Sivilingeniør / Masterprogram, 5-årig, Trondheim

Kommunikasjonsteknologi

– Om studieprogrammet

Studenter fra kommunikasjonsteknologi på lab
Hvordan fungerer teknologiske nyvinninger som gjør det mulig med bredbånd på hytta, surfing med mobilen - eller tjenester som Facebook , Twitter, Skype, Dropbox, Netflix og Spotify?

Vi bruker stadig mer av livene våre på nett - på jobb som i fritid. Samfunnet er avhengig av avanserte kommunikasjonsnett og nettbaserte tjenester, og det er derfor nødvendig at disse fungerer på best mulig måte. Tiden da kommunikasjonsteknologi var begrenset til telekom-sektoren er for lengst over. Kommunikasjonsteknologi vil blant annet bli brukt til å automatisere, styre og overvåke fremtidens energisystemer, innen transport og privatbilisme samt i fremtidens samhandlingssystemer for helse- og omsorgssektoren. Vi har begreper som smart grid, smarte hus, smarte byer og smart velferdsteknologi, hvor kommunikasjonsteknologi er en viktig komponent. Det er derfor et stort behov for sivilingeniører med kompetanse i kommunikasjonsteknologi.

Studiet i kommunikasjonsteknologi (KomTek) vil gi deg et fundament for å kunne møte tekniske utfordringer, men også utfordringer som krever en bred forståelse av samhandlingen mellom tekniske, økonomiske og samfunnsmessige aspekter. Etter endt studium i kommunikasjonsteknologi vil du kunne være med på å realisere neste generasjons nett og nettbaserte tjenester og løse dagens og morgendagens kommunikasjonsutfordringer.

 


Studentintervju

Da jeg var elev på videregående deltok jeg på teknologicamp i regi av Jenteprosjektet Ada. På campen hørte jeg om sivilingeniørstudiet i kommunikasjonsteknologi. Dette passer meg! tenkte jeg.

Portrett av Hege Krokås Borge

Et veldig fremtidsrettet studie med gode arbeidsmuligheter