Sivilingeniør / Masterprogram, 5-årig, Trondheim

Kommunikasjonsteknologi

– Jobbmuligheter


Som sivilingeniør i kommunikasjonsteknologi har du gode jobbmuligheter innen både privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Du kan gå inn i mange ulike jobber med varierte arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene kan eksempelvis være planlegging, design og administrasjon av nett og nettbaserte tjenester og kan omfatte system-, programvare- og utstyrs-utvikling. Andre arbeidsoppgaver kan være rådgiving, ledelse, markedsføring og salg samt undervisning og forskning. Velges informasjonssikkerhet som en spesialisering i studiet kan ulike aspekter av cybersikkerhet og digital etterforskning være aktuelle arbeidsoppgaver. Arbeidsgiverne for ferdigutdannede kandidater fra KomTek er utstyrs- og systemleverandører, nettoperatører, teletjenesteleverandører, IKT-avdelinger i store bedrifter og konsulentbedrifter. Har du en god idé, kan du skape din egen arbeidsplass. Bransjen er internasjonal og flere tidligere komtek-studenter har en internasjonal karriere.

Arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet for KomTekere er svært godt. Våre kandidater finner godt betalte og interessante jobber i mange ulike bransjer. Hvert år utfører vi en arbeidsmarkedsundersøkelse for våre kandidater. I de siste årene fikk nesten 100 % av studentene som søkte jobb ett eller flere tilbud - før de var ferdig utdannet.

Hege Krokås Borge er ansatt i trainee-programmet Nytt Krutt 2018 i Visma Consulting.

Bedriftspresentasjoner

Hvert semester er det mange bedrifter som ønsker å presentere seg overfor studentene ved KomTek og NTNU. For komtek-studenter arrangerer Abakus aktuelle bedriftspresentasjoner. Presentasjonen er lagt opp slik at bedriften får presentere seg for studentene i en times tid i et auditorium. Etter presentasjonen er det muligheter til å prate med bedriftens representanter, ofte over god mat og drikke. Følg med på Abakus' hjemmesider for å se om det er noen presentasjoner som er interessante for deg. I tillegg arrangerer 3. klasse komtek og datateknologi itDAGENE – karrieredagen for IKT-studenter på NTNU – hvert år.

Karrieretjenesten

Karrieretjenesten gir studenter gode råd om overgangen fra studier til arbeidsliv. De arrangerer også jobbsøkerkurs, kurs i intervjuteknikk og kurs i internasjonal jobbsøking.

NTNU Bridge

NTNU Bridge kobler NTNU-studenter og arbeidslivet. På NTNU Bridge finner du arbeidsgivere som søker studenter til prosjektoppgaver, masteroppgaver, praksisplasser, sommerjobber og del- og heltidsjobber.