kommunikasjonsteknologi, data, matematikk og fysikk
   

Studentintervju

Studentintervju

Da jeg var elev på videregående deltok jeg på teknologicamp i regi av Jenteprosjektet Ada. På campen hørte jeg om sivilingeniørstudiet i kommunikasjonsteknologi. Dette passer meg! tenkte jeg.

Portrett av Hege Krokås Borge

Et veldig fremtidsrettet studie med gode arbeidsmuligheter