Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig, Trondheim

Kommunikasjonsteknologi

– Vil du være med på å utvikle fremtidens nett og nettbaserte tjenester?
 
Studenter ved kommunikasjonsteknologi i arbeid


Om kommunikasjonsteknologi

Skylagring, mobilbetaling, sosiale medier, tingenes internett, intelligente transportsystemer. Kommunikasjonsteknologi brukes etter hvert av alle, og overalt, og samfunnet er helt avhengig av sikre og robuste nett og nettbaserte tjenester og applikasjoner.

Kommunikasjonsteknologi (KomTek) er studieprogrammet for deg som vil være med på å utvikle fremtidens nett og nettbaserte tjenester og applikasjoner. Dette studiet vil gi deg et fundament for å kunne møte tekniske utfordringer, men også utfordringer som krever en bred forståelse av samhandlingen mellom tekniske, økonomiske og samfunnsmessige aspekter.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptaksgrense for studieåret 2019-2020: 56,4 poeng i førstegangsvitnemålskvoten.
Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.  


Jobbmuligheter

Som sivilingeniør i Kommunikasjonsteknologi (KomTek) kan du gå inn i mange ulike jobber. Studiet gir deg en bred utdanning innen data, som øker valgmulighetene på arbeidsmarkedet.

Arbeidsoppgavene kan dreie seg om planlegging, oppbygning og drift av nett og nettbaserte tjenester og applikasjoner, systemutvikling og programmering, salg, markedsføring, ledelse, administrasjon, rådgiving, undervisning og forskning.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygning

Kommunikasjonsteknologi er et femårig program. De tre første årene av studiet omfatter grunnleggende emner i kommunikasjonsteknologi, data, matematikk og fysikk. Fra fjerde studieår spesialiserer du deg innen av en av følgende hovedprofiler:

  • Informasjonssikkerhet
  • Nett, tjenester og applikasjoner
  • Digital økonomi

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere eller studentkontakter.
Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Elektrobygget.


Studiemiljø

Studentene på dette studiet er relativt få og blir fort kjent med hverandre gjennom prosjektet Teknostart, som foregår i de to første ukene av studiet. I 3. klasse arrangeres en eskursjon, som de senere årene har gått til Malaysia, Singapore, Sør-Korea,Thailand, Japan og Vietnam. Dette er et veldig populært tiltak som er verdifullt både faglig og – ikke minst sosialt.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Mange av komtek-studentene velger å studere et år i utlandet i løpet av studietiden. Ønsker du å ta et studieår utenlands, ser vi helst at du gjør det i 4. årskurs.

 

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi
Studieprogramkode: MTKOM
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: 300

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 770

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Sivilingeniør

Du har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør etter endt studium. Dette vil fremgå av vitnemålet.

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på

Fra Viten og vilje på NRK

Ta gjerne en titt på NRK sin produksjon Viten og vilje – Digital livsfare for å få et godt innblikk i kommunikasjonsteknologi.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak