Studieprogram Industriell økonomi og teknologiledelse

Fagretning: Varme- og energiprosesser

Denne fagretningen gir kunnskap om produksjon, transport og bruk av av ikke-fornybar og fornybar energi, for eksempel bruk av gassturbiner på oljeplattformer eller varmepumper til bruk i boliger.

Utfordringer er blant annet å videreutvikle tekniske og økonomiske systemer for transport og handel med energi, arbeide med å effektivisere og økonomiserer energibruk og etablere det beste samspillet mellom ikke-fornybar og fornybar energi.

Mer informasjon om kan også finnes på hjemmesiden for studieretningen Varme og energiprosesser ved studieprogrammet Energi og miljø.