Industriell kjemi og bioteknologi

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Industriell kjemi og bioteknologi

– Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi er du godt rustet for fremtiden. Du kan være med på utviklingen av:

  • optimale og bærekraftige prosesser
  • solceller fra norsk silisium
  • miljøvennlig gasskraft med CO2-fangst
  • morgendagens legemidler
  • nye materialer til biler og fly
  • energiteknologi for fremtiden
  • for foredling av olje og gass

 

Som kjemiker kan du selv styre karrieren i ulike retninger, for eksempel inn mot forskning og utdanning eller jobb i industrien.

Det er et stadig større behov for sivilingeniører. Med en utdanning innen industriell kjemi og bioteknologi er mulighetene mange – flere av Norges viktigste bedrifter baserer seg på kunnskap innen kjemi, bioteknologi, prosessteknologi eller materialteknologi. De forskjellige spesialiseringene i studiet gir en rekke ulike jobbmuligheter:

Bioteknologi
Næringsmiddel-, fiskeri- og havbruksindustrien og er de største arbeidsmarkedene   for bioteknologistudenter. I tillegg vil kjemisk og farmasøytisk industri, konsulentbransjen og offentlig forvaltning være aktuelt.

Kjemi
Arbeidsmarkedet i organisk kjemi er blant annet i bransjer som produserer legemidler, finkjemikalier, lakk og maling, cellulose og andre polymere forbindelser. Med bakgrunn i fysikalsk kjemi kan du jobbe i metallurgisk industri, olje- og gassektoren og legemiddelindustrien – og noen havner til og med i databransjen.

Kjemisk prosessteknologi
Denne studieretningen er den mest generelle i studieprogrammet. Med denne utdanningen kan du jobbe i ingeniørselskaper, kjemiske industribedrifter, energi-selskaper, konsulentselskaper, forskningsinstitusjoner, offentlig forvaltning og innen utdanning.

Materialkjemi og energiteknologi
Kandidater fra denne studieretningen har en bred bakgrunn innen kjemi og vil være kvalifisert for å arbeide innenfor lettmetallindustri, olje- og gassektoren, innen fornybar energi, forskningsinstitusjoner, konsulentvirksomhet og offentlig forvaltning.

I tillegg vil forskning ved universiteter, høgskoler eller forskningsinstitutter være aktuelt marked, særlig for de som ønsker å videreutdanne seg frem til en doktorgrad (ph.d.).

Karriereveiledning

Karriereveiledning

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.

NTNU Bridge kobler NTNU-studenter og arbeidslivet. Her finner du arbeidsgivere som søker studenter til prosjektoppgaver, masteroppgaver, praksisplasser, sommerjobber og del- og heltidsjobber.

NTNU-forskere har laget ny testmetode for koronaviruset

NTNU-forskere har laget ny testmetode for koronaviruset

Forskere ved NTNUs Institutt for klinisk og molekylær medisin og Institutt for kjemisk prosessteknologi har utviklet ny metode for testing av koronaviruset i samarbeid med St. Olavs Hospital.