SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 5-ÅRIG, Trondheim

Kommunikasjonsteknologi

 
Studenter ved kommunikasjonsteknologi i arbeid

Velkommen til studiestart 2017

7.–11. august - Oppfriskningskurs i matematikk

Oppfriskningskurset i matematikk er et frivillig og gratis kurs over én uke som avholdes før den ordinære undervisningen og Teknostart begynner.

Kurset er først og fremst myntet på dem som ønsker en litt mykere start på semesteret. Kurset er ment å gi et bedre grunnlag for å gå løs på matematikkemnene ved NTNU.

Les mer om innhold og påmelding.

Søndag 13. august – Velkomstdag for jenter

Før immatrikulering og offisiell skolestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå i samme klasse som deg og jentene fra de studiene som ligger nærmest ditt eget.

Du får informasjon om de ulike tilbudene som Jenteprosjektet Ada har til jentene på studiene og du får en snikktitt på NTNU, før det braker løs for alvor uken etterpå.

Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.

Program for velkomstdagen

 

Mandag 14. august - Kom-i-gang-dag og Ny i Trondheim-kurs

Kl. 10.00–15.00 Kom-i-gang-dagen

Arrangeres på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.
Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før.

Kl. 17.00-18.00 Ny i Trondheim-kurs – VE1

Linjeforeningen Abakus arrangere kurs med mye nyttig info, tips og triks som er verdt å få med seg som ny student. For mer informasjon se Abakus sine nettsider.

Tirsdag 15. august - Fadderinndeling og orienteringsmøte med fakultetet

Kl. 11.00: Inndeling i faddergrupper – EL6, Elbygget

Linjeforeningen Abakus arrangerer fadderuken for 5-årig master i kommunikasjonsteknologi.
Se linjeforeningens hjemmeside for mer informasjon.

Gikk du glipp av fadderinndelingen? Send en e-post med telefonnummer til Abakus på arrkom@abakus.no så tar de kontakt med deg.

Kl. 12.15–14.00: Orienteringsmøte – S5, Sentralbygg 2

Orienteringsmøtet blir gitt av Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) for studenter på kommunikasjonsteknologi.

Onsdag 16. august - Immatrikulering, informasjonsmøte på instituttet og ekskursjon

Kl. 09.15: Felles immatrikulering – Plenen bak Hovedbygningen

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.
Les mer om den felles immatrikuleringen.

Kl. 11.50: Kommunikasjonsteknologi immatrikulering – F1, IT-bygget

Immatrikulering for kommunikasjonsteknologi, med obligatorisk oppmøte F1 i IT-bygget.

Har du ikke mulighet til å møte, gi beskjed til fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE-fakultetet) på e-post studinfo@ie.ntnu.no.

Kl. 14.15–15:00: Informasjonsmøte for nye studenter ved KomTek – EL2, Elbygget

Velkommen som ny KomTek student! Du vil få en presentasjon av studieprogrammet Kommunikasjonsteknologi. Du vil også møte faglærere og forskere fra institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, og representanter for næringslivsnettverket KiD.

Kl. 15.00–18:00: Ekskursjon til Tyholt

Etter informasjonsmøtet er alle nye KomTek studenter invitert til en ekskursjon til Tyholt. Vi tar felles buss fra Gløshaugen. Her vil du møte representanter fra flere kommunikasjonsteknologibedrifter og næringslivsnettverket KiD. Det vil være foredrag, demonstrasjoner av ny teknologi og servering.

17.–25. august – Teknostart

Hva er Teknostart?

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU.

Teknostart består av forskjellige deler, hvor alle er obligatoriske:

  1. Matematikk; dette er starten på emnet TMA 4100 Matematikk 1.
  2. Grupperefleksjon; for å utvikle ferdigheter i teamarbeid.
  3. Prosjekt; et gruppearbeid innenfor fagfeltet du har valgt. Det vil være fokus både på fagfeltet og bruken av matematikk i dette.

Hovedsiden til Teknostart 2017

Se informasjon om Teknostart for Kommunikasjonsteknologi

Nyttig å vite

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Examen philosophicum (ex.phil):

Informasjon om emnet, timeplan og orienteringsmøter. (NB: Husk at det er ulike ex.phil-koder, og derfor ulike lenker her)

Politiattest

Studenter på "navn på studieprogrammet" må levere politiattest ved studiestart.
Politiattesten leverer du ved "navn og adresse på leveringsplass"

Politiattest med merknad sendes til "adresse" senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt.  

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim/Gjøvik/Ålesund. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Om kommunikasjonsteknologi

Vi bruker stadig mer av livene våre på nett, på jobb som i fritid. Kommunikasjonsteknologi brukes etter hvert av alle og overalt. Uten pålitelige og effektive  kommunikasjonsnett og nettbaserte tjenester vil derfor dagens og morgendagens samfunn ikke fungere.

Vil du være med på å utvikle fremtidens nett og nettbaserte tjenester?

Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker opptak via samordna opptak.

Vi tar årlig opp ca. 40 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.

Jobbmuligheter

Som sivilingeniør i Kommunikasjonsteknologi kan du gå inn i mange ulike jobber. Studiet gir deg en bred utdanning innen IKT, som øker valgmulighetene på arbeidsmarkedet.

Arbeidsoppgavene kan eksempelvis være planlegging, design og administrasjon av nett og nettbaserte tjenester og kan omfatte system-, programvare- og utstyrs-utvikling.  Andre arbeidsoppgaver kan være rådgiving, ledelse, markedsføring og salg samt undervisning og forskning. Velges informasjonsikkerhet som en spesialisering i studiet kan ulike aspekter av cybersikkerhet og digital etterforskning være aktuelle arbeidsoppgaver.

Studiets oppbygning

Kommunikasjonsteknologi er et femårig program. De tre første årene av studiet omfatter grunnleggende emner i kommunikasjonsteknologi, data, matematikk og fysikk. Fra fjerde studieår spesialiserer du deg innen av en av følgende hovedprofiler:

  • Informasjonssikkerhet
  • Nett, tjenester og applikasjoner
  • Digital økonomi

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere eller studentkontakter.

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Elektrobygget.
 

Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTKOM
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 770
Undervisningsform: Heltid

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist:  15. april

OpptakskravGenerell studiekompetanse, fysikk 1, 4 eller bedre i R2

Poenggrenser 2016:
Ordinær kvote: 53,2
Kvote for førstegangsvitnemål: 56,7

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak