Fagretning: Marin prosjektering og logistikk

Prosjektering er å utvikle systemer som er sammensatt av mange elementer og som tilfredsstiller en sluttbrukers krav. Arbeidet er karakterisert ved at man bygger opp en plan for et fartøy, anlegg eller system. Undervisningsvirksomheten ved fagretningen Marin prosjektering retter seg særlig mot tre anvendelsesområder:

  • Prosjektering av skip og anlegg, inkludert sjøtransport og logistikksystemer
  • Prosjektering av fiskefartøy og havbruk
  • Prosjektering av undervannssystemer

Obligatoriske fagretningsemner i 3. årskurs:

Mer informasjon kan også finnes på hjemmesiden til studieretningen Marin prosjektering og logistikk, ved studieprogrammet Marin teknikk.

Emnebeskrivelse for alle emner finnes ved å bruke søkefunksjonen i "Alle emner fra A til Å".


Fri, 20 Mar 2015 13:47:30 +0100