Fagretning: Energi- og prosessteknikk

Studieprogram Industriell økonomi og teknologiledelse

Fagretning: Energi- og prosessteknikk

Denne fagretningen gir kunnskap om produksjon, transport og bruk av ikke-fornybar og fornybar energi, for eksempel bruk av gassturbiner på oljeplattformer eller varmepumper til bruk i boliger.

Utfordringer er blant annet å videreutvikle tekniske og økonomiske systemer for transport og handel med energi, arbeide med å effektivisere og økonomisere energibruk og etablere det beste samspillet mellom ikke-fornybar og fornybar energi.

Mer informasjon kan også finnes på hjemmesiden for studieretningen Energi- og prosessteknikk ved studieprogrammet Energi og miljø.