SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 5-ÅRIG, Trondheim

Kommunikasjonsteknologi

 
Studenter ved kommunikasjonsteknologi i arbeid
 

Om kommunikasjonsteknologi

Vi bruker stadig mer av livene våre på nett, på jobb som i fritid. Kommunikasjonsteknologi brukes etter hvert av alle og overalt. Uten pålitelige og effektive  kommunikasjonsnett og nettbaserte tjenester vil derfor dagens og morgendagens samfunn ikke fungere.

Vil du være med på å utvikle fremtidens nett og nettbaserte tjenester?

Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker opptak via samordna opptak.

Vi tar årlig opp ca. 40 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.

Jobbmuligheter

Som sivilingeniør i Kommunikasjonsteknologi kan du gå inn i mange ulike jobber. Studiet gir deg en bred utdanning innen IKT, som øker valgmulighetene på arbeidsmarkedet.

Arbeidsoppgavene kan eksempelvis være planlegging, design og administrasjon av nett og nettbaserte tjenester og kan omfatte system-, programvare- og utstyrs-utvikling.  Andre arbeidsoppgaver kan være rådgiving, ledelse, markedsføring og salg samt undervisning og forskning. Velges informasjonsikkerhet som en spesialisering i studiet kan ulike aspekter av cybersikkerhet og digital etterforskning være aktuelle arbeidsoppgaver.

Studiets oppbygning

Kommunikasjonsteknologi er et femårig program. De tre første årene av studiet omfatter grunnleggende emner i kommunikasjonsteknologi, data, matematikk og fysikk. Fra fjerde studieår spesialiserer du deg innen av en av følgende hovedprofiler:

  • Informasjonssikkerhet
  • Nett, tjenester og applikasjoner
  • Digital økonomi

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere eller studentkontakter.

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Elektrobygget.

Wed, 29 Mar 2017 12:44:37 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTKOM
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 770
Undervisningsform: Heltid

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist:  15. april

OpptakskravGenerell studiekompetanse, fysikk 1, 4 eller bedre i R2

Poenggrenser 2016:
Ordinær kvote: 53,2
Kvote for førstegangsvitnemål: 56,7

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak