Hvilke typer jobber venter etter endt studietid?

– intervju av tidligere studenter fra NTNU

Dessislava Mihaylova (Dessi)

Bilde av Dessislava Mihaylova, ferdig utdannet som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi ved NTNUVåren 2012 ble Dessi ferdig uteksaminert fra sivilingeniørstudiet i industriell kjemi og bioteknologi, studieretning bioteknologi, og nå jobber hun hos Algeta ASA i Oslo.

Dessi startet på sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi med et ønske om å studere noe som var medisinsk rettet:

– Jeg ville lære om  hvordan ulike hendelser oppstår i biologiske organismer, og årsaken til disse, og videre bruke denne kunnskapen til å utnytte organismene bedre, blant annet med mål om å hjelpe mennesker og dyr.

Sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi

Dessislava Mihaylova (Dessi)

Bilde av Dessislava Mihaylova, ferdig utdannet som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi ved NTNUVåren 2012 ble Dessi ferdig uteksaminert fra sivilingeniørstudiet i industriell kjemi og bioteknologi, studieretning bioteknologi, og nå jobber hun hos Algeta ASA i Oslo.

Dessi startet på sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi med et ønske om å studere noe som var medisinsk rettet:

– Jeg ville lære om  hvordan ulike hendelser oppstår i biologiske organismer, og årsaken til disse, og videre bruke denne kunnskapen til å utnytte organismene bedre, blant annet med mål om å hjelpe mennesker og dyr.

«Drug delivery»
Masteroppgaven hennes hadde tittelen «Submicron Particles and Inflammation». 
Dessi arbeidet med nanopartiklernanopartikler som har evnen til å påvirke immunsystemet i mennesket. Slike nanopartikler kan blant annet benyttes til «drug delivery» - det vil si at medisiner festes til partiklene, og kan på denne måten ledes til bestemte organer i kroppen.

Etter at hun hadde levert inn masteroppgaven jobbet hun som sommervikar på laboratoriet for mikrobiologi på Ullevål Sykehus.
Dette vikariatet ble forlenget utover høsten, og varte til at hun fikk en mer relevant jobb. Hun ble kalt inn på flere ulike intervjuer, men den jobben hun til slutt takket ja til, var mest relevant for utdanningen.

Dessi er nå med på å utvikle en ny kreftmedisin hos Algeta ASA.
Hun jobber blant annet med radioaktivitet og optimalisering av ulike komponenter med fokus på dette nye legemiddelet.

–  Jeg hadde lenge vært interessert i Algeta og deres forskning innenfor legemiddelindustrien. Plutselig dukket det opp en fantastisk anledning for å søke jobb hos dem. Stillingen min er midlertidig, foreløpig er jeg ansatt på et prosjekt i seks måneder, men vi får se hva som skjer videre, fortelle Dessi.

Verdifull sivilingeniørutdannelse
Studiet og spesielt masteroppgaven, er i aller høyeste grad relevant for det Dessi jobber med nå, og hun merker godt hvor verdifullt det er med en sivilingeniørutdannelse. Samtidig er hun svært glad for at hun valgte å ta et ekstra emne i forhold til det som var planlagt. Dette emnet, immunologi, gjorde at flere dører åpnet seg for henne.

Dessi er i etterkant svært fornøyd med studiet, både faglig og sosialt. Selv om det har krevd både slit og tårer i løpet av årene, ser hun at det har vært verdt det.

–  Generelt er jeg veldig fornøyd med studiet, og NTNU har jo noen fantastiske professorer som er kjempeflinke til å lære bort faget sitt. Og det sosiale er det jo ikke noe å si på – noen ganger har det vært vanskelig ikke å prioritere bort det faglige i forhold til sosiale ting, forteller Dessi.
 


Ida Marie Wold

Våren 2012 gjennomførte Ida Marie sin femårige sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi, studieretning bioteknologi ved NTNU. . Hun jobber nå som Research Scientist i Pronova Biopharma, et norsk legemiddelselskap som produserer omega-3 deriverte legemidler.

Ida Marie begynte først på medisinstudiet, men byttet raskt til Industriell kjemi og bioteknologi da hun fant ut at hun likevel ikke ville bli lege.
Ved å velge dette studiet fikk hun fremdeles lære mye om biologi, medisin og kjemi, men i tillegg fikk hun en solid innføring i teknologiske emner.

–  Mange av fagområdene på medisin var spennende, men jeg ville heller gå for en mer allsidig, teknologisk rettet utdannelse. Derfor var studieprogrammet industriell kjemi og bioteknologi perfekt for meg, forteller Ida Marie.

Sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi

Ida Marie Wold

Våren 2012 gjennomførte Ida Marie sin femårige sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi, studieretning bioteknologi ved NTNU. . Hun jobber nå som Research Scientist i Pronova Biopharma, et norsk legemiddelselskap som produserer omega-3 deriverte legemidler.

Ida Marie begynte først på medisinstudiet, men byttet raskt til Industriell kjemi og bioteknologi da hun fant ut at hun likevel ikke ville bli lege.
Ved å velge dette studiet fikk hun fremdeles lære mye om biologi, medisin og kjemi, men i tillegg fikk hun en solid innføring i teknologiske emner.

–  Mange av fagområdene på medisin var spennende, men jeg ville heller gå for en mer allsidig, teknologisk rettet utdannelse. Derfor var studieprogrammet industriell kjemi og bioteknologi perfekt for meg, forteller Ida Marie.

Masteroppgaven til Ida Marie hadde tittelen "Development of Novel Gastro-resistant Softgel Formulations and Their Production Process", og ble utført i samarbeid med Pronova Biopharma. Hun var utplassert på deres laboratorier i Sandefjord og jobbet hovedsakelig med optimalisering av myke gelatinkapsler for oral administrering av legemidler.

Masteroppgaven ble inngangsbilletten til fast jobb
Når det gjelder jobbsøking var Ida Marie heldig fordi hun forstod at hun kom til å få muligheten til å fortsette hos Pronova etter masteroppgaven, og hun trengte derfor ikke søke på så mange jobber.

Før hun fikk den jobben hun har nå, ble hun også innkalt til andregangsintervju i et annet bioteknologiselskap. Hun fikk ikke denne jobben, men mener at det er et bevis på at bioteknologer er interessante for arbeidsgiverne der ute. Hun begynte tidlig i studiet å sjekke hva slags jobbmuligheter hun ville ha etter endt studietid, og god research gav tydeligvis resultater.

Jobbsøketips: ikke vær for kresen i starten!
Et godt tips er å knytte kontakter med potensielle fremtidige arbeidsgivere i løpet av studietiden, for eksempel via sommerjobber og prosjekter.

– Mange opplever at det er vanskelig å «komme inn på markedet» med bioteknologi som bakgrunn. Min erfaring er at det er lettere enn man tror. Man må bare ikke være så kresen når man søker. Det er utrolig mye vi kan gjøre med en så allsidig utdannelse, sier Ida Marie.

Nå jobber Ida Marie med å identifisere, optimalisere og utvikle nye produkter innen legemiddel- og kosttilskuddsbransjen.
Stillingen innebærer en del labarbeid, men også en god del kontorarbeid i form av litteratursøk, patentskriving og tverrfaglige prosjekter. Arbeidet er veldig variert, og hun har fått mange spennende utfordringer etter at hun startet. Læringskurven har vært bratt selv om Ida Marie allerede hadde blitt godt kjent med Pronova etter sommerjobb og masteroppgave, og hun har fått god bruk for det hun har lært i løpet av studiet.

– Jeg føler meg veldig heldig som har fått min første jobb i en bransje som er utrolig spennende og veldig relevant for min utdannelsesbakgrunn. Det er skikkelig gøy når man sitter i møter og det plutselig dukker opp kjent stoff som man har hatt om på studiet, forteller Ida Marie.

Et tilbakeblikk på studietiden
Om selve studiet forteller hun at det var faglig krevende, men samtidig spennende og utfordrende, spesielt etter at hun fikk velge flere emner innenfor bioteknologi. Hun synes også at det var kjempegøy å mestre oppgaver som virket usannsynlig på forhånd. Hun er også svært fornøyd med forholdet mellom ansatte og studenter på NTNU – terskelen har vært lav for å banke på dører for å spørre om ting hun lurte på.

–  Trondheim er en super studentby hvor det er lagt godt til rette for at studentene skal trives. Det tror jeg bidrar sterkt til at de fleste sitter igjen med en god følelse etter å ha fullført et langt studium på NTNU.


Marit Eggen

Bilde av Marit Eggen, ferdig utdannet som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi ved NTNUMarit ble uteksaminert fra sivilingeniørstudiet industriell kjemi og bioteknologi, studieretning bioteknologi, våren 2012. Hun jobber nå som vedlikeholdsingeniør hos Reinertsen AS i Bergen.

– Jeg har alltid vært glad i realfag og da særlig biologi og kjemi. Etter hvert sto bioteknologi fram som en svært interessant teknologisk retning, og jeg valgte derfor denne studieretningen, forteller Marit.

Marit sin masteroppgave handlet om nyttiggjøring av kiselalger (diatomer) i produksjon. og forbedring av såkalte Dye-sensitized solar cells.
Tanken er at slike solceller kan få økt effektivitet ved å inkorporere et lag av metallholdige diatomdeler i solcella. Marit studerte hvordan metallet sink tas opp og inkorporeres i to ulike typer kiselalger som muligens kan benyttes til dette.

Sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi

Marit Eggen

Bilde av Marit Eggen, ferdig utdannet som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi ved NTNUMarit ble uteksaminert fra sivilingeniørstudiet industriell kjemi og bioteknologi, studieretning bioteknologi, våren 2012. Hun jobber nå som vedlikeholdsingeniør hos Reinertsen AS i Bergen.

– Jeg har alltid vært glad i realfag og da særlig biologi og kjemi. Etter hvert sto bioteknologi fram som en svært interessant teknologisk retning, og jeg valgte derfor denne studieretningen, forteller Marit.

Marit sin masteroppgave handlet om nyttiggjøring av kiselalger (diatomer) i produksjon. og forbedring av såkalte Dye-sensitized solar cells.
Tanken er at slike solceller kan få økt effektivitet ved å inkorporere et lag av metallholdige diatomdeler i solcella. Marit studerte hvordan metallet sink tas opp og inkorporeres i to ulike typer kiselalger som muligens kan benyttes til dette.

Marit startet jobbsøkingen i god tid før hun var ferdig med studiet. Hun sendte ut ca 20 ulike jobbsøknader og ble innkalt til fire intervjuer. I september samme år fikk hun et jobbtilbud som hun takket ja til, og har nå fått fast stilling hos Reinertsen AS.

Hun jobber nå med modifikasjon og vedlikehold av oljeplattformer, altså relativt langt unna det hun studerte. Grunnen til at hun likevel valgte denne jobben, var at hun fikk et veldig godt inntrykk av arbeidsplassen og kollegaene sine, og i tillegg var hun innstilt på å få erfaring innen andre fagfelt enn det studiet hadde gitt henne.

Tanker om studietiden
–  Jeg har ikke fått bruk for så mye av den faglige kunnskapen jeg fikk i løpet av studiet i min nye jobb, men jeg har hatt svært stor nytte av det jeg har lært om arbeidsmetoder; hvordan håndterer man store arbeidsmengder og hvordan skal man prioritere de ulike arbeidsoppgavene, forteller Marit.

Marit er godt fornøyd med at studiet, både i forhold til det sosiale, og at det har vært en god døråpner til arbeidsmarkedet. Hun synes likevel at studiet burde inneholdt mer gruppearbeid med fremvisning av prosjektet for medstudenter og forelesere.